fbpx
Tekst& FOTO HENRIK HANSEN

Både for enhver:

FEM POPULÆRE VALG SOM FØRSTEBÅD

Markedet for brugte sejlbåde kan virke overvældende, når man vil ud at sejle i egen båd for første gang. Derfor viser vi her fem både, der er populære og gode valg som den første båd. Samtidig er der både, som er bygget så mange af, at man altid kan finde dem på brugtmarkedet.


Vi har udvalgt alle fem brugte både, fordi de er populære både med gode, pålidelige og trygge sejlegenskaber, der er velegnede til at udleve sine sejlerdrømme og vænne sig til livet som bådejer.

Disse fem både repræsenterer desuden forskellige bådtyper fra den lidt gammeldags, men stadig aktuelle og populære Folkebåd til den nyere og helt moderne cruiser Jeanneau Sun Odyssey 30i. Alle fem har en længde på op til 34 fod og dermed ikke større end en ny skipper og en ny besætning kan magte dem, og de fås til fornuftige brugtpriser fra 70.000 til omkring 500.000 kr. for den nyeste brugte båd på 30 fod.

Disse fem både er blot nogle af de bedste valg af den første sejlbåd. Der findes masser af andre gode bud på den første båd ude på brugtmarkedet, så derfor giver vi også her et par gode tommelfingerregler med ud på markedet.

Læs om båden
Først og fremmest er det en god ide at læse en test af de både, man gerne vil se nærmere på. Bådmagasinet har enkeltvise test af de fleste velrenommerede sejlbåde, der kan købes, se www.baadmagasinet.dk. Det er nemlig ikke altid, man kan se en båds temperament på bådens data.

Man kan dog altid læse noget grundlæggende om bådens stabilitet i dens specifikationer. Her er især to ting, man skal være opmærksom på, nemlig bådens kølprocent, det vil sige andelen af bådens vægt der ligger i kølen, og grejets tilstand.

Stabil båd
En høj kølprocent giver alt andet lige en stabil båd, der krænger mindre, end en båd med lav kølprocent. En smal båd skal have en større kølprocent end en bred båd med stor stabilitet i skrogfaconen. En båd med stort sejlareal i forhold til størrelsen skal helst have en høj kølprocent i forhold til en båd med mindre sejlareal.

Dette udtrykkes i forholdet deplacement/sejlarealet. Her dividerer man ganske enkelt bådens vægt med sejlarealet. Umiddelbart er både med et lavt forhold mellem vægt og sejlareal bedst til nye bådejere, der skal til at udforske og udvikle deres evner som sejlere.

Desuden skal man være opmærksom på grejets tilstand på ældre brugte både. De fem valgte er gode og godt byggede både, men sejlene og motoren kan i visse tilfælde være op til 30-40 år, og så er de udtjente. Sejlene og motoren er bådens fremdriftsmidler og er umiddelbart det dyreste grej at udskifte. Køb derfor hellere til en højere pris, hvis sejlene og motoren er af nyere dato.

Pas desuden på at købe en båd som renoveringsprojekt, uanset hvor billigt man får båden. Man ender nemlig nemt som en ny bådejer, der har travlt med at renovere i stedet for det, man gerne vil med en båd. At komme ud og alt det herlige ved at sejle i egen båd.

 • Brugtbåd: 
  • FOLKEBÅD
  • Pris: 70.000 til 120.000 kr.

Enkel sejlglæde
Når det gælder om at se på nye sejleres første båd, så kommer vi ikke uden om den klassiske Folkebåd, der stadig er en af de mest populære og udbredte både i Danmark. Ingen anden kølbåd har betydet mere for den brede danske sejlsport end den klinkbyggede Folkebåd.

Det er en båd, der giver enkel sejlads med blot to let håndterlige sejl, masser af herlig sejlglæde og som klukker hyggeligt under sejladsen og i havn. Der er ikke meget plads om læ, men man kan sagtens sejle på sommertur på spejdermaner, tage på weekendture eller blot tage ud på en forfriskende aftentur.

Folkebåden har kun storsejl og en relativt lille fok, der er nem af hale hjem på kryds, og gør det enkelt og hurtigt at komme ud på vandet og rigge af efter endt sejlads. Den har ikke indenbords motor, men mange Folkebåde klarer sig i stedet med en påhængsmotor til havnemanøvrer og vindstille vejr.

