fbpx
TEKST ØYVIND BORDAL 
FOTO MAGNE KLANN, ARKIVFOTO

10 TIPS TIL HAVNEMANØVRER

Havnemanøvre med få hænder 

Mandskabet i dag består oftest af to personer, og tit kun af én. At have så få hænder til rådighed, kan godt give lidt nerver – for eksempel på vej ind i en ukendt og godt fyldt havn i hårdt vejr. Her er nogle tips.


HVOR MANGE ER I OM BORD?
Et godt gæt er, at I kun er to. Eller oftest kun to. Det er efterhånden blevet den mest nor- male besætnings-størrelse, en ændring der langsomt er opstået i kraft af de seneste års samfundsudvikling. I tidligere tider var et mandskab gerne på fire til seks personer, i større både endnu flere.

MINDRE TID, MERE UDSTYR
Men folk har fået mindre tid, og mindre inte- resse i at planlægge og organisere aktiviteter som inkluderer en større gruppe. Desuden har vi sejl på rullesystemer, elektriske spil, bovpropeller og navigations-systemer, som gør det langt lettere at sejle. Det er ikke længere nødvendigt at være så mange om bord.

MANGE PARAMETRE
Havnemanøvrer er dog stadig en situation, som kan være svær, når der kun er to eller fire hænder til rådighed. Mange oplever det som det sværeste overhovedet ved at sejle, og med god grund: Det er faktisk her, der nemmest kan opstå skader, både på egen og andres båd. I nogle forhold er der rigtig mange parametre på spil, og det er svært – selv for erfarne sejlere. På disse sider ser vi nærmere på netop det:
Hvordan man kommer ud og ind af havnen – uden stress, ulykker eller skader?
En enkelt fortøjning i land, kombineret med rigtig brug af motor og ror, kan løse mange problemer. Fortøjninger bør føres tilbage til båden, gerne til et spil. Brug vind og strøm til din fordel, hvis muligt. I havne med pæle kan man midlertidig lægge sig tværs over to pæle, hvis man er i problemer.

10 TIPS TIL HAVNEMANØVRER MED FÅ OM BORD

  1. Vid hvor vinden kommer fra, og brug det aktivt. Lige så snart der er nogle sekundmeter vind, vil det påvirke bådens bevægelsesmønster. Det gælder mere og mere, jo mindre fart der er i båden. Det er som regel en fordel at lægge til mod vinden, og lægge fra med vinden.

  2. Er der strøm? Kig på pæle eller andre ting, der afslører strøm- forholdene. Her gælder det samme som med vinden: Du kan bruge vind eller strøm til at stoppe båden på vej ind, eller at hjælpe til med at komme ud.

  3. Hold rigtig fart i båden. Rigtig fart betyder langsomt nok til at du nemt kan stoppe, og eventuelt ændre planen – men hurtig nok til at du hele tiden har styrefart. Mange glemmer at roret kun virker, når der er fart i båden. Lige så snart en båd står stille, kan den ikke styres mere. Så er det vind og strøm, der overtager styringen. Du må bygge fart op, for at kunne styre.

  4. Vær ikke bange for at bruge motorkraft. Hvis du er i gang med at vende båden, skifte fra bak til fremad, eller svinge op mod vinden i lav fart, kan det være nødvendigt at give meget gas – men som regel kun i korte stød.

  5. Tænk fremad. Det er hovedreglen i alle former for sømand- skab, og det gælder også ved havnemanøvrer. Det er desværre muligt at mase sig ind i et hjørne, hvor det bliver meget svært at komme ud igen. For eksempel ved at bevæge sig med vind eller strøm ind et sted, hvor der ikke er plads til at holde styre- fart i båden til at komme ud igen.

  6. Ved anløb af ukendt eller overfyldt havn: Forbered båden, sæt fortøjninger og fendere i begge sider, helst også spring fra mid- terklampe. Nu kan du hurtigt ombestemme dig, om nødvendigt.

  7. Kend din båd. Både opfører sig meget forskelligt, også ved havnemanøvrer. Langkølede både har større svingradius end både med finnekøl, både med dækshus og store overbygninger driver mere af end lavere både med mindre luftmodstand, tunge både har mere opskud end lette både, og så videre. Pro- pellens omdrejningsretning har også betydning. Både opfører sig i det hele taget meget forskelligt, især i overgangsfasen mellem frem og bak.

  8. Når du/I skal lægge fra, start med at tage alle passive fortøj- ninger af først. Behold kun dem der rent faktisk laver noget i de vind/strømforhold, der er lige nu. Og sæt fortøjningerne dobbelt, så de kan tages af fra båden.

  9. Når man går ind på en pæleplads, kan man ”kile” båden fast diagonalt først, så der er tid og plads til at lægge fortøjninger på pælene. Faste liner fra pælene til kajen er en stor hjælp. Det kan også være en hjælp at fendre godt af, og planlægge at holde stævnen fra på en nabobåd.

  10. Når du/I lægger til langs en bro, kan det være en fordel at starte med et kort spring fra midten af båden. Det fikserer båden i længderetningen begge veje. Så er der tid til stille og roligt at lægge for- og agterfortøjninger på. En anden teknik er at bruge motoren: Start med en agterfortøjning. Gå frem for motor indtil trossen er stram, behold motoren i gear, og juster roret så båden bevæger sig hen hvor du vil have den. Nu kan du sætte de øvrige fortøjninger, mens motoren og agterfor- tøjningen holder båden på plads. Metoden kan også bruges, når du skal lægge fra.

BÅD 558
BÅD 558

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.