fbpx
Tekst peter brinch Foto SØFARTSSTYRELSEN, GEODATASTYRELSEN, DET MARINE DANMARKSKORT

Fartbegrænsninger II

I forrige udgave af Bådmagasinet skrev vi om, hvor svært det kan være at finde information om fartbegrænsninger og øvrige særregler i danske farvande. Uden vej og byskilte skal information om regler findes et andet sted, og det kræver en stor portion tålmodighed og research, når det, du søger, ligger spredt på mange hjemmesider. Giver det mening, at det i 2022 kræver et diplom i research for at kunne skabe et overblik over regler, du har et ansvar for at kende? Nej, men der er en forklaring, og vi arbejder på en løsning.


Kan sejlende navigere i informationerne?
De internationale søvejsregler tillader, at et land har særlige nationale regler, hvis reglerne er fastlagt af en national myndighed. I Danmark har vi, udover nationale regler, også en række lokale regler i vores indre farvande.

Uanset om du har sejlbåd eller motorbåd, så findes der særregler gældende for dig. Og når f.eks. sommerferien, turen til Limfjorden, Roskilde Fjord eller det Sydfynske Øhav skal planlægges, så bør det – med al den teknologi, vi har i dag – være muligt hurtigt at kunne skabe et overblik over de regler, du som sejler skal overholde.

En undersøgelse i Facebookgruppen “Tursejlads & Sejlsport” med mere end 35.000 medlemmer har vist, at over 30% mener, det er svært at finde information om fartbegrænsninger og øvrige særregler i danske farvande. Nogle har til og med forsøgt, men har givet op. Over 50% af de deltagende i undersøgelsen har aldrig forsøgt at finde informationen. Det kan være et udtryk for, at mange slet ikke er klar over, at der findes “et hav” af særregler i de danske farvande, som de skal kende til.

En smartere løsning
Den nuværende løsning skal ændres til en smartere – mener Bådmagasinet. Det involverer myndigheder som Geodatastyrelsen, Politiet, Søfartsstyrelsen, kommuner og måske politikere. Men ja, hvem skal være tovholder, og hvem skal sætte hele processen i gang.

Noget tyder på, at myndighederne – i første omgang – skal foreslås nogle løsningsmodeller, som ikke er omstændelige og kostbare eller kræver politisk indblanding, og at andre end myndighederne påtager sig det indledende arbejde. For selvom det er i flere myndigheders interesse, at den nuværende løsning bliver forenklet, så kan de ikke umiddelbart se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.

Et udsnit af Det marine Danmarkskort, hvor du kan “tænde og slukke” for data fra 11 myndigheder på det maritime område.

Hvad siger myndighederne?

POLITIET

Har ansvaret for at regulere og kontrollere den gældende lovgivning – i Danmark også til søs. Informationer om lokale reguleringer findes på hjemmesiden for den pågældende politikreds.

Det ville være enklere, hvis informationerne desuden kunne findes i en samlet oversigt, som en del af Rigspolitiets hjemmeside.

Vi har spurgt Rigspolitiet, om de kunne have interesse i at samle alle sine lokale og nationale reguleringer på en måde, hvor en anden myndighed – f.eks. Geodatastyrelsen – eller sejlere hurtigt kan finde dem. For andre myndigheder kunne det muliggøre, at informationen kommer med i eksisterende publikationer, for sejlere kunne det skabe overblik – alt sammen med en øget sikkerhed til følge.

Ved redaktionens afslutning arbejder Rigspolitiet fortsat på et svar fra de relevante personer på området.


GEODATASTYRELSEN
Gør data, søkort og andre marine produkter for danske og grønlandske farvande tilgængelige til brug for sikker sejlads og forvaltning på havet. Geodatastyrelsen udgiver også Den danske Havnelods, som ugentlig opdateres med information fra bl.a. havnemyndighederne. De områder, hvor politiet eller kommuner regulerer reglerne, skal informationerne findes andre steder.