Folkebåden er derfor altid en god båd at introducere nye sejlere. Båden er let på roret og styrer præcist med sit store ror. Et svagt rorpres giver hurtigt rorsmanden en god føling med båden og trimmet. Samtidig er det også en båd, der er tryg for hele familien med det dybe cockpit. Selv nye sejlere kan sejle båden i næsten al slags vejr uden at rebe. Frisk vind er faktisk rigtigt Folkebådsvejr, hvor bådens gode sejlegenskaber rigtig kommer til sin ret og giver en sjov sejlads.

Om læ er Folkebåden indrettet meget enkelt og helt praktisk med fire køjepladser i en stor kahyt. Her er et lille pantry og ofte et skab, men indretningen kan variere en del, fordi der er mange selvbyggede eller ombyggede apteringer. Ved køb af en brugt Folkebåd skal man derfor lige vurdere, om den aktuelle aptering fungerer til eget behov.

Siden Folkebåden kom til Danmark efter anden verdenskrig, så er der leveret omkring 1150 både i Danmark. Omkring halvdelen af disse er dog træbåde, hvor hovedparten desværre er gået til i årenes løb. Nye sejlere, der køber båd første gang, bør kun kigge på Folkebåde i glasfiber, da ældre klinkbyggede træbåde vil tage tid fra det, som det hele handler om. Nemlig at komme ud at sejle.

FAKTA FOLKEBÅD
Længde
7,68 m Bredde 2,20 m Dybgang 1,20 m Deplacement 1930 kg Kølprocent 51,8 Vægt/sejlareal 80,4 Sejlareal 24,0 m2 Motor Påhængsmotor Køjer 4
Værft Folkboat Central FBC GmbH, Tyskland. Specialklub Dansk Folkebåds Klub, folkebaad.dk.
Læs mere om Folkebåden i Bådmagasinet september 2017

 • Brugtbåd: 
  • ALBIN ALPHA
  • Pris: 100.000 til 150.000 kr.

Perfekt som førstebåd 
Den 29 fods svenske Albin Alpha fra 1984 er en velsejlende og livlig lille cruiser med en tidstypisk 7/8s svenskerrig med agterudvendt saling. Rorsmanden kan i praksis nå alle hal under sejladsen, så båden er velegnet til singlehanded sejlads.

Albin Alpha er hurtig og kan gå utrolig højt på kryds, hvor den snildt sejler 5 knob på kryds i mellemluft. Samtidig har den en god retningsstabilitet, hvilket er et stort plus for nye sejlere.

På kryds i frisk til hård vind krænger Alphaen vel rigeligt på kryds, så her er det vigtigt at rebe storsejlet. Til gengæld bliver den ikke hård på roret, roret har et solidt greb i vandet, og båden skærer ikke op i pustene, som mange af datidens både har en tendens til. Generelt sejler Alphaen med et let rortryk, der giver god føling med båd og trim. Det er også et plus for nye sejlere.

Når man kender båden godt, så kan den trimmes i helt neutral rorbalance, så den sejler ligeud, uden at man rører rorpinden. Båden er med genua som standard, men for nye sejlere er det bedst at sejle med rullefok, indtil man har lært båden at kende. Det koster reelt kun på farten i let vind.

Albin Alpha sejler også hurtig med god acceleration, når man sejler med slæk på skøder. Vi har været over 6,5 knob for fok og storsejl i frisk vind.

Toiletrum agter
Cockpittet er dybt, børnesikkert og enkelt med to lange kistebænke og en bred cockpitkarm, hvor man kan sidde og styre med rorpindsforlængeren. Storskødet trimmes på en løjgang foran nedgangen.

Om læ har Albin Alpha et moderne langskibspantry om styrbord med alt, man forventer af en moderne båd. Det koster lidt på sofaen, der stadig er tilstrækkelig til et stort barn. Forkahytten er en stor dobbeltkøje med rimelig højde over. Dobbeltkøjen agter om bagbord er derimod mest til børn med en indgang, hvor man skal være lidt smidig, og en køjelængde på blot 1,87 m. Til gengæld har Alphaen et separat toiletrum agter med toilet og håndvask, der er på højde med helt moderne både. Der blev kun bygget 239 Albin Alpha-både på grund af finanskrisen sidst i 1980’erne, hvor Albin-værftet forliste. Det er også en populær båd, men alligevel er der næsten altid kun en enkelt eller to til salg.

FAKTA ALBIN ALPHA 29
Længde
overalt 8,93 m Bredde 2,84 m Dybgang 1,65 m Deplacement 3.300 kg Kølprocent 41,8 Vægt/sejlareal 93,8 Sejlareal 39,2 m2 Motor Yanmar 9 hk Køjer 5-6
Værft Norlin Yacht Design, Sverige, Albin Marin AB, Sverige og Bianca Yachts, Rudkøbing.
Der findes en aktiv Albin Alpha 29-gruppe på Facebook.
Læs mere om Albin Alpha i Bådmagasinet marts 2020

 • Brugtbåd: 
  • FENIX
  • Pris: 120.000 til 180.000 kr.

