fbpx
TEKST NICOLAI LASSEN FOTO: SØREN ØVERUP & NILS PETERSEN

Strøm - vigtig viden for at reducere brandfaren om bord

Georg Simon Ohm er din allerbedste sejler ven 

Du kender ham udmærket godt, hvis du bare fulgte en lille smule med i fysiktimerne tilbage i 7 klasse… 

Georg Simon Ohm er tysker og en for længst afdød tysk gymnasie lærer, fysiker, matematiker og ungkarl, der i 1827 fik publiceret sit arbejde med at måle elektrisk modstand i alverdens materialer.


Som tak for sit grundige arbejde fik han lov til at lægge navn til tursejlerens selvopfundet grundlov – ”Ohms Lov”.

Retfærdigvis skal jeg nævne at det også er elektronikkens grundlov, lige så grundlæggende vigtig som Einsteins relativitetsligning (E = mc²) til forståelse af vores forunderlige verden. Faktisk kom Georg Simon Ohm med to formler, som hver især er gode at kunne:

OHMS LOV: Volt (U) = Ohm (R) x Ampére (I)

En formel der skal bruges til at beregne forholdet mellem spænding, strøm og modstand i et elektrisk kredsløb. Loven har to del ligninger:

Volt (spændingen) (E) = strømstyrken i ampere (I) x Ohm (modstanden) (E) 

Denne ligning kan benyttes til at finde modstanden i en given forbrugsgenstand, men som sejler er den alene god for forståelsen, mens den anden ligning er værktøjet som giver dig forståelsen for problemerne med strømforsyningen i dit skib:

Watt (P) = Volt (spændingen) (E) x strømstyrken i ampere (I)

Det er noget vi som sejler kan bruge, Georg Simon Ohm fortæller i al sin enkelhed:

At jo større spænding der tilsluttes en modstand jo mere strøm vil der gennemløbe. Det vil sige at jo mere strøm der gennemløber en given modstand jo større spænding (læs varme, red.) ligger der over modstanden. Så Ohms lov udregner sammenhængen mellem elektrisk spænding / Volt (U), elektrisk modstand /Ohm (R). og strømstyrken / Ampére (I) 

Har du ikke styr på de forhold i din båd er du i risiko for at få brand om bord – spænding og modstand udvikler varme. Det vender vi tilbage med, når først får du en af rædselsberetningerne for forrige års ødelagte sommerture.

Et 'eksploderet' batteri. Strøm om bord er en vigtig del af ens 'sejler-uddannelse' og du bør have grundlæggende viden om hvordan 'din båd' er elektrisk indrettet.

”Aldrig set noget lignende”,

De ni frivillige, om bord på MHV 908 ”Brigaden” fra Hjemmeværnsflotille 124 i Aarhus, fik mandag den 6 juli 2020 på vej ud af Haderslev Fjord et alarmopkald om brand. Over radioen blev de kaldt op af Søværnskommandoens ”Joint Rescue Coordination Centre”. 

De er søens alarmcentral, og budskabet var soleklart: ”I skal til undsætning mod en brændende 32-fods sejlbåd i det sydlige Lillebælt”. Den 32 fods sejlbåd var sammen med familien på fem og deres hund, kommet i seriøse vanskeligheder i farvandet ud for Brandsø, øen som ligger lidt nord for indsejlingen til Haderslev Fjord. 

De frivillige fra Dansk Søredningsselskab havde allerede reddet de fem besætningsmedlemmer og deres hund på sejlbåden, og udover forskrækkelsen var de alle – og hunden - uskadte. Men skibet brændte og opgaven for MHV 908 var at slukke branden. 

”Aldrig set noget lignende”, fortæller Ole Bonde der er en erfaren fartøjsfører. ”Der var meget ild i den båd og meget røg. Der var huller i skroget, som også var blevet helt blødt, og hele dækket var brændt væk.” 

MHV 908 er et fartøj med ret så effektive brandpumper om bord, alligevel var det en vanskelig opgave: ”Det var faktisk svært. Vi skulle passe på med at komme for tæt på, og heller ikke ligge stille”, forklarer Ole Bonde. Branden blev slukket. Til sidst begyndte den 32-fods sejlbåd også at tage vand ind og simpelthen sank. ​Episoden og de mange brande i 2020, som er registeret plus de mange episoder der blev afvæbnet i tide, fortæller den barske virkelighed:

”Rigtig mange sejler rundt i potentielle brandbomber”. Glasfiber og træ har en god og hurtig brand værdi, hvor motoren, gas – og varmeinstallationer, de mange elektriske systemer, kan begynde at brænde – stort set uden varsel. Motoren kører trofast år efter år, uden anden indsats end den årlige olie – og filterskift.

