fbpx
TEKST PETER BRINCH FOTO PRIVAT #586

Duelighedsbeviset

Er der balance i dueligheds-bevisets pensum?

Det korte svar er nej, men der er også et langt.


”Med et duelighedsbevis får du de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer,” står der på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Men holder påstanden, når sejlads i praksis er en meget lille del af duelighedsprøven? Til sammenligning udgør den praktiske del af undervisningen til kørekort til bil minimum 70%. Søvejsregler, navigation, mærkning af farvande, meteorologi og sikkerhed til søs – alt sammen teori, der lyder rimeligt at kunne som sejler.

At sætte sig på skolebænken og tage et duelighedsbevis er én måde at lære det på, men hvad med håndtering af båden under vanskelige forhold, til- og fralægning osv. osv. – det praktiske. Er det noget, du bliver rustet tilstrækkeligt til, når du tager et ikke-obligatorisk dueligheds-bevis, eller er det bare i teorien, at du ifølge Søfartsstyrelsen kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer forsvarligt?

”Egentlig er der ikke balance imellem teori og praksis i undervisningen til duelighedsbeviset, men fordelingen giver mening,” siger instruktør og sail coach ved danske Watergames, som tilbyder kurser til fritidssejlere, Claus Hasle. Det vender vi tilbage til.


Teori og praksis
Uanset om du vælger at tage dueligheds-beviset online, på et fysisk kursus arrangeret af din bådklub eller hos en af de mange undervisningssteder som fx Watergames eller Dansk Bådskole, skal du bestå en teoretisk og en praktisk prøve. For at kunne bestå, og som Søfarts-styrelsen skriver, kunne manøvrere de fleste fritidsfartøjer forsvarligt, bliver du undervist i både teoretiske og praktiske færdigheder. De praktiske færdigheder er afgørende for at kunne sejle sikkert og forsvarligt.

”Niveauet er det rigtige minimums-niveau. Teorien kan ikke være mindre, og den praktiske behøver ikke at være mere for at komme i gang – det er sejlerens eget ansvar.”
Claus Hasle, underviser i duelighedsbevis og sail coach.

De praktiske færdigheder er afgørende for at kunne sejle sikkert og forsvarligt. Her underviser Claus Hasle i sejlads.

Forsvarligt? Ja, men …
På papiret ser det ud som om, der er ligevægt mellem den teoretiske viden og den praktiske erfaring, du skal have for at kunne aflægge prøve til duelighedsbeviset.

Virkeligheden er lidt en anden. For imens du, ifølge instruktør Claus Hasle, skal regne med 4-5 dage til forberedelse og undervisning i teori-delen, kan praktikken klares på én dag. ”Egentlig er der ikke balance imellem teori og praksis i undervisningen til duelighedsbeviset, men fordelingen giver mening,” siger Claus. Han forklarer, at når det handler om det teoretiske, så kan man ikke nøjes med det halve. Du skal simpelthen kunne alle reglerne, inden du sejler ud på havet. Men med hensyn til den praktiske del, så handler det om noget kontinuerligt. Du behøver kun et absolut minimum af praktisk erfaring for at sejle ud en dag i godt vejr for at træne og udvide dine erfaringer og kompetencer – når du kan reglerne og er bevidst om dine begrænsninger. ”Det er fuldt forsvarligt,” vurderer Claus Hasle.

”Det er lidt som at tage kørekort til bil. Når du står med kørekortet i hånden, begynder arbejdet med at blive en dygtig og sikker bilist.”

Holder påstanden så, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer, som Søfartsstyrelsen skriver på sin hjemmeside? Det mener Claus Hasle faktisk, at den gør, ”når den tolkes i det rette lys,” men tilføjer også, at ”indholdet i duelighedsbeviset altså er et absolut minimum for at bevæge sig ud på vandet.”

”Nu er jeg sømand, nu kan jeg reglerne, nu kan jeg begynde at udbygge mine kompetencer som aktiv på søen,” er det lys, Claus ser det i.

