fbpx
TEKST & FOTO HENRIK HANSEN #587

KEND DIT GREJ: BOMNEDHAL OG RODKICKER

Bådens uundværlige trimfunktion

Bomnedhal, kicker, kickingstrap, kickingstang, rodkicker og slangordet køkkenstrop. Kært barn har mange navne og de betegner alle den helt nødvendige trimfunktion for en sejlbåd, nemlig at holde bommen nede og tvistet i storsejlet, når man falder af og slækker på storskødet.


Bomnedhalets primære funktion er at holde bommen nede, så storsejlet holder sit profil, når der er slæk på skøderne, fordi det giver både fart og komfortabel sejlads på rumskøds kurser, hvor halet især overtager en del af løjgangens funktion. På både uden løjgang kan et velfungerende bomnedhal endda overtage løjgangens funktion på bidevind.

Uden et bomnedhal eller en rodkicker kan bommen flyve frit opad i frisk og hård vind. Så mister man ikke bare kontrollen med storsejlets trim, men båden bliver også let urolig og kan blive ustabil at styre. Trimning af storsejlet med bomnedhal eller rodkick er principielt helt det samme som med storskøde og løjgang på bidevind.

Man trimmer storsejlets tvist ved at totte eller slække agterliget med bomnedhalet. Denne trimning giver tursejleren mere komfortabel sejlads og kapsejleren mere fart. På skæring med spiler i blæsevejr, bør man være klar til at kunne slække på bomnedhalet, hvis båden krænger for voldsomt mod læ og gerne vil skære op. Ved at slække bomnedhalet, så lukker man luften ud af toppen af sejlet, og samtidig forhindrer man, at bomnokken kommer i vandet.

En kickingstrap er blot det engelske ord for bomnedhal. Funktionen er helt den samme. Kølbåde med en simpel talje som bomnedhal har typisk en bomdirk, der sikrer, at bommen ikke brager ned i mandskabet og cockpittet, når man bjærger storsejlet.

En rodkicker eller kickingstang er derimod et bomnedhal med en stang af typisk to aluminiumsprofil, hvor det ene glider i det andet. Denne todelte stang holder bommen oppe, når storsejlet ikke er sat, så man kan undvære en bomdirk. Rodkickere kan være manuelle med en fast stopklods, eller de kan have en indbygget gasfjeder, der kan enten være fastmonteret eller være udskiftelig. De fleste nye sejlbåde er i årtier blevet leveret med rodkicker.

Rodkickeren kan dog ikke hale bommen ned som et almindeligt bomnedhal og er derfor altid suppleret med et udvendigt taljehal. Der findes ældre rodkickere med indvendig talje, men det indvendige hal var for kompliceret. En anden form for rodkicker består af to glasfiberstænger, der holder bommen højt, og et separat traditionelt bomnedhal.

Hvis der er rullebom, så skal rodkickeren kunne trimmes meget præcist, for eller kan sejlet ikke rulles sammen. Det sker med små aluminiumsklodser på manuelle rodkickere og ved at sætte et præcist mærke på trimlinen til rodkickere med gasfjeder, når rullebommen er trimmet til den optimale vinkel til masten. Man kan gøre det samme, når der er rullemast på båden, fordi sejlet også ruller bedst i en rullemast, når bommen står i den rette højde.

Billedet viser en opdeling af taljen til et bomnedhal i tre enkelte taljer, hvor udvekslingen er 1:8 med blot tre blokke. Den fjerde blok vender tampen ned mod cockpittet. Den kan udvides med endnu en talje på tampen, som så kan hales fra hver side af båden.

Taljer der giver flere kræfter
En simpel talje med en enkelt line, der er udvekslinger lig med antallet af skiver. Bomnedhal og rodkick har ofte blot tre skiver i taljen, og derfor skal man hale med en tredjedel af belastningen fra sejlet. Det er typisk en væsentlig mindre udveksling end i storskødet. Samtidig kommer belastningen fra sejlet på et punkt på bommen, der er betydelig tættere på masten, og deraf mindre vægtstang fra bommen.

Alt efter afstanden, fra hvor bomnedhalet eller rodkickeren er befæstet på bommen og mastekraven, så kan man øge udvekslingen og taljens effektivitet ved at dele taljen op i flere enkelttaljer. Med blot tre enkelttaljer i kan udvekslingen forøges til 8:1 (se illustrationerne). Det udnyttes meget ofte til hækstaget på kapsejladsbåde.


Rodkick opbevares lodret
Selve taljen i et bomnedhal eller en rodkick kræver næsten ikke vedligehold. Først og fremmest skal man jævnligt tjekke tilstanden af taljens line eller liner og taljens blokke, for en defekt blok kan øge friktionen mærkbart og i værste fald briste i et hårdt pust.

På en rodkick skal profilerne glide så friktionsløst som muligt i hinanden, og skal derfor bare holdes fri for snavs og sand. Hvis man synes, de skal glide nemmere, så kan de smøres med Marelube TEF 45 eller et lignende produkt.

Det er sjældent, at der sker skade på en rodkick, men kickens tyndeste profil kan under uheldige omstændigheder få et knæk eller buk i f.eks. en ukontrolleret bomning, eller det kan ske, hvis rodkicken er underdimensioneret i forhold til båden og riggen. Hvis det sker, så skal rodkicken kasseres. Prøv aldrig at rette et beskadiget aluminiumsprofil op.

En rodkick skal opbevares lodret, hvis den f.eks. afmonteres om vinteren, fordi man ellers risikerer, at pakningen i gasfjederen lækker.


Båd 587

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.