fbpx
images/PLUS/Artikel/565/Digital_soekort/Digitale_seakort.jpg

Tekst Øyvind BordalTekst Øyvind BordalFoto
Foto Peter Bang Holmgaard, Tempo Bådsalg, Øyvind Bordal, Dansk Sejlunion

Den mytiske momskvittering:

På jagt efter sandheden

Historierne florerer på sociale medier: Man kan blive standset af myndighederne i fremmede havne, og afkrævet den fysiske, originale kvittering på betalt EU-moms – i mange tilfælde udstedt for 20-30 år siden, til en tidligere ejer, som måske endda er død i mellemtiden. Hvis man ikke kan hoste op med den, hænger man på en ny momsindbetaling. Og indtil da, er båden beslaglagt. Men kan det virkelig være rigtig?


Hvis praksis i enkelte EU-lande får lov at bestå, kan det blive svært at sælge brugte både i Danmark. Allerede nu tør mange sejlere ikke sejle ud af landet, hvis de ikke kan skaffe den originale momskvittering, fra den gang båden blev indført til et EU-land. Kravet har dog ingen hjemmel i lovgivningen, siger skatteminister Morten Bødskov.


Christian Holmgaard fik problemer med hollandske myndigheder.

Offentlige love og regler har en tendens til at vokse eksponentielt til et punkt, hvor selv de, som er ansat til at administrere det hele, har svært ved at gennemskue reglernes korrekte anvendelse. Kommunikation og ikke mindst viden om hvordan man skal forholde sig bliver derfor rigtig svær. Når mange lande er involveret, som det jo sker i EU-sammenhæng, så bliver det endnu mere kompliceret. Resultatet kan blive, at enkeltpersoner sættes i helt urimelige situationer. Er man på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, så risikerer man at blive offer for et magtmisbrug, som får lov at finde sted i et syndigt rod af regelfortolkninger, forskellig praksis og ansvarsfraskrivelse fra dem, som i første omgang har lavet reglerne. 

Hvad er påkrævet dokumentation?
Det er sket for en del danske sejlere, som intetanende har anløbet havne i lande som Tyskland, Holland og Frankrig. Ved indklarering er de blevet afkrævet dokumentation for at der er betalt EU-moms for båden. Den dokumentation vil typisk være en original købskontrakt, eftersom både jo ikke kan handles via en forhandler, uden at der betales moms. Værftet, der byggede båden, kan hellere ikke sælge en båd til en kunde uden at der betales EU-moms. Mange langturssejlere har fået et momscertifikat fra FTLF, Foreningen Til Langtursejladsens Fremme, som har haft et mangeårigt samarbejde med myndighederne, og har udstedt beviser på basis af dokumentation fra bådejerne. Der findes altså flere typer dokumenter, der kan godtgøre, at EU-moms er betalt.

Ingen hjemmel i EU-lovgivning
Og som regel er det godt nok. Men myndighederne i de nævnte lande har ikke altid stillet sig tilfreds med det. I værste fald kan man komme ud for at båden bliver beslaglagt, med krav om indbetaling af ny EU-moms, med mindre man kan præsentere den originale kvittering på moms-indbetalingen. En kvittering, som i mange tilfælde vil være 20-30 år gammel, og udstedt til den første af en lang række ejere af båden. Ifølge det danske skatteministerium er der ingen hjemmel i EU-lovgivningen for at kræve den originale kvittering på momsindbetalingen. Men det gør man altså alligevel i enkelte lande.


Accepterede ikke certifikat fra FTLF
En af dem, der har haft problemet tæt ind på livet, er Peter Bang Holmgaard. ”Jeg har brugt meget tid og energi på sagen,” fortæller han, ”eftersom jeg har forsøgt at hjælpe min søn Christian, der fik sin båd beslaglagt af hollandske myndigheder sidste sommer, netop på grund af krav om en meget specifik dokumentation for at der var betalt moms for båden. Christian sejlede i 2018 med sin familie til Caribien i en Møn 431. Sidste sommer, på vej hjem, sejlede familien ind i Vlissingen, en havn i den sydlige del af Holland. Her blev de mødt af hollandske myndigheder, som udbad sig de papirer, man almindeligvis bliver afkrævet ved indklarering. Christian havde momscertifikat udstedt af FTLF, men det blev ikke accepteret. Myndighederne stillede krav om original faktura med udspecificeret EU-moms.”

Beslaglagt båd
Det havde Christian Holmgaard ikke. Og det viste sig umuligt at skaffe den. Familien fik besked om at indbetale momsbeløbet for båden, ellers ville de ikke få lov at sejle videre. Efter mange opkald til FTLF, langturssejlernes interesseorganisation, Dansk Sejlunion og danske skattemyndigheder, endte sagen med at Holmgaard fik fat i en venlig sjæl i det danske skatteministerium, som skrev et brev med den fornødne officielle tyngde til at de hollandske myndigheder opgav sit krav, og lod familien Holmgaard sejle hjem til Danmark.

images/PLUS/Artikel/567/Momskvitering/Momskvitering6.jpg
tKøbekontrakt eller ejerbevis tilstrækkeligt
Den slags oplevelser har der været en del af i de seneste år. Pia Kovacs fortæller, at de hørte om problemerne kort efter at de købte en brugt Jeanneau 32 sidste sommer. ”Vi vidste at vi ikke kunne få fat på den originale kvittering,” siger hun. ”Båden er fra 1985, så det bilag vil jo være godt 35 år gammelt, og være udstedt til den første af mange tid-ligere ejere. Vi havde ikke lyst til at komme galt af sted, og havde planer om at sejle til Sverige. Så vi kontaktede det danske skatteministerium, for at høre om det her kunne være rigtigt. En fuldmægtig skrev tilbage, på vegne af skatteministeren, at hverken de danske momsregler eller EU’s fælles momsregler indeholder regler om, at der skal fremlægges særlige erklæringer eller lignende som dokumentation for, at der er betalt moms af et lystfartøj. Han skrev videre, at ”såfremt der skulle opstå behov for at dokumentere køb og ejerskab m.v., kan dette ske ved fremlæggelse af købekontrakt, ejerbevis eller lignende.”

