fbpx
TEKST LISE MORTENSEN
 FOTOS VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

VIKING

Teknologi & håndholdt søredning

Redningsflåder, redningsveste og redningsdragter er hovedprodukter hos Viking Life-Saving Equipment i Esbjerg, hvor moderne teknologi og omhyggeligt håndarbejde præger produktionen.


Ved vores besøg hos Viking Life-Saving Equipment i Esbjerg var der mulighed for at se, hvordan en redningsflåde bliver til – fra udskæring, limning, syning og til det sidste vigtige sikkerhedsudstyr omhyggeligt monteres, og flåden pakkes ned i containeren.

”Listet, bokset, kæmpet ned – med hjælp fra kraner og remme,” lyder det fra salgschef Mette Fur Lisby: ”Bunden i alle flåder er udført i rågummi, og der er rigtig meget håndarbejde og mange arbejdstimer i at bygge en flåde. En hær af dygtige folk skærer, syr, limer, tjekker... de fleste har været her i over 20 år. Store dele af produktionen er flyttet til Thailand og Bulgarien, men mange flåder kommer dog en tur til Esbjerg, hvor de sidste dele bliver monteret. Der er i alt godt 100 folk ansat i produktionen i Esbjerg inklusive lager, test- og service- teknikere.”

GLOBALE KUNDER
Viking har kunder globalt og kan levere flåder, der er udrustet til de forskellige landes krav. Produktion af de allerstørste flåder og af evakueringssystemer foregår også ved hoved- sædet i Esbjerg, ligesom servicering af tusind- vis af enkeltstående flåder foregår i hjembyen, hvor der er 25 personer ansat udelukkende til eftersyn.
”For bare 10 år siden servicerede vi 500 flåder mere i Esbjerg. Men tendensen er, at flåderne bliver større, to 50 personers flåder bliver typisk slået sammen til en 100 personers, vi har flåder til mere end 200 personer,” for- tæller Mette Fur Lisby.

ERFARINGER
Man kan sige, at hver gang, der sker et havari, indhenter både de nationale og internatio- nale søfartsmyndigheder samt producenter erfaringer. Det er ofte i forbindelse med større ulykker, at myndighederne på baggrund af erfaringerne ændrer udstyrskravene, og så udvikler og ændrer Viking produkterne.
Erfaringer og ændrede krav er i første omgang rettet imod erhvervsskibe og passager- fartøjer, men erfaringerne bruges naturligvis også til udstyr til lystbåde.
”Viking forsøger konstant at påvirke myn- dighederne til at stille de skrappest mulige krav til sikkerhedsudstyr og viger ikke tilbage for at udfordre myndighederne,” forklarer Mette Fur Lisby.

GULE BALLASTPOSER
Estonias forlis er et eksempel på en søulykke, der kom til at ændre reglerne til søs. For red- ningsflåder betød det helt konkret, at alle redningsflåder på Ro-Ro færger skal være selvvendende – da erfaringerne fra Estonia viste, at ikke alle passagerer kunne vende en flåde. De sad derimod ovenpå flådens sort bund. Og her viste det sig, at en helt sort flåde- bund på et sort hav er meget vanskelig at se fra en redningshelikopter. Dette har udløst krav om, at ballastposerne under bunden af flåder skal være en kraftig orange farve.
Ulykken på det italienske krydstogtskib Costa Concordia i 2012 viste, at alt udstyr om bord var i orden – men, at besætningen ikke var trænet i at bruge det; det gav fokus på træning, blandt andet onlinetræning.

PAS PÅ FUGT
”Det er i øvrigt vigtigt, at besætningen ved, at den container, som redningsflåderne ligger i, ikke er helt vandtæt, og de almindelige flåder er ikke beskyttet imod fugt. Ved en kraftig gang spuling kan der trænge fugt eller ligefrem vand ind, og det har flåden ikke godt af,” understreger Mette Fur Lisby:
”Men flåder holder erfaringsmæssigt minimum 15 år. Vi har også på et tidspunkt trukket i udløserlinen på en 40 år gammel flåde, og den pustede sig op.”
Der er meget håndarbejde i at fremstille flåderne. En hær af dygtige folk skærer, syr, limer og tjekker.
Store dele af produktionen er flyttet til Thailand og Bulgarien, men mange flåder kommer dog en tur til Esbjerg, hvor de sidste dele bliver monteret.

DRAGTER OG REDNINGSVESTE
Ud over flåder producerer Viking også red- ningsdragter og redningsveste i mange forskellige udgaver og til mange forskellige formål.
Fra overlevelsesdragten, der ligger pakket ned fra serviceeftersyn, til arbejdsdragten, der udover at være egnet til at bære en hel dag også fungerer som overlevelsesdragt med indbygget opdrift.
”Vi arbejder med sikkerhed, men også med komfort – blandt andet er det vigtigt, at kraven ikke generer i halsen, og at en redningsvest er designet, så man ikke bærer dens vægt med skuldrene. En del af dragterne bliver syet efter mål,” fortæller Mette Fur Lisby.

KVALITETSUDSTYR TIL LYSTBÅDE
Vikings redningsflåder, redningsveste og andet sikkerhedsudstyr til fritidssejlere er samlet under brandet VIKING RescYouTM. Navnet understøtter, at det ofte er et personligt ansvar at sikre sig så godt som muligt, når man sejler i en lystbåd.
Der er ikke særlige regler for sikkerhedsudstyr på lystfartøjer, men Viking anbefaler, at der altid er en redningsflåde om bord.
Det er ligeledes en klar anbefaling, at alle om bord bærer en ISO-godkendt redningsvest under hele sejladsen. Hvis uheldet skulle være ude, kan det være for sent at skulle til at finde veste frem og tage dem på.

Viking leverer redningsflåder og -veste til det professionelle marked, og de følger alle de internationale krav til sikkerhedsudstyr, SOLAS-kravene. Udgangspunktet for RescYouTM-produkterne er de samme materialer og den samme høje kvalitet.

”Fritidssejlere skal ikke være dårligere stillet end passager og besætninger på større fartøjer,” understreger Mette Fur Lisby.

Når du har en redningsflåde på dit fritidsfartøj, er der ikke noget krav til service, men Viking anbefaler et eftersyn hvert 3. år.


BÅD 558
BÅD 558

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.