fbpx

Af Dan Ibsen Foto: World Sailing, Colourbox, m.fl.

Kinesisk statsstøtte til World Sailing?

World Sailings Council skal i morgen fredag behandle et forslag om oprettelse af et kinesisk datterselskab. Det kommer et år efter at WS fik en kinesisk præsident. Spørgsmålet er, hvilken betydning dette vil få for WS i fremtiden ? Er det en kommerciel enhed, eller findes der skjulte hensigter med at flyttet World Sailing til Kina ?


I forbindelse med præsident valgkampen i World Sailing for ét år siden, lovede præsident Quanhai Li, at han ville arbejde på at skaffe kinesiske sponsorater til WS, hvilket måske blev afgørende for valget? Men det har for nylig vist sig, at den nævnte sponsor Evergrande har enorme økonomiske problemer, og dermed næppe bliver kommende storsponsor.

Quanhai Li har ifølge informationer til Council arbejdet videre med sine ideer om at tiltrække kinesiske sponsorer til WS, og der kommer nu mere konkrete planer på bordet, ideer som er sendt fra bestyrelsen til Council, tidligere på ugen.

Kigger man på WS plan for årsmødet, afholdes der et Council møde den 30. og 31. oktober. Men rent faktisk afholdes der et Council for-møde i morgen, fredag den 15. oktober, hvilket dog ikke fremgår af den officielle mødekalender. Dette kan virke besynderligt, idet WS indtil nu normalt altid har været meget åbne omkring afholdelse af møder, herunder også lukkede møder.

Formålet med mødet 15. oktober

Det se ud som at præsidenten og bestyrelsen forsøger at haste en beslutning igennem inden det officielle årsmøde går i gang den 22. oktober.

Men hvorfor har bestyrelsen så travlt med at presse denne beslutning igennem inden den officielle møderække ? Herfra kunne et kvalificeret gæt lyde - formentlig fordi præsidenten dermed vil kunne fortælle, at de lovede planer om kinesiske sponsorater nu er ved at blive realiseret.

Det fremgår af papirerne til Council mødet fredag, at den kinesiske by Ningbo – der har sendt et skriftligt tilbud til WS - har lagt pres på WS bestyrelse og informeret om, etableringen af et datterselskab, skal fremskyndes for at realisere sponsormulighederne i Kina.

Formålet med mødet i Council den 15. oktober er, at give Council medlemmerne en mulighed for at stille afklarende spørgsmål til forslaget fra bestyrelsen, som de for øvrigt ikke selv har tilkendegivet deres accept af. Ved afslutningen af, mødet vil Council blive bedt om at afgive stemmer for en principiel accept af, eller en afvisning af, etablering af ​​et kinesisk selskab og kontor i Ningbo, Kina.

Hvis Council giver sin principielle accept af forslaget, vil præsidenten og bestyrelsen selvstændigt kunne gennemføre forslaget.Den kinesiske præsident for World Sailing Quanhai Li har lovet at skaffe sponsorer. Nu forlyder det at der kan være kinesiske penge på vej, men det forpligter - blandt andet et lokal-kontor i Kina. 

Kinesisk statsstøtte til World Sailing ?

Bådmagasinet har haft mulighed for at læse papirer som Council skal behandle ferdag, hvoraf det fremgår, at Præsident og bestyrelse foreslår, at WS nu skal oprette et kinesisk datterselskab.

Hvorfor det kan man spørge ?

WS bestyrelse skriver i beslutningsgrundlaget til Council, at man har modtaget et tilbud om støtte fra den kinesiske by Ningbo, og heri er man samtidig blevet underrettet om, at Ningbo samt alle potentielle kinesiske sponsorer ”i pipeline” vil kræve en fysisk enhed dvs. etablering af et datterselskab i Kina.

WS bestyrelse noterer yderligere i beslutningsgrundlaget til Council, dels at dannelsen af et datterselskab skal fremskyndes, for at realisere sponsor mulighederne i Kina, dels at der ligger et skriftligt tilbud på bordet fra byen Ningbo.

Bestyrelsen skriver, at tilbuddet kræver uddybende undersøgelser, men aftalen indeholder et kontant økonomisk bidrag på 500.000 GBP om året over en femårsperiode fra Ningbo. Vi taler altså om 2,5 mio. GBP - lige knap 22 mio. danske kr. over en fireårig periode!

