fbpx

TEKST Dan Ibsen FOTO: Private

Ny DS-direktør Anders Kristensen:

'Jeg har en ganske klar forståelse af, hvad man som klub har brug for'

 

Om fem måneder starter Anders Kristensen som ny direktør for Dansk Sejlunion. Han har allerede gjort sig mange tanker om, hvordan man kan skabe tiltrængt fornyelse i dansk sejlsport.

Bådmagasinet har talt med Anders Kristensen om vejen til jobbet som direktør for Dansk Sejlunion, efter at han de seneste 14 år har fungeret som direktør og generalsekretær for to af Nordens største sejlklubber, henholdsvis Kongelig Dansk Yachtklub og Kongelig Norsk Seilforening.


I forbindelse med interviewet pointerer Anders, at svarene naturligvis er hans personlige holdning, og samtidig input til arbejdet i sejlunionen på basis af hans viden og erfaringer fra mere end 20-års virke indenfor sejlsporten for Dansk Sejlunion, Kongelig Dansk Yachtklub og Kongelig Norsk Seilforening.

Alt sammen skal naturligvis diskuteres i DS bestyrelse, som input til en revideret eller ny strategi for Dansk Sejlunion, som kan styrke en positiv udvikling for klubberne og dansk sejlsport. 

Anders er opvokset i sejlsporten og har en uddannelse som ’cand scient idræt’ på Københavns Universitet. Herefter har han arbejdet i mere end 20 år indenfor sejlsporten som henholdsvis konsulent, talentchef, elitetræner, direktør og generalsekretær.

Du kan læse mere om Anders' baggrund i artiklen:

Anders Kristensen vender hjem – nu også som ny direktør i Dansk Sejlunion

De senese 10 år har Anders Kristensen været direktør i Kongelig Norsk Seilforening, KNS. 

Hvorfor ville du gerne arbejde indenfor sejlsporten?

"Sejlsporten har jo fyldt hele mit liv, og jeg synes idrætten passer utrolig godt til mig på alle måder, og så er tursejlads jo en utrolig positiv ”side-gevinst” ved vores smukke sport."

Du blev ansat som konsulent i DS i 2002 og talentchef i 2004. Hvad husker du som de mest spændende opgaver fra den periode?

"Der var mange, hele projektet med ’Sejlsport til tiden’ var virkelig sjov og spændende, hvor vi lykkedes med meget, men også det at få lov til at samarbejde med mange spændende personer fra hele landet, husker jeg tilbage på – og mange er der gudskelov der stadig."

Hvorfor søgte du jobbet som DS direktør?

"Der er en fantastisk puls og engagement i dansk sejlsport, som jeg glæder mig til at komme tilbage til. Jeg synes, der ligger nogen spændende udfordringer i de næste mange år. Og så var timingen rigtig, jeg tror det er vigtigt ikke at gro fast."

Er det dit drømme job - forestillede du dig, dengang du var konsulent for DS, at du engang skulle stå i spidsen for dansk sejlsport?

"Jeg synes egentlig altid, at lige dét job jeg har er mit drømmejob, sådan har jeg altid haft det. Jeg har da flere gange tænkt, at direktør for DS kunne være sjovt, men der er jo mange ting, som skal passe sammen - og det gjorde det jo nu."

Hvilke erfaringer fra jobbet i Norge, mener du, kan være til gavn for klubbernes udvikling i Danmark?

"Norge er på mange måder et andet land end Danmark, meget mere end de fleste danskere skulle tro. Det er meget mere privatiseret. Det betyder også, at vi som sejlklub tager ansvar, hvor vi normalt Danmark ville se på skolen/det offentlige. 

Helt konkret, så mener jeg, at sejlads i SFO tiden bør være mulig, men vi skal som klubber tage ansvaret for det - ’Vi henter dine børn, og du kommer og henter dem på havnen’.

Og så er der en afgørende forskel. I Norge er du generelt villig til at betale for dét, det koster. Vi har 900 børn og unge i KNS, og jeg tror ikke, der nogen som betaler mindre end 5000 NOK, om året for at sejle!"

Anders Kristensen i mere afslappet stil - vender hjem som direktør for Dansk Sejlunion efter 10 år i Norge. 

Du har gennem 14 år være direktør for to af Nordens største sejlklubber. Er det en fordel for dig, at du bringer stor kluberfaring med dig ind i jobbet som DS direktør ?

"Helt klart en fordel, jeg har en ganske klar forståelse af, hvad man som klub har brug for. Dét vil jeg selvfølgelig tage med mig."

Dansk Sejlunions vision 'Danmark skal være verdens bedste sejlsportsnation for klubber og sejlere' bliver fremhævet som noget helt centralt i jobslaget for DS direktør. Hvordan kan du bidrage til denne vision?

"Tror det er vigtigt, at vi tænker dansk. Vi skal udarbejde en model og tænkning, som er 100% optimal for danske klubber og danske sejlere - og lade os inspirere af andre lande, men ikke kopiere."

