fbpx

TEKST Dan Ibsen FOTO: Dansk Sejlunion, m.fl. 

Chr. Lerche om unionens DM strategi - varsler potentielle justeringer

 

 

Danmarksmesterskaber er det årlige samlingspunkt for mange bådklasser. Samtidig profilerer DM’erne både klassen og sejlsporten i idrætsbilledet. Fordelingen af DIF-DM og DS-DM har dog været temmelig statisk, men justeringer kan være på vej. Direktør i Dansk Sejlunion Chr. Lerche svare på spørgsmål


Mesterskabsstatus - eller fratagelse af et mesterskab - er naturligvis altid et ømtåleligt emne, men det er samtidig vigtigt, at dansk sejlsports mesterskaber har en værdi og tyngde, som gør, at både sejlerverdenen men også omverdenen betragter dem som relevante mesterskaber - og her er kvalitet, kvantitet, geografisk spredning m.v. blandt vigtige elementer.

Bådmagasinet har i artiklen ”Hvorfor kommer der ikke nye DIF-DM’er til sejlsporten ?” sat fokus på sejlsportens DM’er, stagnerende deltagerantal, DIF og DS' krav til DM samt hvilke klasser der kunne være potentielle for et DIF-DM i fremtiden.

Helt tilbage i 2015 bragte vi en artikel som optakt til et DS seminar. hvor DM’erne blandt andet var på dagsorden. Det er et emne, som altid kan frembringe markante diskussioner. På den anden side er det nødvendigt at se på en revision af DM-begrebet, især hvilke klasser som i fremtiden skal have officielle Danmarksmesterskaber.

Læs også: DM-strukturen i sejlsporten trænger til en revision 

Klasserne og danske sejlere er interesserede i, hvad der sker med DM-strukturen. Derfor har Bådmagasinet som opfølgning stillet en række spørgsmål til DS direktør, Christian Lerche, der fortæller, hvordan han ser på DM-strukturen og mulighederne for udvikling og/eller justeringer i fremtiden. Christian Lerche åbner op for potentielle ændringer.

 

Dansk Sejlunion fik nyt design på deres DM-medaljer tilbage i 2017, forøvrigt designet af Bådmagasinets tidligere webredaktør Joachim Rechnitzer - det er de nye til højre ;-)

Hvorfor kommer der ikke nye DIF-DM til sejlsporten ? 

Christian Lerche: ”Vi har hvert år en proces for gennemgang af DM-statutterne og klassernes status. Der er ikke noget nævneværdigt pres for at få ændret status. Det er lige nu kun J/70 klassen, som har meldt sig som kandidat til ændret status. Det har vi selvfølgelig en positiv indstilling til.”

 Hvad er DS mere langsigtede strategi for DM'erne ?

Christian Lerche: ”Vi ser meget gerne, at DM’erne hele tiden følger med udviklingen i sejlsporten, så mesterskaberne bliver et attraktivt aktiv for klasserne og sejlsporten som et hele. 

Derfor har vi moderniseret statutterne betydelig ved at give meget fleksible rammer, så klasserne kan gennemføre DM’er, der svarer til deres ønsker eller deres internationale formater. Tidligere var der fx flere krav til stævneformat, baner, sejladsvarighed etc. 

Vi vil også gerne udvikle DM’er uden for klasseorganisationerne for at skabe udvikling og nye sportslige tilbud i sejlsporten. Det er fx sket ved at give DS-DM status til Sejlsportsligaen og WoW og ved DH-DM, som vi selv ”ejer”. Vi vil også kigge på, om formatet for Ungdomsdanmarksmesterskaberne skal trimmes. 

Den linje vil vi fortsætte fremover. De største DM’er i dag, er jo de DM’er, som vi selv ”ejer”. Det gælder DH-DM og UDM.

