fbpx
Tekst & foto Øyvind bordal

Sådan finansierer
du drømmebåden

Har du drømmen om fod på eget dæk? Eller er du allerede bådejer, men drømmer om noget andet? Uanset kan finansieringen virke uoverskuelig. BÅDs finanseringsekspert beskriver dine muligheder.


Det er en realitet, der ikke er til at komme udenom: En båd er en stor investering, og en større båd er for de fleste et af de største køb, man gør i livet. Så der skal penge på disken. Ofte flere end dem man har på kontoen.

Så hvad gør man? Der er flere muligheder for at optage lån til køb af båd i dag. I 2022 er situationen den, at hvis man har pengene på kontoen, er det bedste valg at bruge dem først. På grund af negative renter tjener man ikke noget på sit indestående, men har derimod en reel udgift.

I øvrigt er der følgende lånemuligheder:
 • Realkreditlån
 • Banklån
 • Båd-finansiering
 • Forbrugslån inden og uden for banken
 • Familie-lån
Alle muligheder har både fordele og ulemper, og generelt kan man ikke sige, at det ene er bedre end det andet. Det kommer an på situationen og den endelige pris. Et af de værktøjer, man som forbruger har til at sikre sig gennemsigtighed, er ÅOP.

Årlige omkostninger i procent
ÅOP er et udtryk for de samlede omkostninger ved lånet, hvor renter, gebyrer og sikkerhedsstillelse er udregnet for hele lånets løbetid. Dette nøgletal er en god indikator for den reelle pris, man i sidste ende skal betale – altså de samlede kreditomkostninger. Det er lovpligtigt for danske finansielle selskaber at oplyse ÅOP.

Lasse Køjner er afdelingsleder i Sydbank og har sejlet hele livet.


Sikkerhed
Et andet begreb, man skal kende, er sikkerhed. Med dette menes der aktiver (værdier), som skal stilles til sikkerhed for et lån, i tilfælde af at man ikke kan betale tilbage. Det kan være ejendomme, køretøjer eller andet. Solid sikkerhed har som regel en positiv påvirkning på prisen, men kan også medføre øgede omkostninger til forsikringer samt begrænsede rettigheder til at sælge aktivet uden godkendelse.

Vigtigt er det dog at vide, at finansieringsselskaberne kun kan kræve sikkerhederne solgt, hvis gælden er misligholdt.

Kreditgivning
Kreditgivning er et udtryk for den vurdering, der foretages, inden man evt. beslutter at tilbyde et lån.

Vurderingen er i princippet ens for alle finanseringsselskaber, men forskellen mellem de enkelte finansieringsselskaber – herunder banker, realkreditselskaber og øvrige udlånere – er hvilken risiko, de er villige til at løbe, samt hvilke krav der stilles til sikkerhed.

Der er reelt to faktorer, som afgør, hvorvidt man kan godkendes: Har man evnen til at tilbagebetale et lån, og har man viljen til det.

Betalingsevnen er de helt konkrete tal (formue, beløb til rådighed og samlet gæld) sat op mod indkomst. Altså en faktuel og konkret viden om din økonomi. Langt de fleste finansieringsselskaber har nogle generelle krav:
 • Formuen skal være positiv.
 • Beløbet til rådighed efter faste udgifter skal som regel være 6.000 kr. for husstandens første voksen. For øvrige medlemmer af husstanden skal der tillægges 3.000 pr. person. En dansk gennemsnitsfamilie skal derfor have 15.000 kr. til rådighed efter faste udgifter.
 • Graden af gældsætningen må ikke overstige 3,5 x husstandens årlige indtægt før skat.
Ovenstående kan afviges, men viljen til at gøre det afgøres af:
 • Kendskab til dig som kunde.
 • Registreringer hos kreditvurderingsselskaber som Experian.
 • Øvrige kunder der ligner dig.
 • Eventuelle tidligere konkurser.
Samlet giver disse faktorer et billede af dig som kunde, og hvorvidt långiver kan forvente en stabil tilbagebetaling, selv om din indkomst skulle komme under pres.

Generelt kan man komme foran ved at være godt forberedt. Har man lavet budgetter,
formueopgørelser, fremsendt skatteoplysninger og lønsedler, giver det et godt indtryk.

Hvad med skatten?
Renteudgifter til lån er fradragsberettiget i kapitalindkomsten.
Det indberettes helt automatisk, men man skal selv være opmærksom på at tjekke beløbene i forskudsopgørelsen og ændre dem, hvis man indfrier lånet tidligt.

