fbpx
Tekst Jens Høy Foto GARMIN, GEODATASTYRELSEN

Verdens dyreste søkort er danske

Danske søkort er så kostbare, at andre sejlere i Europa hjælper med at betale royalties til Geodatastyrelsen. Hvorfor, ønsker Geodatastyrelsen ikke at svare på.


Verdens dyreste søkort. Sådan er situationen for danske sejlere, og da mange benytter GPS på tablet eller telefon, ja, så skal der betales for nye kort hvert eneste år, idet verdens mest udbredte naviga-tionsapp, Navionics, kun leveres som abonnement, der udløber efter 365 dage.

At danske søkort er verdens dyreste, kan direkte ses på Navionics hjemmeside, hvor kun kortet over Grønland og Island er dyrere for et års abonnement. Klikker man rundt blandt andre udbydere af digitale GPS-kort, er billedet det samme: Danske sejlere skal betale de højeste priser for at kunne navigere sikkert rundt i danske farvande, mens det er billigt, hvis man sejler andre steder i Europa eller endnu længere væk på kloden.

Vælger man at sætte sejl mod for eksempel Middelhavet, vil man det øjeblik, man forlader dansk farvand, kunne navigere hele vejen gennem den Engelske Kanal, rundt om Gibraltar, syd om Sardinien og slutte af med heftig sejlads på azurblåt hav i det græske øhav for lige under halvdelen af, hvad det koster for kort over vores egne farvande.

Det danske kort til Navionics appløsning koster 89,99 €, mens det største Europakort, minus Danmark, koster 42,99 €. Samme situation gør sig gældende for løse kort til fastmonterede plottere. Igen er Danmarks de dyreste.

Politisk beslutning
Når danske søkort er så dyre, hænger det direkte samme med, at man fra politisk side indirekte stiller krav om at generere indtægter på søkort i Danmark, mens landkort som hovedregel er gratis.

Det blev i sin tid vedtaget, fordi Danmark er et gennemsejlingsland, og det er derfor rimeligt, at udenlandske skibe i transit betaler for gode kort, lød argumentet.

I andre europæiske lande har man valgt løsninger, hvor søkort er billige eller næsten gratis, og tilsvarende er landkort dyre. Men herhjemme reguleres den pris, som kortudbydere betaler i licens til Geodatastyrelsen, hvert eneste år.

I 2021 skulle kortudbydere såsom Garmin og Navionics betale enten 80 kr. eller 122 kr. i fast royalty per solgt produkt alt afhængig af, om produktet udbydes med medfølgende opdateringer eller ej. Hvor mange licenser, Geodatastyrelsen sælger om året, har Bådmagasinet ikke kunnet få oplyst. Priserne reguleres hvert år den 1. januar.

Omkring Anholt og Læsø samt nord og øst for Bornholm bygger danske søkort på gamle opmålinger.


 • OPMÅLING GENNEM 140 ÅR
  Så snart du bevæger dig væk fra de mest befærdede farvande i Danmark, stiger risikoen for, at du sejler over havbund, hvor det er meget længe siden, at danske myndigheder har kontrolleret dybderne.

  En stor del af de data, der ligger til grund for de digitale kort, stammer fra opmålingsarbejde udført i perioden 1858-1907.

  Den tekniske udvikling strækker sig fra blylod og sekstant til flerstråleekkolod og DGPS, hedder det i publikationen Bag om Søkortet 3. udgave fra Geodatastyrelsen, der senest er opdateret i januar 2020.
  Her fremgår det, at så snart man kommer væk fra hovedfærdselsårerne, er opmålingerne af ældre dato. Flere områder i Kattegat bygger på data fra perioden 1855 og frem til 1952. Det gælder eksempelvis rundt om både Anholt og Læsø samt nord og øst for Bornholm.

Europæiske sejlere betaler
Hos Geodatastyrelsen mener man ikke, at priserne er specielt høje for data til danske søkort og mener modsat, at visse af kortudbyderne tager sig for godt betalt.

Den opfattelse er man dog lodret uenig i hos Garmin, der står bag Navionics, efter at man i 2017 købte selskabet. Siden da har Garmin ladet den italienske virksomhed være i fred forstået på den måde, at Navionics stadig markedsføres som selvstændig udbyder af kort. Bag linjerne har Garmins faste plottere de seneste år indeholdt kortdata, der både består af Navionics data og af informationer fra Garmins egne kort.

