images/PLUS/Artikel/559/Gotakanalen_to/Gtakanalen.jpg

TEKST & FOTO TORSTEN RASMUSSEN

Bundmalingstest

Miljøet i Miljøet i første række

Vi kommer ikke uden om at havmiljøet er sårbart, og vi skal passe Vi kommer ikke uden om at havmiljøet er sårbart, og vi skal passe på det, så planter og dyrearter ikke syner hen. Derfor er det nu vi skal skifte til miljøskånsomme systemer mht. bundmaling. Med fokus på miljøet viser vi hvordan de mest skånsomme behandlingsprodukter klarede sig gennem sæson 2019.


Foråret er det mest populære tidspunkt at behandle båden i bunden. Vanens magt siger brug den bundmaling, som du altid har anvendt på båden, så kommer du ikke helt galt af sted.Foråret er det mest populære tidspunkt at behandle båden i bunden. Vanens magt siger brug den bundmaling, som du altid har anvendt på båden, så kommer du ikke helt galt af sted.En af årets tilbagevendende test er bundmalingstesten. Den er med til at vise hvilken retning producenterne har forsket i de begroningshæmmende malingsprodukter.

Kravene fra EU og miljøministeriet er en del af spille-reglerne, som skal følges. Det handler især om hvilke miljøgifte, der udledes og i hvilken mængde. Samtidig refererer producenterne i samarbejde med miljøtekniske institutioner til flere godkendelsesproducedurer og krav. Det tætte samarbejde er vigtigt, da udviklingen af nye biocider er en del af dette. Derudover afprøves biocidernes langtidsvirkning i flere havområder i verden. Alt sammen for at komme i mål den 1. januar 2021, hvor EU’s biocidreglement træder 100 % i kraft.

Formål

BÅD har gennem sæson 2019 fulgt de mest miljø-skånsomme begroningshæmmende behandlinger samt produkterne og vurderet disse med hensyn til begroningshæmmende virkning i sejlsæsonens syv måneders periode. Testbåden har sejlet ca. 200 sømil og har ligget for svaj i et strømfyldt farvand i 30 dage. Derudover har testbåden ligget i havn og været anvendt til weekendture. Aktiviteterne repræsenterer hovedparten af danske sejleres sejladsmønster. 

Konklusion

Igennem denne periode har bådens 12 test-arealer været udsat for det marine miljøs på-virkning af behandlingerne. Flere behandlinger med polerende produkter havde tilsvarende begroning, som tidligere sæsoners test har vist. Produktet Aero G viste i testsæson 2018 en meget kraftig begroning, som ifølge producenten skyldtes en fabrikationsfejl. Produktet har i testen 2019 vist, at have en begroningshæmmende virkning, som fuldt ud kan sammenlignes med testens andre biocidholdige produkter. De miljøskånsomme behandlinger bestod henholdsvis af biocidfrie belægningsfilm samt biocidfrie malinger baseret på hydrogel. Grundet den ny folieteknologi kan silikonebaseret folier være et alternativ til begroningshæmmende biocidholdige malinger. Dog fremhæves den ny blå Silic One malingsbehandling som et produkt med samme begroningshæmmende virkning som testens biocidholdige produkter.

Panel

Ved landsætningen af testbåden efter sejlsæsonen 2019 var leverandørerne af testprodukterne inviteret til en uformel gennemgang af alle testarealerne. Målet var, som leverandører ønskede, at se og tage prøver af de respektive begroninger, som var på testarealerne.


Så langt er vi

Miljøstyrelsen udtaler: Selve biocidforordningen er trådt ikraft for bundmalingsprodukterne, og flere aktivstoffer er efterhånden godkendt. Der er endnu ikke produkter godkendt til det danske marked i henhold til EU Biocidforordning. Denne godkendelse af Miljøstyrelsen forventes klar til sæson 2021. Miljøstyrelsen håber at kunne offentliggøre en liste i 2020 over de produkter, som er under vurdering i henhold til Biocidforordningen. Disse produkter kan anvendes i perioden, hvor godkendelsesarbejdet forløber.

Sådan gjorde vi

Bundmalingens lagtykkelse vidnede om mange sæsoners testperioder. Til hver sæson er testarealerne blevet rengjort og slebet for at holde de opbyggende malingslags nede. Trods slibningen kunne det konstateres at på grund af lagtykkelsen var malingernes vedhæftning på flere testarealer ved at slippe primeren. Derfor blev alle testarealer på bunden skrabet ned til den intakte epoxyprimer overflade. For at opnå den optimale ruhed for vedhæftningen af primeren på testarealer, anvendte vi en tungstenskraber med støvsuger. Den efterfølgende slibning blev udført med en kraftig excentersliber og sandpapir korn 60. Testarealerne blev inddelt således at stævn-, hæk- og vandlinjearealer ikke indgik som testarealer på grund af lysindfald.


Pålægning af folier

Moderne folier er ekstremt stærke og kan hæfte på de fleste overflader. Begroningshæmmende folier har tre til fire sæsoners levetid og skal derefter fornyes. Ved anvendelse af epoxyprimer kan overfladen have så god vedhæftning, at det er meget svært at skrabe folien af. Derfor er den enkomponente fysisktørrende Underwater Primer optimal som primer for folierne og malingerne. Testens malinger blev påført med velourrulle. VC 17 malingsproduktet blev påført efter leverandørens anvisninger.Test resultaterne blev vurderet med Stjerner rating fra 1 til 5 hvor 1 er den laveste opnåelig og 5 den højste opnåelig.


Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.