DS fremhæver, at den nye direktør skal være med til at sikre en 'målrettet eksekvering af de strategiske beslutninger', hvilket netop var et af kritikpunkterne, som var problemet i samarbejdet mellem DS bestyrelse og den daværende direktør (Chr. Lerche, red.).

Hvad er dine erfaringer med strategi arbejde?

"Strategien er jo det fundamentale for alt arbejde, jeg har udført. Det vigtigste og det sværeste er jo, at få mange til at tage ejerskab, ikke mindst til de handlingsplaner vi skal have udarbejdet. Der bliver klubberne jo helt afgørende."

Hvad ser du som de største udfordringer i DS og dansk sejlsport lige nu?

"Mange; vi skal have vendt trenden for medlemsudviklingen for særlig ungdommen. Vi udvikler ikke så mange talenter, som vi engang har gjort og måske vigtigst, vi skal have gjort sejlklubberne attraktive for de mange tursejlere."

Klubbernes medlemstal står stille, og der har endda været nedgang i antal unge. Hvad kan DS gøre bedre i fremtiden for at hjælpe klubberne og gøre sejlsport mere populært ?

"Jeg har en masse ideer og tanker, men vil rigtig gerne have snakket med både klubber og personalet i DS og bestyrelsen, før jeg går ud med noget her. Det er også et spørgsmål om prioritering – vi kan ikke alt! Og nej der er desværre ikke noget quick-fix."

I jobopslaget skriver DS, at den nye direktør skal skabe tiltrængt fornyelse indenfor bl.a. tur- og fritidssejlads, børn & unge samt elitesatsninger. Har du gjort dig nogen tanker om, hvordan DS kan styrke disse områder?

"En masse, lidt som jeg sagde før. Men at vi ikke kan forlænge verden med brædder, er jo helt sikkert, på nogen områder er vi nødt til at tage skeen i den anden hånd. Men kan sige så meget - det skal være muligt at tage toget til kapsejlads i fremtiden!"

 

Line Markert, netop valgt endnu et år som formand for Dansk Sejlunion. Markert får kun lidt over et halvt år sammen med den nye direktør. Markert kan ikke genvælges i foråret 2025, da hun her har siddet otte år på posten. 

I DS klubundersøgelse 2023 peger klubberne på, at deres tre vigtigste kerneaktiviteter er: børn & unge, kapsejlads for voksne og tursejlads.

Hvordan kan DS spille en rolle i fremtiden mhp. at vende denne udvikling ?

"Først og fremmest er det vigtig at huske på at vores opgave er jo at hjælpe vores ”ejere” klubberne. Jeg forstår godt behovet, men det er også vigtig, at vi har en tæt dialog med klubberne om deres behov og løsninger, og ja der er meget stor forskel på størrelsen af klubben og den geografiske placering.

Men en større grad af professionalisering er en vigtig del af løsningen, måske kan vi også hjælpe med noget økonomi. Det vigtige er, at de løsninger vi udvikler forbliver levedygtige, og de ikke er afhængig af ressourcer fra DS, bortset fra opstarten, men jeg tror der er meget at hente på at koordinere og være tovholder. Under alle omstændigheder vil det være vigtigt, at tid er en parameter, hvorfor ikke-tidskrævende koncepter bliver afgørende. Du kan for eksempel fint rejse over til naboen og sejle kapsejlads, uden du har egen båd/jolle/bræt med. Der tror jeg, at DS kan spille en vigtig rolle."

Man skal helt tilbage til 2016, siden Danmark senest har vundet medaljer ved WYSC, og i dag ligger dansk sejlsport langt fra top-10 blandt nationer. Hvordan kan udviklingen vendes?

"Talentudviklingen halter, det er der ingen tvivl om, hvis man ser på fakta og resultater, hvilket jo også afspejles på seniorniveau.

Der er langt til de næste medaljer på seniorniveau, hvis vi ser bort fra Rindom.

Jeg har været ude af dansk sejlsport i 10 år, så jeg må jo ind i maskinrummet for at finde ud af hvorfor, før jeg kan sige noget om årsag og medicinen.

Men vi var der også i begyndelsen af 2000-tallet, så det vigtigste budskab er: Vi kan godt!"

Dansk Sejlunion har ikke nogen strategi for sejlads for handicappede. Er dette et problem, hvis sejlsporten igen ønsker at komme på Paralympics programmet, hvilket World Sailing arbejder for?

"Lidt usikker på, om det egentlig forholder sig sådan, men der mangler jo handlingsplaner for en lang række områder, der skal understøtte strategien og ikke mindst en prioritering.

Noget af det, som er fantastisk med vores sport er jo, at det faktisk er mulig at konkurrere på lige vilkår mellem folk med og uden fysisk handicap, det tror jeg lidt vi glemmer engang imellem.

Men tilbage til det første, der er meget at tage fat på."

Er jeres familie aktive indenfor sejlsporten i fritiden?

"Kun lidt, det er længe siden jeg selv har sejlet kapsejlads, desværre, men en eller to gange om året skal lykkes. Min datter sejler lidt IQ-foil, men kun på hyggeniveau."Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.