El-anlægget, på især ældre både, er slet ikke dimensioneret til de krav der stilles i dag. For mange er båden et hobbyprojekt, hvor de færreste gode sejler kalder på faglig ekspertise når de nye installationer skal implementeres.

Husk, hvad Georg Simon Ohm fortæller:
”At jo større spænding der tilsluttes en modstand jo mere strøm vil der gennemløbe”. 

Det vil sige at jo mere strøm der gennemløber en given modstand jo større spænding ligger der over modstanden. Det er ud fra strømmen, at du skal dimensionere dine ledninger i båden, og det er uhyre vigtigt, at disse ledninger er kraftige nok.

Det er afgørende for både drift og sikkerhed, at ledningsnettet er dimensioneret korrekt, og gerne lidt overdimensioneret. For tynde strømkabler medfører, i uheldigste tilfælde brand om bord – du kan heller ikke snyde Ohms lov.

Tænk selv hvornår er risikoen størst? Ja, det kunne være når du er ude og sejle sommertur med familien, hvor ‘efterspørgslen’ på strøm er størst…!

Lednings-nettet skal være dimentioneret korrekt - for tynde og gamle ledninger kan være en brandbombe om bord.

HVORFOR? Jeg har jo kun 12 volt om bord

12 volt udgør normalt ingen risiko ved berøring, men brandfaren er så meget større. Det er det som Georg Simon Ohm fortæller med sine to formler, der jo angiver forholdet mellem spænding, strøm og modstand i et elektrisk kredsløb.

Prøv selv at regn efter: Watt (effekten) (P) = Volt (spændingen) (E) x strømstyrken i ampere (I). Det er faktisk ikke så svært. Vi er enige om at du har 12 Volt (spændingen) (E) om bord. På alle de elektriske enheder kan du læse hvor mange Watt (effekten) (P) de kræver. Det er noget vi kan bruge, for nu garanterer Ohms lov dig, at mængden af elektrisk strøm er let at regne ud:

Et eksempel, om bord på skibet - og hjemme i køkkenet

Køleskabet om bord og derhjemme har en ting til fælles, begge bruger de 50 watt i effekt når de er på arbejde og køler.

Om bord er køleskabet på 12 volt og derhjemme på 220 volt.

Et 12 volts køleskab som kræver en effekt på 50 watt når det kører. Det medfører at strømmen jævnfør Ohms lov giver 4,167 ampere. Køleskabet hjemme i køkkenet på 220 volt give 0.22 ampere, eller næsten 20 gange mindre. Prøv selv at regne efter. 

Nu skal du på arbejde om bord 

Tænk bare på hele navigationspakken du har installeret de seneste år? Har du også fået varme om bord? Og familien kræver stor skærm og lækker lyd? Hvornår blev skibet søsat første gang? 

For at få en sikker og god sommertur skal du i gang med at regne ud hvad hver enkel forbrugsgenstand om bord kræver i strømforbrug? Det kan ikke siges for ofte, at det er ud fra strømmen, at du skal dimensionere ledninger om bord, og det er uhyre vigtigt, at disse ledninger er kraftige nok. For ellers fungerer el - systemet ikke ordentligt. Hvem frygter ikke en muggen teenager om bord, som ikke kan får strøm til sin telefon?  Selv om det er slemt nok, er surhed i familien intet imod det værst mulige scenarie - brand om bord – spørg bare familien på fem som sluttede deres sommertur i utide i farvandet ud for Brandsø i Lillebælt.

Vælg kabeldimensioner ud fra strømmen.
Kabellængde: 10 meter

2,5 mm² tværsnitsareal for 5 ampere
5 mm² tværsnitsareal for 10 ampere 

Husk at alle installationer kræver et pluskabel og et nulkabel. De skal altid have samme dimension i tværsnitsareal. Så har du en elektrisk installation 5 meter akkumulatorerne, så med plus – og nulkablet, har du brugt din kabellængde på 10 meter.

Det er en god regel at overdimensionere ledningerne, idet udviklingen viser at vi får stadig mere elektrisk udstyr ombord. og tænk lige på, at en enhed der er anbragt eks. 5 meter "væk" fra akkumulatorerne jo også har en 0 ledning, således vi kommer op på de 10 meter (0 ledningen skal have samme dimension som plusledningen).


