fbpx

Tekst & Foto Jens Høy

Diesel

De fleste motorstop skyldes gammel diesel

Sidste år rykkede Dansk Søredningsselskab ud 899 gange. Halvdelen af assistancerne gik til sejlere med motorstop, og langt de fleste motorstop skyldtes dieselpest.


Bremserne på din bil skal bruges regelmæssigt, ellers ruster de, og udgifterne til reparationer stiger. Nogenlunde samme princip gør sig gældende for dieselmotoren i din båd, men med en stor forskel: I din båd kan for lidt brug af motoren medføre et potentielt livsfarligt motorstop.Det kan lyde underligt, for du sørger formentlig for at overholde motorens foreskrevne serviceintervaller, men den store ubekendte i denne ligning er renheden af den diesel, som gemmer sig i tanken og dermed begrebet ’’dieselpest’’.Bag navnet lurer flere udfordringer, der alle knytter sig til at du, som sejler, måske ikke benytter motoren særlig meget, og at din diesel derfor kan være gammel og iblandet kondensvand, når den rammer din motors første filter.Foruden vand dækker begrebet dieselpest også over bakterier og urenheder, som skaber slam i tanken, og som ved sejlads hvirvles op og ender som klumper, der kan tilstoppe filtre og give motorstop.
Forebyggende produkter
Den nemmeste måde at forebygge dieselpest på er ved at tilsætte et additiv, som forebygger problemet. Det gør mange sejlere hver gang de tanker, og alle bådudstyrsbutikker har forskellige produkter på hylderne. Opskriften er enkel: En vis mængde additiv iblandes tanken, og herefter skulle man gerne undgå, at vand eller bakterier forårsager et motorstop. Men om additiverne er så virksomme som producenterne beskriver, er svært at få klar besked om.”Additiver er skam noget værd; forstået på den måde, at hvis tanken er ren, så kan et additiv forebygge dieselpest. Men intet produkt kan helbrede dieselpest.

På mange af produkterne står der, at har du dieselpest, så skal du dobbeltdosere for at komme pesten til livs, men det hjælper overhovedet ikke. Jeg har udført mange forsøg med diverse additiver, men intet kan fjerne problemet, når det først er opstået i tanken. Dieselpest kræver vand, så derfor er vand den største årsag til dieselpest,” siger Rolf Leonhardt, indehaver af stopdieselpest.dk. Hvert år renser Rolf Leonhardt op til 150 tanke, og den største fare for pest er kondensvand, lyder hans erfaring.”Vandet ligger nederst i tanken og herefter kommer dieselen. I mellemrummet står en luftlomme, og her opstår pesten, der vokser som en lille græsplæne,” forklarer han.

Kig på dine filtre
Den forebyggende indsats mod dieselpest handler om at holde øje med motorens filtre, og undgå at tanke almindelig diesel fra en servicestation. Her tanker du nemlig diesel med mindst 7,6 % biomasse, og det er med til at øge forekomsten af bakterier i tanken. Hold dig langt væk fra det og hold øje med dine filtre:”Du kan ofte se, om du har dieselpest. Er der noget sort snask, der hænger sammen i vandudskilleren, så er det pest eller forstadiet til dieselpest. Det er det eneste sted, hvor du har mulighed for se tilstanden på den diesel, som motoren henter op af tanken, medmindre du har en inspektionsluge og direkte kan se ind i tanken,” vurderer Rolf Leonhardt.

Mange motorstop
Hos Dansk Søredningsselskab har man ingen direkte statistik over hvor mange assistancer der skyldes motorstop på grund af tilstoppede filtre, men man kender til problemet med gammel diesel i tanken.”Vi oplever mange motorstop som sker på vej hjem, lige efter at ejeren har købt båden. Corona har betydet, at mange gamle både er blevet handlet. De har ligget en årrække i havn, og tanken er fuld af dieselpest, der ved langvarig sejlads hvirvles rundt og ender med at stoppe motoren. Det er nemt nok at få startet en gammel dieselmotor, men det er først efter flere timer, at eventuelle problemer viser sig,” siger Kristian Hansen, koordinator hos Dansk Søredningsselskab.Foreningen vurderer at 25 % af deres assistancer til motorstop skyldes dieselpest. Det svarer til at 75 assistancer i 2020 direkte skyldtes motorstop på grund af dieselpest.