”Men vi betaler en enorm høj royalty i Danmark. Det er derfor danske kort er dyre. Kig blot på priserne for Sydeuropa. Konkret har det betydet, at vi til vores egne Garmin-kort til plottere har sænket avancen, så kortet over Nordeuropa koster det samme som kortet over Sydeuropa. I Danmark betaler man royalty til de lande, der grænser op.

Det er Danmark det eneste land i Europa, der gør. De høje danske priser har betydet, at de andre europæiske lande betaler ind til vores royalties, så kortene ikke bliver så dyre. Populært sagt, så betaler andre europæiske sejlere lidt til de danske kort,” siger Søren Burø, Sales & Site Manager, Garmin Nordic Denmark.

Kort er sikkerhed
Hos Dansk Søredningsselskab oplever man hvert år vigtigheden af opdaterede søkort, idet en stor del af de årlige assistancer er til sejlere, der er grundstødt. Om det skyldes manglende kort, gamle søkort eller uopmærksomhed, kan foreningen ikke sige noget om, men hos Søsportens Sikkerhedsråd understreger man vigtigheden af at sejle med gode, opdaterede søkort.

”Det er vigtigt at sejle med opdaterede søkort. Der bliver fundet nye sten hvert år, og indsejlinger bliver ændret. Vi hører jævnligt om sejlere, der går på grund, fordi de benytter ældre søkort. Man skal også vide, at der ikke er en fuldstændig opmåling af danske farvande.

Selv de nyeste digitale kort er i visse områder baseret på 50 år gamle opmålinger. Den dyreste og mest avancerede kortplotter er ikke bedre, end det kort den bygger på.
Så er man langt fra de traditionelle gennemsejlingsruter såsom Øresund og Storebælt osv., er det godt at være ekstra påpasselig. Dybderne er baseret på normal vandstand, og den kan svinge en del. Læg derfor en passende sikkerhedsmargin til, når du passerer områder med lavt vand, og når du passerer forhindringer som f.eks. stenrev,” siger Steen Emborg, specialkonsulent hos Søsportens Sikkerhedsråd.

Fremover bliver kortene fra Garmin og Navionics knap så uoverskuelige at finde rundt i.


 • GARMIN OG NAVIONICS BLIVER TIL ET KORT
  I løbet af foråret bliver kortene fra Garmin og Navionics knap så uoverskuelige at finde rundt i. Grundlæggende slås de forskellige korttyper sammen, således at der fremover blot er to forskellige kort: Et normalt og et premium.

  ”Det bliver det bedste fra begge verdener. Navionics er ekstremt dygtige til at opdatere kort hver dag på deres appløsninger. Det bliver overført til plotterkortene. Desuden er de verdensmestre i trends, når du benytter autoguide. Det betyder, at når du sætter din plotter op til autoguide, eksempelvis fra en dansk havn til Göteborg, så benytter man data i baggrunden fra andre, der har sejlet ruten.

  Det giver en smartere rute, for vi ved jo alle sammen, at dem med lokalkendskab kender en rute, der sparer sømil, som vi andre, der kun sejler i farvandet en gang om året, ikke kender,” forklarer Søren Burø, Sales & Site Manager, Garmin Nordic Denmark.

  SAMMENLÆGNINGEN
  Funktionen med at sammenholde din ønskede rute med data fra andre sejlere hedder Autoguidance+ og kan benyttes i begge korttyper.

  Premium-kortene kommer til at hedde Garmin Navionics Vision+, mens de lidt billigere kort hedder Garmin Navionics+.

  I praksis betyder sammenlægningen, at udvalget af kort bliver nemmere at overskue, og når kortet sidder i plotteren, bliver det automatisk opdateret, hvis man benytter Garmin Active Captain. De nuværende G3 Vision-kort fortsætter sideløbende med de nye kort.

  PRISER
  De mest solgte kort, EUo77R koster fremover 1.399 kr. Det har tidligere kostet 1.199 kr., så der er tale om prisstigninger. De store Europa-kort vil dog stadig ligge på 2.999 kr., oplyser Garmin Nordic Denmark.

Nye vindmøller på havet
Hos Dansk Sejlunion er man opmærksom på, at søkort er en del af de udgifter, der er forbundet med at sejle, og opfordrer til, at man husker, at søkort skal opdateres.

