fbpx
images/PLUS/Artikel/560/Dehler30OD/Dehler_30_OD.jpg
tekst:  Lise Mortensen
fotos: Ivar Svane og Søfartsstyrelsen

Nye ruter i Kattegat og Skagerrak:

Nye ruter i Kattegat og Skagerrak

Klokken 00:00 UTC natten mellem den 30. juni og den 1. juli 2020 indføres nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat. Har du et elektronisk søkort, der ikke kører på det professionelle kortsystem, ENC, er det vigtigt, at du selv opdaterer dine kort.


Den nuværende skibsrute i Kattegat blev etableret for over 40 år siden. I dag bygges skibe langt større, ligesom dybtgående tankskibe sejler gennem ruten. Der er derfor opstået behov for at udvide de eksisterende skibsruter, så trafikken bedre kan holdes adskilt og placeres efter de største vanddybder.

Med et helt nyt skibsrutesystem indføres der på nogle strækninger krav om ensretning af sejladsen i såkaldte trafiksepareringssystemer. På den måde holdes modgående trafik adskilt og kan dermed bidrage til at forebygge skibskollisioner.

Trafikmønstrene ændres
Det nye rutesystem retter sig mod den professionelle skibsfart. De tilhørende ruter, trafikseparationer og dybvandsruter har til hensigt at skabe mere forudsigelige trafikmønstre til fordel for navigationssikkerheden i området og reducere det store antal skibe i den eksisterende Rute T ved at etablere en ny anbefalet rute - Rute S - langs den svenske kyst.

Også for lystsejlere
Søkortene er både til brug for den erhvervsmæssige sejlads, men i lige så høj grad til brug for alle fritidssejlere, der begiver sig ud i de berørte farvande. De internationale Søvejsregler – regel 10 om trafikseparationer – indebærer, at fritidssejlere vil skulle træffe deres forholdsregler i områder, hvor der nu er etableret trafikseparationer.
Opdaterede søkort
Forud for implementeringen af det nye rutesystem udgiver Geodatastyrelsen derfor ti opdaterede papirsøkort samt et helt nyt papirsøkort (tildelt nr. 121).

Samtlige papirsøkort over Skagerrak og Kattegat står således over for udskiftning med nye udgaver af kort og det nye kort. Sjöfartsverket vil tilsvarende udgive nye udgaver af de svenske papirsøkort over Skagerrak og Kattegat.

Papirsøkortene har været tilgængelige fra 3. april 2020, så brugerne har mulighed for at orientere sig om de store ændringer som rutesystemet medfører, herunder de ændringer som vil ske med den flydende afmærkning.

Navigerer du efter en kortplotter, er det vigtigt, at du opdaterer dine elektroniske søkort for Kattegat og Skagerak omkring månedsskiftet juni/juli.

Tegnebrættet
Normalt arbejder vi med at vedligeholde søkortene og kommer med små ændringer. Her har vi ændret kortene markant – både papirsøkort og ENC (Electronic Navigational Chart), fortæller Jes Carstens, funktionsleder i Geodatastyrelsen:

- Vi er blevet nødt til at ændre målestoksforhold og dækning for en del af kortene – for at have ruterne med på de relevante kort.

- Det har været en stor opgave – og det har været spændende for alle, slår Jes Carstens fast.

Samtlige papirsøkort over Skagerrak og Kattegat står således over for udskiftning med nye udgaver af kort og det nye kort.

Mange års opmåling
Geodatastyrelsens søopmålingsenhed startede på opmålingen allerede for fem år siden.

- Fra opmålingsenheden skal søopmålingsdata – efter kvalitetskontrol – videre til søkorttegnerne, som indlægger opmåling (dybdekurver og lodskud) i søkortene. Rute A og B i Skagerrak fra Hanstholm til Skagen blev sidst opmålt for 100 år siden. Her har skibene ligget i mange måneder for at opmåle en korridor. Som myndighed er det et stort ansvar at anbefale skibe med dybgang op til 20 meter en bestemt rute – det kræver, at vi er sikre på dybderne, siger Jes Carstens, der tilføjer, at den sidste opmåling var færdig i sommeren 2019.


Rutesejlads – kun for de store

De store handelsskibe følger stort set altid Søfartsstyrelsens afmærkede ruter, og her er der faktisk helt faste regler om, at det er de store skibe, der har førsteret.

Søvejsreglerne bestemmer således, at "et skib, der er under 20 meter langt ELLER sejler for sejl, ikke må vanskeliggøre sejladsen for et maskindrevet skib, der følger en sejlrute."

I denne forbindelse er en sejlrute: Trafikseparering, Dybvandsruter og Gennemsejlingsruter som de hedder. Altså afmærkede ruter, hvor trafikken er opdelt efter sejlretning, og hvor stort set al den gennemgående trafik sejler. Generelt er det bedst at holde sig helt væk fra disse ruter.

Kommer du i nærheden, gælder Søvejsreglernes regel § 10,

Her er de vigtigste punkter:

Vigeregler:

 • Sejler du i et skib under 20 m i længde eller et sejlskib må du ikke vanskeliggøre sikker passage for et maskindrevet skib, der følger en trafikrute.
  Det betyder, at sejlskibe bør undgå at sejle sådan, at maskindrevne skibe skal gå af vejen for dem i de afmærkede trafikruter. Husk i den forbindelse at vise din hensigt i 'rigtig god tid'!

Trafikseparering (Mærket med stiplede røde linjer og pile for sejlretning)

 • Flere steder er der oprettet Kysttrafikzone. Her må de gennemgående erhvervsskibe ikke sejle – mens sejlskibene netop bør sejle her.
  Hvis du ikke sejler i trafiksepareringssystemet, skal du gå så langt uden om dette som muligt!
 • For det første skal du så vidt muligt undgå at krydse trafiksepareringer.
  Men hvis du er nødt til at gøre det, så kryds ruten på en styret kurs, der så nær som muligt er vinkelret på den almindelige retning for trafikken.
  Og gør det, så du ikke er til gene for rutetrafikken.

Dybvandsruter (Mærket DW)

 • Er forbeholdt skibe, som på grund af deres store dybgang kun kan sejle sikkert i ruterne. Sejlskibe bør undgå sejlads i dybvandsruterne.

Gennemsejlingsruterne (Mærket med store bogstaver i søkortet)

 • Her må forventes særlig stor trafik af handelsskibe. Vis hensyn til disse skibe.


Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.