Der er tegn på, at Match Race får et lille løft i Danmark. Vi er opmærksomme på, at der jo ikke er en klasseorganisation for Match Race i Danmark, så det reelt er en enkelt sejlklub, der løfter området. Det skal vi da holde øje med og vurdere, om vi skal række mere aktivt ud til det område igen.”

J/70 er ubetinget den største succes for en ny klasse gennem de seneste 15 år herhjemme, og det er lige så ubetinget Sejlsportsligaens fantastiske arbejde der ligger bag. 


DS skal naturligvis sikre en vis stabilitet og kontinuitet, men bør DIF-DM'erne ikke i højere grad også afspejle de nye tendenser idenfor sejlsporten? 
 
Christian Lerche: ”Generelt virker klasserne meget tilfredse med den fleksibilitet, vi har skabt omkring DM-formatet. Vi oplever derimod ikke, at det har den store betydning for klasserne, om de har den ene eller anden DM-status. Begge titler er ”Danmarksmester”, som sejlerne er glade for. Og medaljerne til nr. 2 og 3 ved DIF-DM er alligevel DS-medaljer. Måske derfor er der ikke noget pres for ændring af status. 
 
Det er derfor snarere fra os selv i DS, at der vil komme med forslag til ændringer, når det er relevant.
 
Men det er rigtigt, at denne model kan virke lidt konservativ med stabilitet og kontinuitet. Det tror jeg faktisk er en styrke, så længe vi har dynamikken liggende i DS-DM’erne, hvor vi optager eller udvikler de nye muligheder.
 
At bede om DIF-DM status til en ny klasse eller et nyt format vil formentlig indebære, at en anden klasse, vil skulle rykke til DS-status. Det er vi klar til.
Der er flere ældre klasser med DIF-status, som nok ikke ville få det, hvis de søgte i dag. Så der er plads i modellen til at imødekomme nye.”
 
Hvilke klasser og/eller discipliner anser DS kunne være potentielle mhp. et fremtidigt DIF-DM? 
 
Christian Lerche: ”Den eneste klasse, der har ønsket ændret status, er J/70-klassen. Der er vel godt 120 både i Danmark nu, hvilket er helt fantastisk. Udviklingen er drevet af Sejlsportsligaen og deres aktive hjælp til at få bådene ud i klubberne på en økonomisk overkommelig måde. Den tilsvarende store vækst i udlandet med helt unikke deltagertal til internationale mesterskaber gør det også til en attraktiv båd for private. 
 
Vi har en rigtig god dialog med klassen og en god gensidig forståelse for retningen. Når klassen alligevel stadig har DS-status ved deres mesterskab, så skyldes det især, at klassen har haft nogle udfordringer med at få styr på de formelle ting omkring klasseregler, udstyr, måling, sejl m.v. De har ikke været klar endnu, og fokus har nok i starten været på at drive en udbredelse i stedet for de mange formalia.
 
Det hænger nok sammen med, at de både, som kommer fra Sejlsportsligaen, ikke i enhver detalje lever op til klassereglerne.
 
Jeg vil gerne anerkende klaseorganisation for at have fået meget bedre styr på regler og krav de sidste år. Det flotte EM i KDY i 2021 var i min optik et gennembrud i forhold til at få styr på tingene. Indsatsen krones næste år med VM i Skovshoved – også med KDY som arrangør. 
 
Jeg er selv spændt på, hvordan klassens kapsejladsaktivitet vil udvikle sig. De mange klubejede både bliver anskaffet som attraktive tilbud til klubbernes medlemmer om uddannelse, træning, fællesskab og oplevelser. Men ’hard cord’, klassisk kapsejlads er ikke højt prioriteret. Derfor kan der faktisk ikke gennemføres særligt mange nationale kapsejladser i klassen, hvor både transporteres over landsdele. 
 
Bortset fra J/70-klassen har vi ikke dialog med nogen klasser om ændret status i øjeblikket. Det skal siges, at det almindeligvis er om vinteren, ”døren” er åben for ansøgninger om DM-status, og klasserne er meget velkomne til at komme med forslag.”

