fbpx
Tekst HENNING E. LARSEN FOTO PRIVATE #585

Hvordan er det at dele en båd?

Tanken om at eje en båd i fællesskab med andre breder sig som ringe i vandet. Det kan være ønsket om at spare omkostninger, mulighederne for en større båd eller blot en erkendelse af, at man ikke altid selv kan udnytte båden nok. Bådmagasinet har været i kontakt med tre forskellige bådfællesskaber med hver deres måde at gøre tingene på.


X 562 i Middelhavet – senere ud i den store verden
Lars og Tina Kiær ejer sammen med seks andre en 22 år gammel X 562, som blev købt i 2022 for 2,3 mio. kr. Båden er luksuriøst udstyret med aircondition, dieselgenerator, hydraulik og to rulleforsejl på Reckman foils. Tanken om at købe en båd i fællesskab blev født på Anholt sammen med nogle mangeårige venner. Båden blev fundet på nettet, og et par dage efter rejste Lars og et andet medlem af fællesskabet, som er uddannet bådebygger, til Pescara på den italienske østkyst.

Efter en grundig gennemgang blev båden købt, og der blev senere investeret flere hundredtusinder kroner i bl.a. nyt storsejl (forventet), ny bovpropel, opgradering og servicering af hydrauliske systemer samt nyt stævnrør.

Lars Kiær fortæller: ”For os var det vigtigste, at vi er sammen med gode venner, som har kendt hinanden gennem mange år. Men alligevel har vi udarbejdet en grundig samarbejdsoverenskomst, som tager højde for såvel forventede som uventede situationer som skilsmisser, dødsfald, ekstraordinære udgifter og udtræden. Hvis et medlem udtræder, bestemmer de resterende medlemmer suverænt, hvem der evt. skal ind i stedet.”

Når båden er sejlet væk fra Middelhavet og ud i den store verden, kan den benyttes mindst fire måneder. Fordelingen aftales på et årsmøde med et til to års horisont.

Det ene medlem, Lars Kiær, er en erfaren sejler i store både.


Vedligeholdelse og drift
Driftsomkostninger som diesel, havnepenge og mad- og drikke-varer betales af den sejlende besætning. Øvrige vedligeholdelsesomkostninger, større reparationer, udskiftning af grej og lignende aftales og betales af fællesskabet. Medsejlende gæster, som ikke er medejere, betaler 150 kr. pr. person/døgn. Børn dog kun 75 kr. Beløbet går til fælleskassen til brug for ovennævnte udgifter.

X562 klar til nye oplevelser for det danske bådfællesskab.


Få en ”vandtæt” aftale 
 Det er selvfølgelig vigtigt at finde den rigtige båd, der passer bedst muligt til fællesskabets deltagere. Men det er mindst ligeså vigtigt at få alt det formelle på plads i en skriftlig aftale. Hvem betaler hvor meget? Hvor længe må du bruge båden? Hvad med uforudsete udgifter? Hvordan kommer du ud af aftalen igen?


Med Masira i Frankrig
En gruppe sejlere fra Sejlklubben Lynetten ved København mødtes til en frokost i februar 2019 for at drøfte mulighederne for at købe en kanalbåd i fællesskab. Umiddelbart var der otte-ni familier, som var med på ideen. Der blev enighed om en kravspecifikation til båden, som skulle give plads til mindst fire voksne, toilet/bad, indendørs og udendørs styring, bovpropel og en stabil dieselmotor. Efter en del søgen på nettet og en del telefonsamtaler fandt man en hollandsk stålbåd, som kunne købes for 25.000 euro eller ca. 190.000 kr.

Formanden for ”Bådelauget Kanalrotterne i Lynetten” Thierry Jacobsen, som var initiativtager til projektet og stadig er tovholder fortæller: ”Vi blev 10 familier, som hver indskød 20.000 kr. til køb af båden samt ca. 4-5.000 kr. pr. år til vedligeholdelse, vinteropbevaring med mere. Vi har også investeret i nye batterier, nye instrumenter, varmt vand og en i de solrige perioder nødvendig bimini.”

Hver medlemsfamilie disponerer over båden minimum to uger pr. sæson. Til sammenligning koster det nemt 25-35.000 at leje en tilsvarende båd i Frankrig i to uger.
Man aftaler indbyrdes, hvor og hvornår båden overdrages til næste hold.

”Bådelauget Kanalrotterne i Lynetten” ejer Masira, som bliver flittigt brugt.


Vi fandt en Pedro 33 i Holland
Ligesom bådfællesskabet Masira fandt 10 personer sammen om køb af en kanalbåd. Deres ambitioner var dog lidt større, da man gik efter en båd til godt 400.000 kr. fordelt på 10 anparter.

Årskontingent til vedligeholdelse, nyinvesteringer, vinteropbevaring er sat til 7.000 kr. Et af medlemmerne, Øjvind Serup, fortæller om projektet: ”Vi fandt en velholdt Pedro 33, som vi fik gennemgået af en professionel surveyor (omkostning 8.000 kr.), inden vi selv besigtigede og efterfølgende købte båden. Efter aftale fik vi lov til at benytte Masiras vedtægter og samarbejdsaftaler, så vi slap lidt lettere over det vigtige papirarbejde. Udgiften til den hollandske surveyor var godt givet ud. Han fandt flere ting, som senere blev rettet på sælgers regning.”

Hvert medlem kan bruge båden 14 dage i sæsonen (maj-september). Brugsperioderne fordeles ved, at deltagerne skriver, hvilke perioder de kan sejle i et fælles regneark. Derefter fordeles de to uger. Ledige uger uden for sæsonen kan ”lejes” for 1.000 kr. pr. uge.

Medlemmerne kan indbyrdes bytte perioder, så fx børnefamilier bedre kan bruge ferieperioderne. Øjvind fortæller videre: ”År 2023 er vores første år, hvor vi vil sejle i Holland.

Udtræden af fællesskabet kan først finde sted, når et nyt medlem er fundet og indskud betalt. Salg af andele foregår direkte mellem køber og sælger, men bestyrelsen skal godkende køber. Overtagelse af båden sker der, hvor den er kommet til.”


 • 9 GODE RÅD
  Brug rigelig tid til at drøfte dine og dine medejeres krav/ønsker til den nye båd

  1. Lav en kravspecifikation også om pris og beliggenhed
  2. Få udarbejdet en præcis samarbejdsaftale og vedtægter for fællesskabet
  3. Tænk også på, hvordan man kommer ud af fællesskabet
  4. Beslut det primære sejladsområde for de første år
  5. Find forskellige tilbud på nettet og udvælg 2-3 forskellige både, som inspiceres
  6. Når den ønskede båd er fundet, få lavet en professionel surveyor rapport
  7. Få evt. surveyor til at hjælpe med at gennemgå købskontrakt
  8. Lav et budget over ønskede eller nødvendige ændringer og forbedringer
  9. Vær sikker på, at alle medejere har nogenlunde samme ønsker og ambitioner

Båd 585

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.