fbpx

Tekst & foto Henrik Hansen

Køb den rigtige båd

Guide til det bedste bådkøb

Rigtig mange danskere realiserer her i foråret deres drøm om at sejle og køber Rigtig mange danskere realiserer her i foråret deres drøm om at sejle og køber en båd. Her guider vi nye, kommende bådejere gennem alle faser af et bådkøb til en god og tryg handel.


I øjeblikket er der virkelig mange danskere, der har fået øjnene op for, at det er dejligt at komme ud på vandet i deres fritid og sejle på opdagelse i de pragtfulde danske farvande. Derfor bliver der handlet nye og brugte både som aldrig før. Drømmen om at sejle kan spænde fra de helt små ture ud at bade eller fiske, og til de helt store drømme om at sejle i kølvandet på Beha Erichsen familiens eventyrlige ture. En weekendtur til Samsø eller andre danske øer kan være andre familiers fjerne kyster. De tre vigtigste faser i købet af en brugt båd er at vælge den båd man vil udleve sin sejlerdrøm med, at tjekke hvilke fejl og mangler der er ved båden og endelig selve handelen.


Fase 1: valg af båd

Det første valg handler om man drømmer om en motorbåd eller en sejlbåd. En motorbåd sejler generelt hurtigere og skal ikke på samme måde rigges til og af før og efter Det første valg handler om man drømmer om en motorbåd eller en sejlbåd. En motorbåd sejler generelt hurtigere og skal ikke på samme måde rigges til og af før og efter sejladsen. Til gengæld sejler man klimavenligt for vinden og kan nyde den friske luft og naturens lyde på en helt anden måde i en sejlbåd. Indenfor kategorierne motorbåde og sejlbåde er der yderligere en række valg at forholde sig til. 

Farten giver forskellen
Motorbåde kan opdeles i deplacementbåde, halvplanende både og de hurtige planende både. Deplacementbåde er oftest lidt tungere motorbåde med køl, propel på aksel og et ror. De sejler sindigt med typisk 6-12 knob, sejler normalt godt i krapsø og bølger, men de kommer aldrig op at plane. Deplacementbåde er generelt billigere i drift, mens de planende både kan være ganske dyre i drift, når man smider gashåndtaget i bund og lukker op for de mange hestekræfter.De mere sindige deplacementbåde manøvrerer generelt pålideligt, og er et fint valg til nye bådejere, der gerne vil prioritere plads til hygge og familieliv om bord, i stedet for at skulle hurtigt til næste havn. Trawlertyperne er typisk deplacementbåde, om end nyere trawlertyper også kan være halvplanende. En deplacementbåd er f.eks. et fint valg, hvis man gerne vil på kanal- og flodture i Tyskland eller Sverige, hvor der er fartbegrænsninger.  

De fleste nyere familiemotorbåde er halvplanende både, der er godt udnyttet med opholdsareal og kahytter med køjer. De er designet til både at sejle mere sindigt som deplacementbåde, men er typisk lettere med en fladere bundfacon, så de lige kan komme op at småplane med topfart omkring 18-21 knob. En halvplanende familiebåd kommer op og halvplane ved ca. 14-17 knob, alt efter bådens tyngde og bundfacon. Disse både er et godt kompromis mellem at sejle hygge-sejlads og nyde naturen, som samtidig at kunne komme hurtigt til næste havn.Hvis man derimod prioriterer farten højt, fordi man godt kan lide hurtig og sportslig sejlads f.eks. fra havn til havn eller hurtigt ud på vandet en varm sommerdag og hurtigt hjem igen, så kan en speedbåd eller planende familiebåd være det rigtige valg.En båd planer, når den løfter den forreste del af båden ud af vandet, så den sejler på den agterste del af skroget. Disse både planer typisk ved 13-16 knob og familiebådstyperne har typisk en topfart omkring 28-35 knob. De sejler typisk mest økonomisk når der sejles et par knob over bådens planetærskel.  