Derfor opfordrer foreningen til, at man som ny ejer af en båd undlader at sejle båden direkte hjem. Få udført professionel service på motoren, og sejl rundt et par timer i ny-erhvervelsen, inden du planlægger din endelige hjemsejlads. Få også gerne undersøgt bådens elektriske systemer af en elektriker, så du mindsker risiko for brand, lyder opfordringen.
assistanceI forbindelse med motorstop, er det i øvrigt værd at huske på, at man kan blive opkrævet betaling for en eventuel assistance fra Kyst-redningstjenestens fartøjer, hvis assistancen ikke har livstruende karakter. Mindsteprisen i 2021 er 982,54 kr. pr. time.Hvis Dansk Søredningsselskab rykker ud, er assistancen altid gratis, men man opfordres efterfølgende til at melde sig ind i foreningen, hvilket koster 550 kr. om året.

Sjældent en inspektionsluge
For langt de fleste lystbåde gælder, at diesel-tanken hverken har aftapningshane eller luge, hvor man kan komme til at inspicere tilstanden af både brændstof og selve tanken. Derfor vælger mange at følge det råd, der hedder, at tanken skal fyldes helt op, når båden pakkes væk for vinterhalvåret for at mindske kondens. Og efter at have talt med diverse eksperter i dieselpest synes der at være overvejende enighed om, at en helt fuld tank er bedre end en næsten tom.

Hvis det her er det syn der møder dig, når du demonterer dieselfilter eller vandudskiller, så ved du hvad klokken er slået.
Ikke en situation nogen ønsker. Og den mest effektive måde at forebygge den på, er at sørge for at din dieseltank ikke danner grobund for dieselpest.
Sådan ser det ud på bagsiden af et dieselfilter, når dieselpesten har fået godt fat.
Dieselpest er organisk, og opstår i grænsefladen mellem vand og diesel. Vand i diesel er altså noget, der skal undgås med alle midler.

Små tanke behøver ingen luge
Den bedste løsning i forhold til dieselpest er en inspektionsluge, hvor man direkte kan se, om ens dieselolie er forurenet. Men ofte er tanken placeret, så det er umuligt at eftermontere en sådan inspektionsluge. Her har man dog mulighed for at gå ind gennem tankens brændstofmåler for at vurdere, om der er pest.”En mindre sejlbåd har typisk en tank-måler med en åbning på 50 mm til tanken. Her kan man gå ind og suge dieselen ud og derefter højtryksspule tanken. Herefter renses den gamle diesel og fyldes tilbage i den rengjorte tank,” forklarer han.Operationen lader sig dog kun gøre i både med mindre tanke på eksempelvis op til 50-60 liter. Problemet med de større tanke er, at der her er et kammer, som forhindrer grundig spuling via åbningen til tankmåleren.

Skift O-ringI kampen mod at undgå vand i dieseltanken spiller kondens en stor rolle, og den er svær at forebygge, medmindre båden står vinteren over i samme temperatur. Men som sejler kan du selv forholdsvis nemt forebygge indsivende vand fra påfyldningsstudsen.Skulle det regne, mens du tanker, er det vigtigt at holde en paraply hen over, og endnu vigtigere er det at holde øje med den O-ring, som sidder i påfyldningsstudsen.”Den har det med at krakelere, og så kan vand på dækket sive ned i tanken. Skift den gerne hvert 3. år, eller hold i det mindste øje med den,” lyder opfordringen fra Rolf Leonhardt.

Havne med gammel diesel
Mens den enkelt bådejer selv kan gøre meget for at modvirke problemet, så stiller det sig anderledes med kvaliteten af den diesel du tanker på havnen. Hos Pantaenius Forsikring kender man udmærket problemet med urenheder i diesel som årsag til motorstop: ”Motorstop er et udbredt problem, specielt lige efter at båden har stået stille i mange måneder. I forebyggelsen af dieselpest er det vigtigt at huske på, at mange havne har meget store tanke, og at disse måske ikke er så godt vedligeholdt, som man kunne ønske,” siger adm. direktør Gert Toft.

Additiver virker forebyggende, og er en god idé. De kan dog ikke fjerne dieselpest, hvis tank, filtre og rør først er inficerede.

Sejl ikke på diesel til biler

I Danmark er det lovpligtigt at iblande en vis andel biobrændstoffer i den benzin, diesel og gas, der sælges til landtransportformål. I 2021 er kravet på mindst 7,6 % (energiprocent). Tank gerne GTL. I praksis er problemet med dieselpest væk, når du tanker syntetisk diesel. Syntetisk diesel har dog andre ulemper, såsom udtørring af gummipakninger i motorer.

BÅD 570

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.