HER ER DINE LÅNEMULIGHEDER

Banklån

Banklån er en af de mest simple lånekonstruktioner, der findes. Banken opbevarer indlån fra deres kunder, og kunderne modtager en rente. De penge banken opbevarer, udlåner den til andre kunder mod en rentebetaling, som svarer til den risiko, banken løber i lånets løbetid.

Lånet har den værdi, man forventer, og det, der skal tilbagebetales, er ganske enkelt lånet, renter samt eventuelle gebyrer. Det er muligt at få en langt bedre rente, hvis man kan stille noget til sikkerhed – eksempelvis pant i fast ejendom, en bil eller lignende. Renten er ofte konkurrencedygtig, eftersom bankerne har et godt indblik i din økonomi og har kendskab til din evne og vilje til at tilbagebetale. Det er derfor en god idé at høre med banken, hvad de kan tilbyde. Men hold øjnene åbne for renter, gebyrer og ÅOP.

FORDELE:
- Lånets størrelse er kendt på forhånd
- Det er muligt at få en konkurrencedygtig pris
- Du kan muligvis slippe for egenbetaling

ULEMPER:
- Renten er variabel
- Renten er ofte individuel og skal forhandles
- Det kræver en forholdsvis stor kreditvurdering

Båd-finansiering
Båd-finansiering har været på markedet siden det første bådboom i 70’erne. Man havde mulighed for at optage gæld, hvis man stillede sin båd som sikkerhed. Det krævede dog, at båden blev registreret i skibsregistret. Den mulighed forsvandt pr. 1. marts 2018. Ønsker man at pantsætte et fritidsfartøj, skal det nu ske i personbogen. Det har den effekt, at pantet følger ejeren, og bliver båden solgt, så forsvinder sikkerheden.

Resultatet er nogle temmelig heftige retslige udfordringer for finansieringsselskaberne, hvis de vil have deres penge hjem i de tilfælde, hvor lånet misligholdes. Det er finansieringsselskaberne meget bevidste om. Derfor stiller de krav om en egenbetaling på minimum 25-30%, samt en rente der ligger et sted imellem renten på et billån og et forbrugslån.

Man skal også være bevidst om, at mange selskaber kræver en vurdering af en bådsagkyndig, hvilket tillægges omkostningerne til lånet. Igen skal man være vågen og se godt efter renter, omkostninger og ÅOP. Selve lånetypen er ligesom et banklån. Du ved, hvad du får udbetalt, og omkostningerne tillægges det endelige lån.

FORDELE:
- Renten kan være bedre end et forbrugslån
- Lånet er nemt at forstå

ULEMPER:
- Der kan påløbe mange ekstra omkostninger
- Tinglysning har ikke nogen reel værdi og er derfor en omkostning uden værdi

Forbrugslån
Forbrugslån er en overordnet betegnelse for lån til køb af større forbrugsgoder, hvor der ikke umiddelbart kan tages sikkerheder. Forbrugslån har generelt en negativ klang i samfundet, da mange forbinder det med kvik-lån, SMS-lån og det vilde vesten, når det kommer til renterne. Det er der også nogle sandheder i, men lånene kan også vise sig brugbare, så længe man kigger sig for og har styr på omkostningerne ved alternativerne.

Forbrugslån udbydes af mange aktører og er et kæmpestort marked i Danmark.

Priserne på forbrugslån svinger fra ca. 4% og derover samt gebyrer op til 20.000 kr. Det betyder, at ÅOP er et særlig vigtigt redskab for at skabe sig et overblik. Som eksempel, kan man låne 350.000 kr. hos Santander til en rente på 3,90% med en ÅOP på 4,97%. Samme lånebeløb hos Bank Norwegian har en rente på 4,99% med en ÅOP på 5,11%. Her er forskellen i renten næsten udlignet, grundet høje gebyrer hos Santander. Man kan lave en tilsvarende sammenligning på tværs af de tilbud, man modtager.

FORDELE:
- Meget simpelt at forstå
- Der skal som udgangspunkt ikke stilles sikkerhed
- Kigger man sig for, kan man finde et godt tilbud

ULEMPER:
- Renterne er meget variable
- Gebyrerne for at betale tilbage kan være høje
- Pas på etableringsgebyrerne

Familie-lån
Familie-lån er et udtryk for lån mellem familiemedlemmer. Disse typer lån kan være rigtig gode, fordi de i mange tilfælde bliver lavet rentefri. Denne rentefrihed er skattefri, og man betaler kun det tilbage, man har lånt. Man skal dog se sig for: Skattevæsnet har fokus på tidlig arv og gaver mellem familiemedlemmer. Hvis et lån kan karakteriseres som tidlig arv eller gaver, bliver lånet underlagt beskatning. Kravene til dokumentation er heldigvis ikke komplekse. Man skal blot have indgået en skriftlig aftale om lånet. Det gør sig især gældende, hvis der ikke afvikles fast rente på lånet. Man skal være forsigtig med at aftale en årlig afvikling, som svarer til det beløb, der kan gives som skattefri gave. Det kan medføre, at du bliver mødt med påstand om tidlig arv. Det er vigtigt, at penge reelt bliver overført, og at der er dokumentation for det.