Tur- eller sportslig sejlads
Sejlbåde kan i grove træk opdeles i turbåde, sportslige turbåde og kapsejladsbåde. Det er dog de færreste nye bådejere, der køber kapsejladsbåde som første båd, medmindre de sejler kapsejlads i forvejen. I de to øvrige kategorier handler det mere om komfort om bord, og om hvor komfortabelt eller sportsligt familien drømmer om at sejle. Udvalget af sejlbåde går fra tunge underriggede motor-sejlere, hvor man kan stå i læ og sejle i al slags vejr, til sjove, livlige både med masser af sejl og især sejlglæde. De nyere moderne cruisingbåde fra det sidste årti er rummelige, komfortable og sejler generelt hurtigt med en høj grad af sejlglæde. Når man skal vælge i det kæmpestore udvalg af for-skellige sejlbåde, så er det en god ide at læse test af de både man ser til salg. Mange både er testsejlet af BÅD, og testerne kan købes enkeltvis på baadmagasinet.dk, og man kan spørge sine venner og bekendte med sejlbåd til råds.

Hvis man primært vil bruge båden til at bo om bord på i ferier og weekender, så handler det mest om at finde en båd med tilstrækkelig antal køjer, og den komfort man ønsker i forhold til pantry, toiletforhold, bruser, varmt vand og måske masser af batterikapacitet om bord. Her skal man nok vælge mellem rummelige både med en god motor til de mere stille perioder og ikke for meget sejl i forhold til kølvægten, så man også får en komfortabel sejlads i frisk vind.Man kan se meget ud af bådens data. Helt generelt, så ligger en bred båd mere stabilt på vandet og er mere rummelig til livet om læ i kahytten.

En høj kølvægt eller ballast i forhold til bådens deplacement kaldes køl-procenten, og en høj kølprocent giver alt andet lige en mere stabil båd, der ikke krænger så meget. Et andet nyttigt forhold er også hvor stort sejlarealet er i forhold til deplacementet. Desto mere sejl i forhold til vægten, desto mere vil båden normalt krænge.Nye, mere sportslige sejlere skal kigge efter både med meget sejl i forhold til bådens vægt, enkle letdrevne linjer under vandet, så man sejler hurtigt og aktivt under alle vindforhold. Hvis man føler sig usikker på disse forhold mellem deplacement, kølvægt/ballast og sejlareal, så spørg mere erfarne sejlbådsejere til råds.

Fase 2: tjek af båd

Når man har fundet en båd, man gerne vil købe, er det vigtigt at tjekke den grundigt inden man handler. Man må være indstillet på at droppe den, hvis der er alvorlige fejl, Når man har fundet en båd, man gerne vil købe, er det vigtigt at tjekke den grundigt inden man handler. Man må være indstillet på at droppe den, hvis der er alvorlige fejl, der ikke kan modsvares med et afslag i prisen. Det gælder generelt, at man skal tjekke 30-40 år gamle både særlig grundigt.Når man handler båd hos et mæglerfirma, der er medlem af brancheforeningen Danboat, der hører ind under Skib & Båd i Dansk Industri, så er båden normalt tjekket igennem, fordi man handler efter købeloven, og dermed beskyttet mod at sælger kan løbe fra ansvaret for skjulte fejl og mangler. Når man køber båd i en privat handel, så er det derimod særligt vigtigt at tjekke båden grundigt i gennem inden en endelig handel, for her risikerer man at skulle sagsøge sælger, hvis der er skjulte fejl ved båden. Man bør tjekke båden både på land og i vand.

Det er vigtigt af få al dokumentation på båden, eller minimum så mange dokumenter som muligt på ældre både. Ved f.eks. at få fakturaer for reparationer på båden, kan man bedre få et billede af, hvordan båden er vedligeholdt. Det er især vigtigt at få servicebogen for motoren, så man kan se om den er serviceret som foreskrevet af et autoriseret firma.  

Bådtjek på land 
Når båden er på land, tjekker man om der er tegn på osmose (glasfiberpest) i bunden. Det ses normalt som små eller store blærer under bundmalingen. Osmose er heldigvis mest et kosmetisk problem, men bør kunne give ekstra nedslag i prisen, fordi det giver ekstra arbejde med bundbehandling af båden. Kig desuden omkring kølen efter even-tuelle revnedannelser, især ved agterkanten af kølen på sejlbåde, fordi det er tegn på en skade fra en grundstødning, der ikke er repareret. Det kan på sigt vise sig at være en alvorlig fejl. Drej også roret og mærk om det drejer uden friktion. Tjek dog først at rorpind eller rat ikke er bundet fast. Rusk også i roret for at tjekke om der er slør i rorlejerne. Tjek desuden om bådens aksel og lejebukke, sejlbådenes S-drev og motorbådenes Z-drev viser tegn på fejl og om membranerne er intakte. 