Duelighedsbeviset er ikke noget, der stilles krav til – om der skal det, det kan diskuteres.


 • 5 eksempler på, hvad den teoretiske del af undervisningen til et duelighedsbevis består af
 • Ifølge Søfartsstyrelsen dækker den teoretiske del af undervisningen til et duelighedsbevis over en bred vifte af emner, der er afgørende for at kunne sejle sikkert og ansvarligt.
 • 1. Søvejsregler:
 • Grundlæggende regler for navigation og prioritet på vandet, som er afgørende for at forebygge kollisioner mellem fartøjer.
 • 2. Navigation:
 • Forståelse for kort, kompas og moderne GPS-navigationsudstyr, samt evnen til at anvende værktøjerne til at planlægge en rute og holde kursen.
 • 3. Mærkning af farvande:
 • Herunder kendskab til forskellige typer af sømærker og deres betydning, så du kan navigere sikkert og undgå farer ved fx rev, lavvandede områder og trafiksepareringssystemer.
 • 4. Meteorologi:
 • En basal forståelse for vejrudsigter, og hvordan vejret kan påvirke sejlads, herunder vind, bølger og tidevand.
 • 5. Førstehjælp og sikkerhed til søs:
 • Vigtige færdigheder og viden om, hvordan du håndterer nødsituationer som mand over bord-manøvrer, brug af redningsveste og flåder samt kendskab til nødsignaler og kommunikation i nødsituationer.

 • 5 eksempler på, hvad den praktiske del består af
 • Den praktiske del af undervisningen til et duelighedsbevis giver dig hands-on-erfaring med at håndtere et fartøj i forskellige situationer – også noget, du kan finde information om på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
 • 1. Manøvrering af fartøjet:
 • Omfatter grundlæggende færdigheder som at styre, accelerere og bremse fartøjet samt mere avancerede manøvrer som at dreje, bakke, til og fralægning, styre efter kompas og at holde en kompaskurs.
 • 2. Sejlads i forskellige vindretninger (for sejlbåde):
 • Du lærer at justere sejlene korrekt for at maksimere fartøjets hastighed og stabilitet i forskellige vindretninger.
 • 3. Mand over bord-manøvre:
 • En kritisk redningsmanøvre, som enhver sejler skal kunne udføre. Den indebærer at vende fartøjet hurtigt og sikkert for at hente en person, der er faldet over bord.
 • 4. Anvendelse af redningsudstyr:
 • Du lærer at bruge forskellige typer redningsudstyr, herunder redningsveste, redningsflåder, nødraketter og VHF-radioer.
 • 5. Kend dit fartøj:
 • Omfatter at kunne betjene fartøjets motor og andre tekniske systemer, at kende dets begrænsninger og at kunne udføre grundlæggende vedligeholdelse og fejlfinding.

Duelighedsbeviset er ikke obligatorisk, men det er speedbådsbeviset
Ifølge Claus Hasle, som underviser i duelighedsbevis, er instruktør og sail coach, så burde duelighedsbeviset være obligatorisk – et absolut minimum. ”Hvornår det skal være obligatorisk, det kan selvfølgelig diskuteres, men når du som fritidssejler fører en 45 fods sejlbåd på 10 ton på tværs af Kattegat en mørk nat, så mener jeg bestemt, at et duelighedsbevis skal være obligatorisk – uden diskussion,” siger han.

Speedbådsbeviset er derimod noget, dansk lovgivning kræver, at føreren af en speedbåd eller en større hurtiggående motorbåd skal have. Kravet gælder, hvis din båd er under 4 meter, planende, og har en motoreffekt på 25 hk eller derover. Er din båd mellem 4 og 15 meter og planende, er motoreffekten afgørende for, om du skal have speedbådsbeviset. Du kan tjekke din båd på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Eksempel 1: Er din båd 6 meter, planende og har en motor på 30 hk, så skal du ikke have speedbådsbevis.

Eksempel 2: Er din båd 6 meter, planende og har en motor på over 52 hk, så skal du have speedbådsbevis.