I Geodatastyrelsen mener man, at ideen med at samle al information ét centralt sted er rigtig god, og man kunne godt ønske sig, det også var en realitet. Men virkeligheden er sådan, at det er en lang række forskellige myndigheder, der laver regler (f.eks. bekendtgørelser), som berører f.eks. lystsejlere. Som det er i dag, får Geodatastyrelsen ikke automatisk besked om ændringer i andre myndigheders bekendtgørelser, så hvis relevante informationer skulle inkluderes i Geodatastyrelsens datasæt, ville det kræve en stor manuel indsats at gennemgå Lovtidende med mere hver uge for at finde eventuelle ændringer. Alternativt, at andre myndigheder selv oplyser Geodatastyrelsen om ændringer.

”Det er en spændende ide, og alt, hvad der kan gøre det lettere og tryggere for sejlende, er vi imødekommende overfor. Men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt, da der ikke er etableret procedurer og systemer til at indberette denne type oplysninger og ændringer hertil til Geodatastyrelsen, og Geodatastyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til at løfte en sådan opgave,” siger Elizabeth Hagemann, kontorchef, kontoret for Søkort og Marine Data i Geodatastyrelsen.

På Geodatastyrelsens hjemmeside kan du søge information i Den danske Havnelods.


SØFARTSSTYRELSEN
Arbejder for sikkerheden til søs. De varetager en lang række opgaver indenfor farvands-afmærkning og regulering af områder, der er væsentlige for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Efterretninger for Søfarende, Søfartsstyrelsens ugentlige opdatering, indeholder information om forbudsområder, havundersøgelser, manglende sømærker eller skader på disse, reduceret vanddybde osv. Aktive efterretninger kan også ses på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Søfartsstyrelsen skriver i en mail til Bådmagasinet, at man ikke mener, at Efterretninger for Søfarende er det rigtige medie til at oplyse om fartbegrænsninger i indre danske farvande.

Men at det er aftalt med Søsportens Sikkerhedsråd, at de vil gøre opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler for hastighed, og at oplysningerne kan findes på politiets hjemmeside.

Søfartsstyrelsen har som den første myndighed taget et konkret initiativ. Det er meget positivt, og det kan måske være med til at skabe fokus på emnet.

På Søfartsstyrelsens hjemmeside under nautisk information finder du deres nautiske kort med alle aktive Efterretninger for Søfarende.

Næste skridt
En eventuel løsning begrænses ikke af modvilje blandt myndighederne, men af systemer og bekendtgørelser.

Bådmagasinet fortsætter med arbejdet for en løsning, men det er ikke nemt at skabe eller implementere en ny løsning på tværs af myndigheder. Hver myndighed har et nøje afgrænset ansvarsområde, og en ændring af det vil kræve politisk indblanding. Derfor bør en smartere løsning bygge på deling af information, der allerede findes, og udnyttelse af eksisterende informationskilder som eksempelvis Den danske Havnelods eller Det marine Danmarkskort, da Geodatastyrelsen i forvejen arbejder på tværs af myndigheder.

Spørgsmålet er så, om en løsning kan laves indenfor de nuværende myndighedsområder, eller om det kræver politisk indblanding? Det vil vi nu undersøge. 


 • FAKTABOKS - Her finder du aktuel information:

  Søfartsstyrelsens hjemmeside – soefartsstyrelsen.dk:
  Information om reduceret vanddybde, manglende sømærker eller skader på disse og andre uregelmæssigheder, som kan nedsætte sikkerheden til søs. 

  Geodatastyrelsens hjemmeside – gst.dk:
  Den danske Havnelods med information om reguleringer og forhold i danske havne og indløb.

  Det marine Danmarkskort – msdi.dk:
  Sammenstilling af en lang række data fra 11 myndigheder på det maritime område.

  Rigspolitiets hjemmeside – politiet.dk:
  Under de lokale politikredse findes gældende information om politiets regulering af fart og forbud.

  Kommunernes hjemmesider
  Primær information om forbud eller reguleringer i vildtreservater og på fjorde, åer og søer.

BÅD 575

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.