fbpx

Af Dan Ibsen Foto: World Sailing

Storsponsor for World Sailing var ’varm luft’ - kassen er tom!

Til november 2021 er det ét år siden, at World Sailing fik en ny kinesisk præsident, Quanhai Li, der afløste danske Kim Andersen, som kun fik fire år på posten.


Flere faktorer blev tilbage i 2020 afgørende for, at præsidentvalget faldt ud til Quanhai Li’s fordel med stemmerne 68 mod 60 –  dermed var det reelt kun fem stemmer som afgjorde præsidentvalget.

Der hersker næppe tvivl om, at klagerne til WS etiske kommission over Kim Andersen, og hele den uro som dette skabte, kom til at påvirket valget.

Men, World Sailings anstrengte økonomi, og dispositionerne omkring flytning af kontoret til en dyr London-adresse, havde givetvis også betydning i valgkampen. WS økonomi var blevet hårdt presset af en række uheldige økonomiske dispositioner gennem en årrække, og i forbindelse med udsættelsen af OL 2020 måtte WS anmode IOC om et lån på US$ 3,1 millioner, som formentlig blev afgørende for at undgå konkurs i forbundet.

Rygter om stor-sponsor op til præsidentvalg

Mindre end 10 dage inden de afgørende valghandlinger for præsidentvalget skulle finde sted, startede cirkulation af oplysninger om en kommende stor-sponsor, der kunne redde WS skrantende økonomi - altså underforstået, hvis Quanhai Li blev valgt som præsident.

Nyheden blev initieret af nyhedsmediet South China Morning Post, og blev derefter citeret af flere internationale sejlsportsmedier. Indenfor WS gik ’jungletrommerne’ i gang.

Ifølge South China Morning Post ville Quanhai Li have nydt godt af støtte fra det kinesiske ejendomsfirma, Evergrande, som efter det oplyste skulle have lovet et sponsorat til WS på US$ 10 millioner.

Da WS stod over for økonomiske vanskeligheder siden flytningen fra Southampton til London, og det at stor-sponsoren Gazprom valgte at trække sig, så kan løftet om en ny stor-sponsor, meget vel have tippet balancen ved præsidentvalget.

Evergrande, en af Kinas største virksomheder er i økonomisk knæ og risikerer en konkurs. Det var Evergrande som World Sailings Præsident Quanhai Li skulle have 'skaffet' som stor-sponsor. 


Verdens mest gældsatte virksomhed

Siden Quanhai Li kom til som præsident, har WS os bekendt, ikke indgået yderligere sponsoraftaler, heller ikke med Evergrande, og der har stort set været tavshed over hele linjen fra WS!

Den seneste uges tid er finansmarkederne blevet rystet af oplysninger om Evergrandes kæmpemæssige økonomiske problemer med en gæld på astronomiske 2.000 mia. Dkr.

Tallet er så ubegribelig stort, at man slet ikke kan forestille sig, hvor mange nuller der skal sættes efter 2-tallet!  Evergrande er nr. 122 på listen over verdens største selskaber, og dermed også et af Kinas største selskaber.

Efter en hektisk uge på de Kinesiske børse, ser det lige nu ud til, at Evergrande er blevet reddet af det kommunistiske styre, som næppe ønsker, at ejendomskoncernen går konkurs, idet firmaet repræsenterer 3% af Kinas BNP og mere end 200.000 arbejds-pladser, ligesom mange kinesiske borgere også har investeret i ejendomskoncernen, og kunne risikere at tabe deres penge.

Nu bliver der næppe noget sponsorat fra Evergrande – og spørgsmålet melder sig om rygterne op til præsidentvalget også var ’varm luft’ og alene en promovering af Quanhai Li som præsident ?

Økonomisk rekonstruktion af WS

Det lån som WS modtog fra IOC på 3,1 mio US$ var i princippet alene en forudbetaling af OL-pengene til de internationale forbund for det netop afviklede OL mhp. at sikre den fortsatte drift i 2021. Senest i maj 2021 opstod den helt specielle situation, at WS revision ikke ville underskrive årsrapporten og ønskede en forsikring fra IOC om, at OL ville blive gennemført, således at WS herefter kunne forvente at modtage resten af OL-pengene fra IOC.

Normalt vil WS modtage omkring 16 mio US$ fra IOC. Men spørgsmålet udestår, hvorvidt der vil blive udbetalt færre midler fra IOC denne gang til forbundene, idet OL blev afviklet helt uden tilskuere og dermed uden 1 kr. i billetindtægter, ligesom IOC måske har måttet kompensere de japanske arrangører på forskellige måder. Endvidere bliver IOC egen økonomi frem til 2024 påvirket af, at de økonomiske aftaler med deres Top-sponsorer kun bliver 3-årige.

Der står lige præcis så mange tomme boliger i Kina, at det ville kunne rumme hele Tysklands befolkning, på over 80 millioner mennesker! 


WS er ligesom 14 andre internationale forbund voldsomt
afhængige af indtægterne fra IOC, og de 16 mio. US$ fra IOC udgør mere end 60% af WS’ samlede indtægter for de efterfølgende fire år indtil næste OL.

WS udfordring er, at lånet skulle dække akkumuleret underskud til og med 2020. Dermed vil der være færre midler til perioden 2021-2024. 

OL-pengene til World Sailing overføres normalt i et WS firma på Isle of Man, hvorfra der doneres årlige driftstilskud de efterfølgende fire år inden det næste OL. Men med en gæld til IOC på mere end 3 mio US$, yderligere gældsætning samt alt for høje driftsomkostninger, er WS i en situation hvor det vil være nødvendigt med meget markante besparelser på budgetterne de kommende tre år, hvis WS skal nå helskindet igennem perioden frem til OL 2024.

Isle of Man selskabet havde tidligere en større reserve, som sikkerhed for WS’s fortsatte drift, hvis man kom i en situation med uforudsete høje udskifter og/eller manglende sponsorater. Endvidere var de en sikkerhed for, at WS kunne omorganisere sejlsporten, hvis man eventuelt skulle forlade OL-programmet. Men bankbogen er nu tømt, og man skal nu udover at sikre den løbende drift samtidig have konsolideret økonomien for fermtiden.

Et sponsorat på 10 mio US$ fra Evergrande ville unægtelig have stillet WS i en helt anden situation. Men nu ser det ud til at præsident Quanhai Li og hans Executive Committee på det kommende årsmøde i november bliver nødt til at fremlægge en plan for driftsmæssig og økonomisk rekonstruktion af WS frem mod OL 2024 – med mindre nogen kan ”hale en økonomisk kanin op af hatten”.


Virtuelt årsmøde 2021

Efter de gode erfaringer med virtuelt årsmøde i november 2020 samt halvårsmøde i maj 2021 under Corona pandemien, er World Sailings årsmøde 2021 nu blevet planlagt som et virtuelt møde den 22.-30. oktober med følgende mødeprogram (ekstern pdf, red.)

Afholdelse af virtuelt årsmøde vil samtidig betyde en stor besparelse på årets budget, ligesom alle de nationale sejlunioner og klasseorganisationer tillige vil spare mødeomkostninger.Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.