”Vi kan ikke anbefale, at man sejler rundt med gamle kort. Der sker hele tiden opdateringer, og det omfatter bl.a. de mange infrastrukturprojekter, der er gang i. Det er store projekter såsom vindmølleparker, broer og opfyldninger. Vi anbefaler, at man hele tiden opdaterer sine kort for at kunne sejle sikkert. Det kan opleves som mange penge, man betaler for søkort, men vi har en stor interesse i, at danske søkort bliver opdateret, og at de digitale data er lettilgængelige. Og så skal man også holde udgiften op mod, hvad man ellers har af udgifter ved at være bådejer.

Vi får henvendelser fra sejlere om stort og småt, men i den tid (3,5 år, red.) jeg har været her, har vi ikke hørt fra sejlere om dette emne. Så vi opfatter ikke, at det er et stort issue for sejlerne. Vi har et stort ønske om et velfungerende system. Det må endelig ikke lyde arrogant, men det er en overskue-lig udgift at betale for den sikkerhed, der ligger i opdaterede søkort,” vurderer direktør Christian Lerche, Dansk Sejlunion.

Opdaterede søkort er en vigtig del af sikkerheden om bord. I nye plottere fra Garmin er der mulighed for helt automatisk at opdatere kortene, når man tænder for GPS’en.


 • HER ER NAVIONICS PRISER PÅ BOATING APP:
  • Greenland & Iceland: 129,99 €
  • Skagerak & Kattegat: 89,99 €
  • Africa & Middle East: 54,99 €
  • Chile, Argentina: 54,99 €
  • Europe: 42,99 € 
  • (Danmark udeladt)
  • Central & Western Europe: 30,99 €
  • Baltic Sea: 39,99 €
  • UK Ireland & Holland: 39,99 €
  • Norway: 34,99 €
  • China Sea & Japan: 26,99 €
  Priserne er for et år. Efter perioden bliver kortet ikke opdateret, og visse dele af autoroute-funktionerne ophører med at virke.

 • APPS BLIVER DYRT I LÆNGDEN
  Markedet for navi-apps består af mange udbydere, og fælles for dem alle er, at skal du have den fulde glæde af systemet, så skal der betales en årlig afgift. For de fleste apps gælder, at man får en gratis prøveperiode, og efter 14 dage trækkes betalingen automatisk. Den største udbyder blandt de mobile muligheder er Navionics, som i 2017 blev opkøbt af Garmin.

  Prisen for at navigere et år med Navionics i danske farvande er i 2022 89,99 €.

  En stor andel af danskere på vandet benytter appen Krak til søs, der i betalingsversionen kan erhverves for 249 kr. for et år. Der findes også en helt gratis version, der blot indeholder helt enkle muligheder for navigation til søs. Præcis, hvor mange der benytter Krak til søs, vides ikke, men Eniro, der står bag, oplyser, at der i 2021 blev downloadet 56.000 versioner af appen, hvilket vil sige både den gratis version og betalingsudgaven. Vi har ikke kunnet opdrive tilsvarende tal for Navionics, men på verdensplan er Navionics størst på mobilnavigation til søs.

  ANDRE UDBYDERE:
  C-MAP fra 389 kr. (tillader IKKE offlinekort over danske farvande).
  Savvy Navvy 299 kr./499 kr./549 kr.

Man skulle tro, at de var betalt: En stor del af de data, der ligger til grund for de digitale kort, stammer fra opmålingsarbejde udført i perioden 1858-1907.


 • HER ER DE SPØRGSMÅL, SOM GEODATASTYRELSEN IKKE HAR SVARET PÅ

  Opdateret:
  Geodatastyrelsen HAVDE sendt svar til Bådmagasinet efter deadline, og derfor ikke blev publiceret i Bådmagasinet 575. Du finder svar på spørgsmålene i kommende udgave af Bådmagasinet 576. 

  Bådmagasinet har siden sommeren 2021 forsøgt at få Geodatastyrelsen i tale for at få deres forklaring på, hvorfor danske søkort er så kostbare. Målet var at bringe denne artikel, men idet vi ikke kunne få svar, valgte vi at udskyde artiklen. Trods gentagne henvendelser mangler vi stadig svar på:
  1. Hvorfor koster de danske digitale søkort penge, når landkort er gratis?
  2. Hvordan fastsættes prisen på søkort?
  3. Danske kortdata er blandt de dyreste i Europa. Hvorfor?'
  4. Hvor mange licenser sælges der årligt?
  5. Hvor ofte sejler i rundt og kontrollerer dybder på de mest befærdede ruter?
  6. Har I eget skib, eller køber I jer til denne ydelse?
  7. Hvor mange indberetninger får I cirka hvert år fra sejlere, der observerer, at der er ændringer/fejl i danske søkort?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

BÅD 575

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.