FORDELE:
- Som udgangspunkt lav eller ingen rentebetaling
- Tilbagebetaling er lempelig og fleksibel
- Ingen gebyrer ved oprettelse

ULEMPER:
- Skattevæsnet er meget fokuseret på, om grænsen for gaver overskrides, eller der reelt udbetales tidlig arv
- Penge imellem familiemedlemmer kan give gnidninger

Hvilken type finansiering passer til dig? Og hvilken er billigst?
Det er der ikke kun ét svar på.

Hvad hvis jeg ikke kan betale?
Der er ting i livet, som er uforudsigelige, og som kan påvirke din økonomi. Dødsfald, sygdom, skilsmisse eller fyring kan påvirke din evne til at tilbagebetale dine lån. Oftest er det tale om en midlertidig periode, men det kan også have lange udsigter. Lander man i en situation, hvor man ikke kan overholde sine aftaler, er det vigtigste at kontakte långiveren. Langt de fleste långivere er interesseret i, at du lander på benene, og at de får deres penge fuldt ud igen. De fleste gange kan man få henstand på ydelserne i en periode eller slippe for at betale renter.

Det er vigtigt, at man ikke lader stå til, men aktivt kontakter långiverne. Kan man ikke nå til enighed med sin långiver, og kan man ikke betale, misligholder man lånet. Dermed kan långivere kræve deres sikkerheder realiseret. Det man har stillet som sikkerhed, skal med andre ord sælges, og pengene bruges til at indfri gælden. Har man ingen sikkerhed, kommer man som regel i fogedretten, hvor man bliver dømt til at betale. Er der ingen udsigter til, at man kan det, laver man en ordning, hvor man betaler det, man kan. Det er ikke en ønskværdig situation, da man bliver låst økonomisk i hele tilbagebetalingsperioden. Får man eksempelvis en arv udbetalt eller får en lønstigning, skal pengene gå til at afvikle yderligere på gælden.

Hvordan laver man et budget?
Det mest simple budget er at opgøre alle udgifter og indtægter på et år og dividere det med 12. På den måde kan man hurtig se, om der er overskud eller underskud. Virkeligheden er dog ikke helt så nem. Man er nødt til at kende alle sine udgifter, både de faste og variable. Man er ligeledes nødt til at have indsigt i ens eget forbrugsmønster. Står der penge på kontoen den sidste dag i måneden? Er der opsparing? Først når man har den indsigt, kan man begynde at lave sit budget.

- Eksempler på faste udgifter er abonnementer, husleje eller realkreditlån.
- Eksempler på variable udgifter er varme eller brændstof, hvor der måned for måned kan være variationer.
- Eksempler på forbrug er mad, fornøjelse eller tøj.
- Når man kender sine udgifter i løbet af et år, så kan man dele dem op i faste og variable udgifter. De faste udgifter sammenregnes for et år og divideres med 12.
- Variable udgifter regnes ligeledes sammen for et helt år. Herefter ganges beløbet med 1,02. Det gøres for at imødekomme eventuelle udsving i priser og forbrug. Derefter divideres beløbet med 12.
- Disse to beløb lægges sammen – og dermed kender man sin gennemsnitlige månedlige udgift.

Hvordan laver man en formueopgørelse?
En formueopgørelse er en opgørelse af de goder (aktiver), man har, der har en værdi – sat op imod den gæld man har i aktivet. Hvis denne opgørelse er positiv, så har man en formue. Er den negativ, så har man negativ formue.

Aktiver er ting som fast ejendom, biler, værdipapirer og lign., som kan omsættes til penge inden for en begrænset periode. Man plejer ikke at medtage værdier, som er svære at værdisætte, som f.eks. malerier eller smykker, medmindre der foreligger en reel vurdering, og disse udgør en betydelig værdi.

Det modsatte af formue er gæld. Gæld er de penge, der skyldes væk i forbindelse med køb af aktiverne samt eventuel forbrugsgæld, kreditkortgæld uden fuld afvikling osv. 


BÅD 575

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.