fbpx
images/PLUS/Artikel/564/Rullebom/Rullebom.jpg

Tekst & Foto Henrik Hansen

Sejlmontering og trimning af rullebom:

Trim sejl & bom til at rulle perfekt

Især tursejlads bliver betydelig nemmere med en rullebom, der har en række fordele i forhold til en rullemast. Her viser vi hvordan et storsejl til en rullebom bliver monteret og bommen bliver trimmet, så sejlet kan rulle perfekt. TIPS

Husk at få sejlet rullet ud og tørret, hvis det er rullet vådt sammen, og det ikke skal bruges i længere tid. Ellers giver man mug og skimmel de bedste betingelser for at angribe sejlet, på samme måde som med en rullegenua.

En rullebom skal trimmes til en ret præcis vinkel i forhold til masten, hvis sejlet skal kunne hejses og rulles ned i bommen helt uden problemer. 

Vi har fulgt hvordan en ny dansk Mainfurl rullebom og et nyt North sejl blev trimmet ind til at rulle problemfrit op og ned på en X-55. Trimningen af bommens vinkel sker en gang for alle, når bom og sejl bliver monteret, og denne trimning er det eneste, der kræver mere omhu end at montere et rullestorsejl på en rullemast. Til gengæld har rullebommen en række andre fordele, især hvis man gerne vil sejle med et storsejl med normal facon og kappe. 

Først og fremmest skal man kun udskifte bommen, og kan beholde bådens eksisterende mast, der typisk er lettere i toppen end en rulle-mast. Det giver alt andet lige et lavere tyngde-punkt i riggen, og derfor vil båden krænge og rulle lidt mindre. Når sejlet er rullet ned i bommen, så gør det også bådens tyngdepunkt lavere, end når sejlet er rullet ind i en mast. Med hensyn til facon og kappe, så er et typisk storsejl til rullemast syet i Dacron-dug uden facon, sejlpinde og kappe, og ofrer man lidt mere på sit sejl til rullemast, så kan det syes i mere stabil sejldug med tynde lodrette sejlpinde, der kan bære en anelse kappe. I princippet sejler man med et helt normalt storsejl med gennemgående sejlpinde i sin rullebom, og når man får monteret rullebom på sin båd, så bør man investere i et nyt storsejl, der passer til det nye rullesystem.

Man kan i princippet genbruge et nyere storsejl, men så skal sejlet alligevel syes om til den nye bom og altid have gennemgående sejlpinde parallelt med bommen. Sejlet og hulkehlen til de gennemgående sejlpinde skal nemlig føres et lille stykke ud fra masteprofilet, fordi der skal være plads til selve rullesystemet forrest i rullebommen. Det sker typisk med et stykke sejldug mellem masteprofilet og den nye hulkehl. Hulkehlen til Mainfurls system er specielt kraftig med en vogn til faldet og faldbarmen, der kører udenpå hulkehlsprofilet. 

Gennemgående pinde 
Storsejlet på 94 m2 blev monteret i Klintholm på en X-55 af Peter Westfal og Steen Kjølhede fra Mainfurl og af Jan Hansen og Morten Østerberg fra North Sails. De skulle først bære det store, tunge storsejl om bord og folde det ud på dækket og ruffet. Dernæst blev de gennemgående sejlpinde sat i sejlet. De var så lange til det store sejl, at hver pind kom i to dele, der hver var kileformede i den ene ende. De to kileformede ender blev samlet i en lang solid muffe, hvor de blev presset hårdt sammen, ved at man stampede dem ned i broen. 

Tottet med talje af spectra
De gennemgående sejlpinde blev derefter monteret i lommerne og spændt hårdt op. Det skete manuelt med en lille talje af tyndt spectra-tovværk i sejlets agterlig. Det er vigtigt med gennemgående sejlpinde i et sejl til rullebom, fordi de medvirker til at sejlet ruller udstrakt, og ikke krymper sammen mellem forliget og agterliget. Desuden bruger man også de gennem-gående sejlpinde, når man reber storsejlet med en rullebom. Ved at rulle sejlet ned i bommen, så der ligger en sejlpind under akslen i rulle-bommen, sørger den for at holde sejlet helt udstrakt, så sejlet bevarer sin optimale facon.


Mainfurl rullebom
Mainfurl er en ny dansk rullebom som sejlerne Peter Westfal, Steen Kjølhede, Claus Hulegaard og Carsten Mikkelsen står bag. Produktionen er placeret i Tørring. Den viste rullebom er støbt i glasfiber med aksel i kulfiber. Det er en god opgradering af især en turbåd, fordi den er let at eftermontere. Svanehalsen bliver designet, så den passer præcist til mastens bombeslag. Bommen kan også fås i kulfiber.