Der vil være opsætningsomkostninger og løbende omkostninger ved operationen i det kinesiske selskab, ligesom der nævnes at vil der være opsigelsesomkostninger, hvis kontoret lukkes og datterselskabet likvideres.

Der foreligger tilsyneladende intet budgetmateriale som Council kan tage stilling som en del af grundlaget for den principielle beslutning om etablering af det kinesiske datterselskab, hvilket betyder, at man reelt ikke ved, hvad det er man siger ja til.

Det er dermed uklart, hvor meget denne operation vil kunne tilføre WS skrantende økonomi i de kommende fem år, efter at den er kommet voldsomt under pres efter flere fejlslagne beslutninger under tidligere WS præsidenter og bestyrelser, dels den kontroversielle sponsoraftale med Gazprom som sponsoren løb fra, dels flytningen af WS kontoret fra Southhampton til den dyre adresse i London.

Ningbo, en by med mere end 10 millioner indbyggere ønsker at huse World Sailing og kontoret til Quanhai Li

Bliver World Sailing flyttet til Kina ?

World Sailing er en global organisation med næsten 140 medlemslande, og derfor skal man naturligvis også sikre, at man kan operere effektivt på globalt plan.

Der er ikke tvivl om, at WS har brug for at få styrket sin skrantende økonomi, selvom man nu har fået sikkerhed for, at man vil modtage tilskud fra IOC i nogenlunde samme størrelsesorden som efter OL 2016 i Rio, nemlig omkring 16 mio. US$.

OL-midlerne tilføres et selskab på Isle of Man, hvorfra der de efterfølgende 4 år doneres årlige tilskud til World Sailing. Men man skal samtidig afdrage et lån til IOC, samt i gang med at genetablere en forsvarlig økonomisk reserve.

Der er allerede stigende bekymringer i den internationale sejlsportsverden over, hvorvidt dette er et led i en strategi, hvor WS hovedkvarter flyttes fra England til Kina. Der vil naturligvis være stor prestige for Kina, hvis man kan blive værtsland for et internationalt forbund for en af de 26 olympiske idrætter.

Bekymringerne går på, at Kineserne normalt kun investerer i virksomheder, organisationer og/eller lande for at opnå kontrol. Kinesere donerer normalt ikke penge uden at få noget tilbage. Endvidere er kinesisk lederskab ikke just præget af åbenhed, og de bekymrer sig normalt kun om Kina, og hvad der godt for dem. Hvis det betyder, at de kan overtage vestlige institutioner, så gør de det.

Og sker det, vil det være en historisk ændring i den globale sejlsportsverden, og den ’vestlige verden’ vil miste den mangeårige dominans ift. sejlsportens udvikling.

Åbningen af et datterselskab i Kina rejser mange spørgemål, herunder hvordan mulighederne er for WS at hente pengene ud af Kina til WS daglige drift samt projekter i andre dele af verden, hvor hårdt vil Quanhai Li og andre kinesere sætte sig på beslutningerne i datterselskabet ?

WS økonomi er i forvejen dybt afhængig af de mere end 60% af indtægterne som kommer fra IOC, og nu vil yderligere en markant del blive afhængig af ledelsen i en kinesisk datterselskab. Dermed vil WS’ handlefrihed i relation til udviklingsplaner og økonomi blive yderligere begrænset, hvilket for alvor kan true WS som et internationalt sportsforbund. Dette skal også ses i lyset af, at den største del af sejlsportens aktiviteter fortsat foregår i vestligt orienterede lande.


Hvad har du hørt om Ningbo ?

Det er nok de færreste udenfor Kina som kender byen Ningbo, men de kom ind på den internationale sejlsportsscene for mere end fem år siden, hvor ChinaOne Ningbo Sailing Team blev etableret, sponseret af byen.

ChinaOne Ningbo Sailing Team havde den professionelle sejler Phil Robertson fra New Zealand som skipper, og de vandt over en årrække fra 2016 til 2019 World Match Racing Tour tre gange, og M32 World Championship to gange. Holdet startede med GC32, men kom aldrig rigtig i gang på world tour’en. De blev for nogle år siden også kåret som Kina’s bedste offshore team.

Byen Ningbo med mere end 10 mio. indbyggere er kendt for:

En af fem ’state-planning cities’ i Kina

Den 8. mest velhavende by i Kina (baseret på gennemsnitlig disponibel indkomst)

Globale hovedkvarterer for mere end 100 internationale virksomheder

En af verdens travleste havne baseret på tonnage, kun overgået af Shanghai og Singapore.

 Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.