”Der kommer jo ingen brandbiler til søs”

”Der er kun en vej væk, når ilden om bord bliver slem nok, og det er jo ud i vandet. Det skal alle sejlere være meget bevidste om” Citat: Ninna Falck, Marinehjemmeværnet: 

Markedet for både nye og brugte både er glohedt. Ud over al det positive i historien har der også været udfordringer for mange nye sejlere. En markant vækst i antallet at ulykker om bord, hvor især den ældre del af flåden har givet de nye sejlere store udfordringer.

Familien der så deres nyindkøbte skib brænde og til sidst forsvinde ned på bunden af Lillebælt var erfarne sejlere. De havde lige overtaget en brugt 32 fods Jeanneau sejlbåd fra 1987. På de 35 år siden sejlbåden blev søsat første gang er forbruget af strøm om bord eksploderet de seneste mange år. Ligesom alle andre både i den alder er risikoen for brand stor.

”Du støder dig hverken på 12V eller 24V, men farligt er det.”

De kloge ord kommer fra Nils Petersen, teknisk direktør i Pellacon som har udviklet og nu markedsfører det digitale og modulopbygget styrede strømsystem til marine - og campingindustrien: ”InTouch”.

Med mange års erfaring er hans vurdering: ”Branden er sandsynligvis startet i el-systemet ved en kortslutning eller blot fordi el-systemet var fra 1987 og ikke længere kunne klare presset.” 

Følgende scenarie er ikke usandsynligt. +kablet fra startbatteriet til startmotoren er monteret tæt på motorblokken som er forbundet til minus på batteriet. Da motoren altid vil ryste kraftigt kan +kablets isolering nemt blive slidt igennem og kortslutte til motorblokken. Normalt er der forbundet en sikring fra startbatteriet, i sagens natur er den på mange hundrede ampere for at kunne holde til den kraftige startstrøm til startmotoren og vil ikke nødvendigvis afbryde ved en eventuel kortslutning. Men kablet vil nemt udvikle så meget varme, at der er risiko for der opstår brand eller hvis det ligger tæt på skroget kan det smelte igennem glasfiberen. Og ligegyldig hvad, så er ulykken realitet.

Nils Petersen siger eftertænksomt: ”Hvem tænker på, at der kan gå ild i noget midt ude på vandet. Det er en ironisk tanke, men et af de værste scenarier at havne i på en båd til søs”. 

Nils Petersen forklarer: ”Det er mængden af energi der er farligt i et 12V batteri system, er uheldet først ude udvikles kraftig varme og i visse tilfælde også brand om bord”. Om bord på en båd er der mange brandfælder, ofte er de skjulte bag paneler eller ude i motorrummet, hvorfor det er afgørende at du sætter dig grundigt ind el-systemet om bord.Du skal forstå hvordan el – systemet er konstrueret, du skal kunne bidrage til en konstruktiv dialog til de faglige kyndige.

For husk grundreglen nr. 1 er. Føler du selv den mindste utryghed ved selv at arbejde med el-systemet om bord, skal du overlade det til en anerkendt marineelektriker. Alt andet kan ende i en katastrofe – ofte langt fra land.

 

Checklisten:

  • Montere altid en hovedsikring tæt på batteriets +pol 

  • Ved startbatteriet kan det være en undtagelse

  • Anvend altid en hovedafbryder efter hovedsikringen på batteriets +pol

  • Brug et passende kraftigt kabel kvadrat fra hovedafbryderen til sikringsgruppepanelet og starteren

  • Før startkablets +kablet i en flexslange og hold den væk fra motorblokken

  • Føler du utryghed, så overlad arbejdet med el-systemet ombord, til en anerkendt marine elektriker.

 

Fremtiden er digital strømdistribution og automatiske overvågning

Nils Petersen er en af de førende eksperter, i Pellacon er han med i udviklingen af det digitale og modulopbygget styrede strømsystem til marine - og campingindustrien: ”InTouch”.

I takt med InTouch teknologien bliver implementeret i lystfartøjsflåden, bliver denne artikel stadig mere uaktuel. Gennem digital strømdistribution og automatiske overvågning af batterier og alle sensorer om bord, mindskes risikoen for brand til cirka 0.

Med ”InTouch” overvåges strømforbruget i hver enkel sikringsgruppe og hvert enkelt batteri. Uregelmæssigheder øjeblikkelig en alarm, også via en tilhørende app på mobilen hvis du ikke befinder sig om bord.


BÅD 577

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.