Fast trim på bommen
Næste fase var at montere sejlet i rullebommen på bommens tykke aksel. Sejlet blev fastgjort med tynd afstrømpet spectra-tovværk ved svanehalsen og skødebarmen. Det er vigtigt at sejlet bliver placeret og trimmet præcist, så det ruller perfekt op og ned, men også af hensyn til sejlets facon, fordi der ikke er bomudhal på en rullebom.Under monteringen af storsejlet i bommen, måtte holdet totte bomliget yderligere op af hensyn til både facon og rulningen.  

Rulles med el-faldspi
Faldbarmen var nu klar til at blive født gennem en dobbelt føder til hulkehlen og monteret på den specielle vogn til faldbarmen, for derefter at blive hejst for første gang. Da sejlet var helt i top, blev det også for første gang rullet ned i bommen. Rulningen sker via et endeløst hal, der trækker akslen rundt forrest i bommen, og bådens elektriske faldspil. Mens sejlet bliver rullet ned, så skal man holde igen på faldet over et andet spil, for at holde forliget tot under rulningen, fordi sejlet ikke må rulles for løst. På meget store nye sejl kan det i starten være udfordrende at få sejlet til at rulle ordentligt, fordi de mange lag sejldug i skødebarmens forstærkninger gør barmen meget stiv. Denne stivhed aftager med brugen af sejlet. Med en rummelig bom som Mainfurl kan man kompensere med skum længere fremme på akslen, som kompenserer for at den stive skødbarm fylder mere.

Bommen skal trimmes præcist
Efter et par justeringer skulle bommens vinkel til masten trimmes med en fast kickingstrap, der holder bommen oppe med gasfjedre, og det hal man holder bommene nede med. Denne trimning er meget vigtig, forklarer Peter Westfal, Mainfurl, fordi hvis bomnokken står for højt under rulningen, så kan sejlet blive trukket ud af hulkehlens føder, og hvis bomnokken er for lav, så vil sejlet trække sig lidt fremad og ikke blive rulle sejlet jævnt. Da den præcise vinkel mellem bom og mast var fundet, satte Steen Kjølhede et tydeligt mærke på kick-halet, så det fremover er nemt og hurtigt at finde den optimale trimning af bommen, når sejlet skal rulles op eller ned. Hele monteringen tog små tre timer.  Det er vigtig at den faste kickingstrap er så stærk, at man kan fiksere bommen under rulningen, så den ikke hopper, når man ruller i sø. Det er også vigtigt at pointere, at storskødet skal være helt slækt under rulningen.


Et kig ned i bommen inden sejlet bliver monteret og rullet om den tykke aksel i kulfiber. Kanterne er i et materiale, der er skånsomt mod sejlet, når det rulles op og ned. Der er hulkehl i kantlisterne, så man kan trække en bompresenning hen over sejlet.
De gennemgående sejlpinde til et så stort sejl er så lange, at hver pind transporteres i to dele der er kileformede i den ene ende og bliver samlet i en solid muffe af glasfiber.
Skødbarmen er her monteret på akslen agter med en stærk, afstrømpet spectra-line.
De gennemgående sejlpinde bliver spændt hårdt op med en simpelt talje i sejlet, der udelukkende består af spectra-tovværk.
Jan Hansen fra North Sails stamper her de todelte sejlpinde sammen i glasfiber-muffen.
Storsejlet på 94 m2 har fået spændt de gennemgående sejlpinde op og er klar til at blive monteret på akslen i bommen.
Peter Westfal, Mainfurl, surrer her halsbarmen på akslen fremme ved svanehalsen med assistance fra Morten Østerberg, North Sails.
Halsbarmen er nu surret fast til akslen med tynd afstrømpet spectra-line.
Faldbarmen bliver monteret på faldvognen og forliget bliver ført ind i hulkehlen med en dobbelt føder, der også styrer forliget når det hejses.
Skødeblokken er monteret på bommen med afstrømpet spectra-line. Selve skallen er støbt i glasfiber.
Sejlet blev hejst og rullet ned flere gange, indtil det var helt trimmet ind på bommens aksel og på kickingstrapen.
Efter trimningen af kickingstrapen til den optimale vinkel på bommen blev der sat et mærke på trimlinen, så besætningen ved præcist hvor meget linen skal hales før sejlet hejses eller rullet ned i bommen. 

BÅD 564

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.