Dit speedbådsbevis giver dig ret til at føre både op til 15 meter. Vil du føre både, der er længere end 15 meter, skal du have en yachtskippereksamen – fx Yachtskipper 3.
Vi har spurgt Søfartsstyrelsen, hvad de tænker, når Claus Hasle siger, at duelighedsbeviset burde være obligatorisk – på linje med speedbådsbeviset. I en mail til Bådmagasinet skriver de:

”Søfartsstyrelsen følger løbende udviklingen på fritidssejlerområdet og behovet for regelændringer. Der er traditionelt en stor frivillig tilslutning til fritidssejleruddannelse. Der er eksempelvis gennem de seneste fem år afholdt ca. 24.800 teoretiske- og praktiske duelighedsprøver.”

“I sidste ende er sikkerhed et spørgsmål om sikker adfærd til søs. Der gøres netop en stor frivillig indsats i sejlklubberne for sikker adfærd hos fritidssejlere, ligesom der i regi af Søsportens Sikkerhedsråd gennemføres kampagner om god sikkerhedskultur.” 
Med et duelighedsbevis kan du forsvarligt manøvrere de fleste fritids-fartøjer. Bogen kan købes på baadmagasinet.dk Foto: Watergames

 • Fornuftigt niveau med plads til forbedringer
 • Niveauet i pensum til duelighedsbeviset er ifølge dem, vi har talt med, ganske fornuftigt som et minimumsniveau, hvor man lærer reglerne og får en forståelse for det praktiske. Men ifølge instruktør Claus Hasle kunne man godt ”justere lidt på indholdet i undervisningen,” så det fremover ville give aktive sejlere endnu bedre forudsætninger som nybegyndere på havet.

  ”Jeg ville gerne tillægge mere undervisning i meteorologi og anvendelsen af vejrtjenester, men også mere fokus på elektroniske hjælpemidler som AIS, VHF, radar osv. – noget, mange fritidsfartøjer har om bord i dag,” siger han og afslutter med tre gode råd til nye sejlere, som har taget duelighedsbevis:
 • 1. Træn i godt vejr (i et fartøj, der virker, og som du kender)
 • 2. Tag nogen med ud (eventuelt en erfaren sejler fra sejlklubben)
 • 3. Øv dig systematisk (fx på til- og fralægning eller mødet med andre både)

 • Fakta om duelighedsbeviset:
 • 1. Det er ikke obligatorisk
 • 2. Du kan tage det online eller på et fysisk kursus
 • 3. Der kræves ingen forkundskaber
 • 4. Den teoretiske del klares på ca. 5 dage (inkl. forberedelse)
 • 5. Den praktiske del klares på 1 dag
 • 6. Det koster ca. 5.000 kr. (fysisk kursus inkl. undervisningsmaterialer).
 • 7. Beviset er ofte et krav, hvis du vil kunne leje båd i udlandet.

 • Hvilke certifikater er obligatoriske?
  Duelighedsbeviset er ikke obligatorisk, men det er der andre beviser og certifikater der er for danske fritidssejlere:
  • Speedbådsbevis: Beviset kræves til speedbåd, og prøven inkluderer en evaluering af din evne til at håndtere speedbåden og dit kendskab til søvejsreglerne og farvandsafmærkninger. På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvornår en båd er en speedbåd.
  • Vandscooterbevis: Beviset kræves, hvis du sejler med en vandscooter eller lignende fartøjer.
  • Yachtskipperbevis: Beviset kræves, hvis du vil føre fritidsfartøjer på over 15 meter og op til 24 meter. Alternativt skal du have et yachtskipperbevis af 1. grad.
  • SRC-certifikat: Certifikat kræves for anvendelse af maritimt radioudstyr som VHF.
  • Kanalbevis: Beviset kræves for sejlads på de fleste europæiske floder og kanaler. Skal du sejle til eller i udlandet, skal du sætte dig ind i, hvilke regler, som gælder for danske fritidssejlere i det pågældende land.

Båd 586

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.