Bådtjek i vande
tDet er vigtigt at få tjekket båden i vand for at se om den er tæt. Utætheder skyldes oftest tæring i søventiler og gennemføringer samt slidt foring i stævnrøret, når båden har fast aksel. Især søventilerne skal tjekkes omhygge-ligt for tæring, da tærede søventiler, revnede slanger og tærede spændbånd står for fler-tallet af både, der synker. Det er også vigtigt at prøve om motoren starter omgående, og at den kører som for-ventet. Læg f.eks. mærke til om den ”giver vand”, dvs. at kølevandet løber fint gennem motoren. Det er også vigtigt at tage en tur ud med båden og se om den manøvrerer pålideligt. Her kan man også afprøve bådens elektronik og øvrige udstyr. På sejlbåde bør man prøve om spillene snurrer som de skal, og om aflasterne har ordentligt fat i tovværket. 

Rigtjek på sejlbåde
Det er altid bedst at tjekke riggen, når båden er afrigget. Den skal især tjekkes for tegn på revnedannelser ved indfæstningerne af den stående rig og tegn på tæring ved montering af beslag af rustfri stål på aluminiums-master. Denne type tæring ses især på hvidt/gråt pulver ved beslagenes kanter. Hvis båden ligger i vandet med masten på, så tjek om masten står ordentligt og om tovværket er i forsvarlig stand. Beskidt tovværk kan nemt vaskes i badekarret eller en balje. Hvis man ikke vil afrigge båden, så er det meget vigtigt at tage en tur i masten fra top til rod og tjekke masteprofilet, den stående rig (wirerne) og alle gennemføringer og indfæstninger igennem. Hvis man er usikker på dette job, så er det en god ide at kontakte en rigger. Hvis man ved en privat handel ikke er sikker på, at man selv er kvalificeret til at gennemskue eventuelle fejl, så bør man lade båden besigtige af en professionel vurderingsmand. Det store gennemgribende bådtjek slipper man som nævnt for, når man handler gennem et mæglerfirma, der er medlem af Danboat.

Fase 3: god tur!

Den sidste og afgørende fase i bådkøbet er Den sidste og afgørende fase i bådkøbet er den endelige handel, hvor man eventuelt fintrimmer prisen, efter at have gået båden igennem og været ude at prøvesejle den. De fleste handler båd via en mægler, hvor man er beskyttet af købeloven mod fejl og mangler. Hvis man derimod handler privat, er der en række forhold, som man skal være opmærksom på, og man står langt ringere med hensyn til fejl og mangler.

Sørg for bådplads i tide
Tidens mange nye bådejere har desværre ofte vanskeligt ved at få en bådplads. Derfor er det en vital del af at købe ny båd, at man sørger for at finde en bådplads til drømmebåden. Det kan være dyrt og besværet at flytte båden rundt mellem midlertidigt ledige pladser.I mange af de mest populære havne er der venteliste på pladserne, så søg bredt efter plads i havne så langt som man orker at køre frem og tilbage, og sørg for at komme på venteliste i havne i nærheden. Til sammenligning, så kører de fleste sommerhusejere langt hver weekend om sommeren. 

Gammel gæld og ejerskab
Først og fremmest skal man tjekke om det er den reelle ejer af båden der sælger båden, for ellers kan handlen være ugyldig og pengene kan være tabt. Det kan være enten ren svindel eller det kan f.eks være manden der sælger konens båd uden samtykke. Hvis det ikke er ejeren selv der handler båden, så skal der foreligge en fuldmagt til salget.

 Desuden er det fornuftigt at tjekke, om der er gammel gæld i båden. Det gør man med ejerens CPR-nummer på Tinglysning.dk. Husk også at tjekke bådens byggenummer og motornummeret. Når man springer mægleren over, så må det være en klar opfordring, at man lader specialister ordne handlen, så man ikke køber katten i sækken.

Det kan f.eks være en advokat og en vurderingsmand. Ved bådkøb i udlandet vil det altid være en fordel at lade en lokal advokat klare den juridiske del af handlen. Når køber og sælger er enige om prisen, så lyder et godt råd fra en erfaren mægler, at det er god stil at køber deponerer 10 % af købs-prisen, og betaler resten når båden er endeligt godkendt af køber eller en vurderingsmand.