Sikker i al slags vejr
Svenske Fenix fra Maxi-værftet var en moderne 27 fods cruiser med tidens nye 7/8s svenskerrig, der havde nutidens agterud-vendte saling, da den kom på vandet i 1981. Den var også på forkant med udviklingen med en velfungerende løjgang til den selvslående fok. I dag har Fenix vist, at det stadig er en aktuel sejlbåd i høj kvalitet med gode sejlegenskaber efter en nutidig målestok.

Fenix er en perfekt båd som sejlerens første båd, fordi det er en sikker båd for de sejlere uden den store rutine og er samtidig en levende og spændende båd, der hurtigt giver nye sejlere gode erfaringer med sejlads og føling med båden, uden at det bliver for dramatisk. Den kan snildt sejles af blot 1-2 personer. Den er meget enkel at sejle med fok og selftacker, mens mange af de mere rutinerede Fenix-sejlere gerne vil have ekstra fart med bådens genua.

Nye sejlere skal være opmærksomme på, at Fenix ikke bør krænge over 20 grader, og det er ikke fordi, det bliver et problem, at den krænger mere, men båden sejler bedre, hurtigere og mere behageligt, når den er i balance uden for meget krængning.

Derfor skal man overveje at rebe storsejlet allerede ved 8 m/sek., når man sejler på kryds med genua. Til gengæld er Fenix en sikker og god familiebåd i 12 m/sek. og derover, når man sejler med fok og to reb i storsejlet. Fenix går behageligt i bølger og er en god langtursbåd.

Dinette-version mest populær
Cockpittet fungerer godt og er tilpas rummeligt til en familie og er næsten helt tørt under sejlads. Om læ blev Fenix bygget i en traditionel version med to langskibskøjer og i en dinette-version med U-formet spisegruppe om styrbord og et langskibspantry om bagbord, der blev den mest populære. Pantryet i dinette-versionen er usædvanlig stort for en 27 fods båd. Der kan sidde op til fem voksne omkring det drejelige salonbord, der kan sænkes og forvandle dinetten til en dobbelt køjeplads. Der er ståhøjde på 1,87 meter midt i salonen.

Der blev bygget omkring 1250 Fenix-både over en periode på ti år fra 1981, så der er hele tiden både i god stand på brugtmarkedet, men der er også rift om dem. Derfor holder Fenix sin brugtpris godt.

FAKTA FENIX
Længde
 8,30 m Bredde 2,85 m Dybgang 1,50 m Deplacement u.motor 2940 kg Kølprocent 33,2 Sejlareal 33 m2 Vægt/sejlareal 66,7 Motor 7,5-9 hk Volvo Penta Køjer 4-6 Konstruktionsår 1980 Antal byggede både 1250 stk.
Værft Mölnlycke AB & Maxi Yachts, Sverige. Specialklub Dansk Maxi Klub, danskmaxiklub.dk.
Læs mere om Fenix i Bådmagasinet januar 2012

 • Brugtbåd: 
  • DEHLER 34
  • Pris: 250.000 til 360.000 kr.

Stor og tryg familiebåd
Dehler 34 var en af de mest populære sejlbåde i Europa i næsten et årti fra 1984, og det tyske værft nåede at bygge 1220 34ere i flere versioner. I dag er Dehler 34 stadig et godt bud på en velsejlende cruiser, der er nem og tryg at sejle og kan sejles singlehanded.

Alligevel er det også en sjov og livlig båd, hvor man får meget ægte sejlglæde. Især når man lærer båden fuldt ud at kende, uden at det betyder, at den er svær at sejle. Tværtimod kan Dehler 34 snildt sejles af alle, der har lært at sejle. Datidens både blev ofte lidt tunge på roret på kryds i hårdt vejr. Det bliver Dehler 34 også, men man får nemt god og let balance på roret ved lige at tage noget af presset på storsejlet eller at tage et reb. Så får man samtidig en mere komfortabel sejlads. Dehler 34 var ganske bred for sin samtid og er mere rummelig end de fleste af datidens 34 fods både og er i dag stadig en rummelig båd i forhold til nutidens cruisingbåde, der dog er bredere i hækken.