 
Match Race har fundet sin anden ungdom, og begynder at vinde indpas i kapsejlads-kalenderen, her ud for Skovshoved Havn, hvor World Match Racing Tour for kvinder er blevet afholdt de seneste par år. 

Sejlunionen har de senere år sat deltagerantal ned for alle discipliner, hvorfor
 
Christian Lerche: ”Jeg kan ikke huske, hvornår vi satte deltagerantallet ned. Det er nok fem år siden, og det skete selvfølgelig i erkendelse af, at mange klasser var udfordret af de tidligere rammer.
 
DS har ad flere omgange over mange år måttet erkende, at tendensen i klasserne var nedadgående, og det har vi løbende justeret efter, som klasserne og sejlerne nok også forventer af os. Kombinationen af reducerede krav og større fleksibilitet burde stabilisere situationen.”
 
 
DS har reserveret DIF-DM titler til flere OL-klasser, men ofte afholder de ikke deres mesterskab. Er det ikke et problem, når sejlsporten ikke kan gennemføre sine DIF-DM’er? 
 
Christian Lerche: ”I hele DIF-idrætten er der en stor respekt for den olympiske idræt. Det indebærer flere særlige vilkår for de olympiske atleter.
 
I sejlsporten er et af de mindre privilegier, at klasserne har DIF-DM status – hvis det har betydning for dem i forhold til forberedelse eller eksponering at kunne gennemføre et DM.
 
Ofte bliver disse muligheder ikke udnyttet fuldt ud, fordi flere af de olympiske klasser ikke er store i Danmark. Men jeg kan da sagtens forestille mig, at vi vil se andre olympiske klasser afholde store DM’er.
 
De nye OL-events med Kite og iQFoil bliver i hvert fald spændende at følge.”
 
 
Har DS en plan for, hvordan man kan stimulere udviklingen, så der igen kommer flere deltagere i DM'erne?

Christian Lerche: ”Som nævnt i forhold til strategien, så ønsker vi dels hele tiden at sikre klasserne nogle enkle, attraktive og fleksible rammer. Og dels er vi klar til at drive en vis udvikling i eget regi – med tilbuddene i Sejlsportsligaen/WoW samt DH-DM og UDM som gode eksempler. 
 
Vi vil nok se et fortsat udskilningsløb i klasserne, som vi ikke vil blande os i. Det er en naturlig evolution, at klasser kommer til, og klasser forgår. Men vi vil nok især være positivt indstillet på at give en hånd til de klasser, som enten selv viser initiativ, eller som spiller godt sammen med os omkring fx vores støttemodel, overholdelse af klasseregler, giver os løbende informationer etc.
 
Der er en stor forskel på klassernes egne prioriteringer og ledelsesmæssige ressourcer. Det har selvfølgelig betydning for Dansk Sejlunion.”
 
Har DS en plan for, hvordan sejlsporten igen kan komme med i DIF DM-ugen?

Christian Lerche: ”DIF DM-ugen er et rigtigt spændende initiativ. Men placeringen i Aalborg var mildest talt ikke optimal for sejlsport. Vi prøvede med Sejlsportsligaen, men det blev ikke en succes. Vejret var håbløst, pladsen i havnen var for trang, og det lykkedes ikke at skabe den TV-opmærksomhed, Sejlsportsligaen havde håbet på. Et alternativt i Aalborg kunne have været Match Race, men det var ikke realistisk at få sat på skinner der. 
 
De næste år rykker DM-ugen til Herning, og af indlysende årsager er det ikke en interessant lokation for os.
 
Hvis DIF en dag vælger en lokation, hvor der kan sejles, så er vi klar til at prøve at komme op med et egnet event.
 
Det klart, at sejlsportsligaformatet er attraktivt for tilskuere og medier i den sammenhæng, men man kunne også forestille sig DM for Match Race.
 
Andre gode forslag modtages gerne.”

 

 

 

 Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.