Det hele lyder måske lidt indviklet og besværligt, men langt de fleste bådhandler går nemt og problemfrit. Alt det foregående kan sammenfattes til, at man skal sætte sin købelystne begejstring for båden lidt til side og lade fornuften råde, og tjekke alle de vigtige oplysninger omkring båden, sælgeren, eventuel gammel gæld så handlen og båden kun giver glæde efter overtagelsen. Husk altid at få båden forsikret omgående og vælg helst et etableret forsikringsselskab.

Det er mest sikkert, selvom det måske ikke er det billigste. Når bådhandlen er i hus på bedste vis og båden er overdraget, så er der ikke andet at sige, end tillykke med båden i håbet om mange fantastiske timer til søs og i havn.

Tjek


Det er vigtigt at tjekke en brugt båd på land og i vandet.
Riggen på en sejlbåd skal tjekkes omhyggeligt, og står den på båden, skal den enten afrigges for tjek, eller man må en tur i masten og tjekke det hele igennem. Er man usikker på, hvordan det gøres, så hyr en rigger til opgaven.
Båden bør tages på land til eftersyn, hvis den ligger i vandet, og søsættes, hvis den står på land.
Dette er et klassisk eksempel på en mast der er knækket på grund af tæring i aluminiumsprofilet under et beslag i rustfri stål.
Tjek også om foldepropellen på sejlbåde kan foldet let og ubesværet op og ud.
På sejlbåde skal det tjekkes om spillene løber let, da det ellers kan blive for hårdt at hale sejlene hjem.
Tjek altid bådens elinstallation. Den skal helst være overskuelig som her. På alt for mange ældre både kan elinstallationen være så uoverskuelig, at det kan være nødvendigt at udskifte det hele. Husk at tage el alvorligt, for en defekt i elinstallationen kan i værste fald starte en brand.
Sådan går det, når en søventil knækker af tæring eller en slange hopper af. Så får man springvand om bord, og der går ikke lang tid før båden synker. Derfor er tjek af disse ting så vigtigte.
Det er vigtigt at tjekke bådens søventiler og skroggennemføringer. Her ses grelle, men desværre også typisk eksempler på tærede søventiler fra både over 40 år gamle, men også på nyere både kan søventilerne være tærede.
Et dårligt vedligeholdt drev eller del af drevet kan give problemer under sejladsen. Her er der et stykke arbejde med at gøre denne del af drevet rent, velfungerende og sejlklart.
Motorbåde bør også tjekkes i bunden for revnedannelser og andre fejl.
Sejlene bør også tjekkes på en sejlbåd. Disse skader er sket fordi sejldugen har været udsat for sollys over alt for mange år. Så kan den blive helt porøs og i værste tilfælde smuldre mellem fingre.
Mange både har i dag bovpropeller. Her et eksempel på at man selv har monteret tunnelen til bovpropellen med en ikke særlig god finish. Man kan stadig se glasfiberstrimlerne, som både holder og tætner tunnelen mod skroget.
Manchetter omkring S-drev på sejlbåde bør være intakte og fleksible. Billedet indikerer at denne manchet er for gammel og stiv, når nogle få ruer kan trække manchetten væk fra hele drevbenet.
Mange motorbåde har i dag Z-drev, som bør tjekkes grundigt, da de er afgørende for bådens fremdrift og manøvremuligheder. Hvis bælgene mellem drev og selve motoren er defekte, kan der trænge vand helt ind i motoren.
Et kraftigt rusk i roret viser om der er slør i rorlejerne. Tjek desuden om roret og et eventuelt ratsystem fungerer let og ubesværet.
Når tovværket er beskidt, gråt og trist, så kan det blive næsten som nyt ved at vaske det, blot det ikke er beskadiget eller for slidt. Her er den ene tamp en vasket udgave af den anden.
Når man vælger båd, så er det vigtigt at man vurderer om cockpittet er stort nok til familien og de venner man gerne vil have med ud at sejle.

Der er ikke krav om momskvittering

Rygterne har svirret i sejlerkredse, om at man skal kunne fremvise momskvittering ved anløb af havne i udlandet. Det er en sejlivet and og har intet på sig. Læs eventuelt mere om dette i BÅD nr. 567 eller køb artiklen på baadmagasinet.dk.

Båd 568

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.