Flere versioner om læ
De første mange Dehler 34ere havde en ret traditionel indretning, men dog med et usædvanligt stort langskibskortbord, der var placeret i en åben indgang til agterkahytten, der dog kun kunne lukkes af med et forhæng. I de nyere versioner er kortbordet dog væsentlig mindre. I salonen har Dehler 34 en stor sofagruppe med klapbord og et fornuftigt L-formet pantry. Der er moderne dobbeltkøje i forkahytten og en dobbeltkøje agter. Der er desuden toilet om bord.

Version 343 og Nova
I 1986 kom Dehler 34 i en nyere version 343, hvor agterkahytten blev lukket med en dør og flyttet fra styrbord til bagbord side af båden. Toilettet blev flyttet til et toiletrum agter ved agterskottet. Samme år blev 34eren også lanceret i en Nova-version med en meget moderne aptering i hvidlakeret ask med kanter af mahogni. Det var dog standard med mahogni-aptering. Omkring 1990 fik 34eren en ny 10 cm dybere køl. Dehler 34 havde som standard rorpind, men kunne også fås med ratstyring.

Dehler 34 hed oprindeligt Dehler Optima 101 frem til 1986, men disse både kaldes oftest Dehler 34 i dag, men der er stadig både, der står til salg som Optima 101.

FAKTA DEHLER 34
Længde 
10,10 m Bredde 3,40 m Dybgang 1,70 m Deplacement 4300 kg Kølprocent 44,2 Vægt/sejlareal 66,7 Sejlareal 44,5 m2 Motor Yanmar 18 hk Køjer 4-6
Værft Dehler Yachtbau GmbH, Tyskland.
Læs mere om Dehler 34 i Bådmagasinet september 2017

 • Brugtbåd: 
  • JEANNEAU SUN ODYSSEY 30i
  • Pris: 350.000 til 520.000 kr.

Komfortabel og velsejlende
Vi beskrev franske Jeanneau Sun Odyssey 30i fra 2009 som et fint lille columbusæg med fuld cruising-komfort i effektiv kompakt form, da vi testsejlede båden i 2011. Den karakteristik gælder stadig. Her får man næsten alt fra de større både på blot 30 fod. Vi konkluderede, at den er et oplagt valg som familiens første nye båd.

Det er en rendyrket og velsejlende cruisingbåd, der er overraskende hurtig og sejler rigtig godt i høj sø og med gode sejl i stabil sejldug, så sejler 30i fremragende og er nem at styre på alle kurser. Så er det samtidig en sjov og livlig båd.

Med lidt ældre sejl i billig ustabil sejldug kan båden dog blive urolig at styre på kryds i hård vind, med mindre man reber og samtidig ruller genuaen godt ind. Så sejler båden hurtigere med en let hånd på rorpinden eller rattet.

Med lidt slæk på skøderne er båden ganske nem at sejle. Den sejler hurtigt, livligt og accelerer herligt i pustene. Som familiebåd har den især sin styrke på de rumme kurser, der generelt er tursejleres foretrukne sejladsform.

Rum til vådt sejlertøj
Om læ er 30i apteret helt traditionelt. Næsten da. Bådens toiletrum er både usædvanlig stort og praktisk med rum til vådt sejlertøj og et toilet, der er placeret optimalt langskibs med støtte til begge sider. Agter er dobbeltkøjen placeret tværskibs, så der er god højde over hovedenden af køjen.

Salonen virker rummelig, fordi bådens bredde er udnyttet maksimalt. Der er således også blevet plads til rimelig fornuftigt L-formet pantry med et komfur med ovn og to blus. Forkahytten med dobbeltkøje er ikke mere klemt af salonen, end at der er plads til at klæde om med lukket dør.

Når pladsen om læ er udnyttet maksimalt, så er det oftest cockpittet, det går ud over, men der er faktisk så god plads, at det kan rumme otte voksne og to børn på en gang.

Cockpittet er enkelt med gode brede karme, hvor vi sad udmærket under sejladsen. Alle fald og de fleste trimhal er samlet til bagbord på ruffet til blot et spil. Båden fås med ratstyring, men rorpind er standard.

Jeanneau Sun Odyssey 30i fås også i en sænkekøls-version med variabel dybgang på 0,85 til 2 meter.

FAKTA JEANNEAU SUN ODYSSEY 30i
Længde
 8,79 m Længde vandlinje 8,26 m Bredde 3,18 m Deplacement 3945 kg Dybgang 1,70 (2,00) m Kølprocent 24,0 Vægt/sejlareal 91,7 Sejlareal 43,0 m² Motor Yanmar 3YM20 21 hk Køjer 4-6
Værft Jeanneau, Frankrig.
Læs mere om Jeanneau Sun Odyssey 30i i Bådmagasinet marts 2011

BÅD 577

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.