Skatteministeriet lover opfølgning
Pia Kovacs forelagde derefter skatteministeriet eksempler på at især hollandske myndigeheder har tilbageholdt danske fartøjer med krav om original, specificeret momskvittering. Fra skatteministeriet lød svaret, at det ”efter vores opfattelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, og vi vil derfor gå i dialog med de hollandske myndigheder, for at få afklaret dette.”Den seneste kommunikation foregik 1. oktober sidste år, og Pia Kovacs fortæller, at hun nu vil kontakte skattemyndighederne igen, for at høre om der er nyt i sagen. Det svar vil vi viderebringe og følge op på her i bladet.


Sådan er reglerne

  • Som EU-borger må du ikke sejle i EU-farvand i en båd, ejet af en EU-borger, hvor der ikke er betalt moms. 
  • Alle fritidsbåde, som er produceret inden 01.01.1985, og har været hjemmehørende i EU-området inden 01.01.1993, er fritaget for momsdokumentation.
  • Hvis båden, efter der er betalt moms, har opholdt sig udenfor EU i mere end tre år, så skal der betales moms igen ved ankomst til EU.
Kilde: FTLF

Henrik Jørgensen, Tempo Både:

”Bådforhandlere mister salg, fordi købere er bekymrede”

 Henrik Jørgensen fra Tempo Både har forhandlet både igennem en menneskealder, både brugte og nye. Han fortæller at han tit står med problemer omkring momskvittering, når en potentiel køber til en brugt båd henvender sig: ”Folk kommer og viser interesse for at handle, men tør ikke købe båden, hvis der ikke foreligger en original momskvittering,” fortæller han. ”Og jagten på den kan være omfattende. Nogle gange må vi konstatere, at det ikke kan lade sig gøre. Der kan have været talrige ejere gennem bådens levetid, så at finde ud af hvem der i første omgang betalte EU-moms, kan være svært. Reglen omfatter både produceret efter 1985, så momsindbetalingen kan principielt være sket for 35 år siden.

At der reelt set er betalt moms, hersker der sjældent tvivl om, for så snart en bådforhandler eller et værft sælger en båd til en privatperson, er der pr. definition betalt moms. Og det er uklart hvad kravet til dokumentation egentlig er. Hos Tempo Både har vi nu gennem flere år forsøgt at få myndighederne i tale, så vi kan finde en løsning på det her problem.”

”Skattemyndighederne og vi har sammen tidligere henvendt os til myndighederne i Tyskland og Frankrig og derfra fået bekræftet, at der ikke eksisterer sådanne krav, og at de ikke kan genkende problemstillingen.”

Christian Lerche:

”Problemet er så godt som ikke-eksisterende”

Direktør i Dansk Sejlunion råder sejlere til at møde krav om bevis for betalt moms, med at svare, at dette ikke er et krav for europæiske statsborgere, der sejler mellem europæiske lande.
”Vi har flere gange efterlyst konkrete eksempler, men det har aldrig udløst nogen henvendelser. Det er rigtigt, at der på nettet og i medierne cirkulerer advarsler om dette, men de bunder efter vores vurdering i ganske få konkrete tilfælde. En sag handlede eksempelvis om en båd, der kom til Europa i en container på et fragtskib fra Caribien. De blev mødt med krav om dokumentation for betalt moms.” 

Kontrollerer ejerskab og forsikring”
Når europæiske havnemyndigheder og toldmyndigheder normalt opsøger danske fritidsbåde, som anløber deres havne fra et andet EU-land, så er det blandt andet for at kontrollere ejerskabet, forsikringsbeviser, duelighedsbevis og radiocertifikat. Hvis man bliver spurgt om bevis for betalt moms, må man svare, at dette ikke er et krav for europæiske statsborgere, der sejler mellem europæiske lande. Vi oplyser om disse ting på vores hjemmeside, og når sejlere kontakter os for rådgivning. Vi mener, at oplysning til sejlerne er den bedste vej at gå.”

Kravet eksisterer ikke
”Vi udsteder sammen med Danske Tursejlere et certifikat for ejerskabet af båden, som anerkendes af myndighederne i udlandet. Men organisationerne kan ikke udstede et certifikat for betalt moms, når der ikke foreligger en original købskvittering. Skattemyndighederne og vi har sammen tidligere henvendt os til myndighederne i Tyskland og Frankrig og derfra fået bekræftet, at der ikke eksisterer sådanne krav, og at de ikke kan genkende problemstillingen.”

Hører gerne fra sejlere
”Efter vores opfattelse kan man roligt tage på langtur i Europa uden risiko for problemer. Men selvfølgelig anbefaler vi også, at man sikrer sig den originale købskvittering, hvis det overhovedet er muligt, for at sove roligt om natten. Hvis der mod forventning skulle være konkrete eksempler, som kan dokumenteres, så hører vi gerne om det og vil i givet fald gerne igen bringe det op over for myndighederne i de pågældende lande.”

Båd 567

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.