fbpx
images/PLUS/Artikel/559/Gotakanalen_to/Gtakanalen.jpg

TEKST HENRIK HANSEN
FOTO HENRIK HANSEN OG LOUISE HALDBO BALSLEV

Sikkerhed: Undgå uheld ved mastekranen

Nem og sikker håndtering af masten

De fleste uheld og ulykker med bådens rig sker når masten løftes med mastekranen om foråret og om efteråret. Derfor har vi samlet en række tips til nem og især sikker håndtering af mast og rig ved mastekranen.


Et uheld med masten ved mastekranen kan få fatale konsekvenser, hvis masten vælter eller falder, så den beskadiger en eller flere både, og i værste fald rammer en person. Det sker dog yderst sjældent, hvis man bare tager nogle få gode forholdsregler og er omhyggelig inden masten hejses op. Alligevel er en del nyere sejlere usikre over situationen ved mastekranen. Hvis man efter disse tips stadig føler sig usikker på at løfte masten forsvarligt, så er det en god ide at rådføre sig med en professionel rigger eller en erfaren sejlerven. Med lidt rutine og den rette håndtering er det rimelig nemt, hurtigt og sikkert at løfte masten på eller af næsten alle både i danske havne. Vi ser her bort fra de helt store både med meget lange og tunge master, hvor man med fordel kan lade professionelle tage sig af opgaven. 

 Det er blevet en trend på især større både, at man masten bliver stående, når båden tages på land. Tipsene er i høj grad også til disse bådejere, fordi netop de har mindre rutine i at håndtere mast og rig ved mastekranen, når den skal tages af til et grundigt eftersyn. 

”Dette bør ske med højst 3-4 års mellemrum, alt efter alder, hvis der ellers foretages mindst et årligt rigtjek oppe i riggen, og manikke finder fejl og mangler ved disse tjek. Jeg anbefaler dog at man tager masten af til eftersyn hvert andet år,” mener Frank Kirkegaard fra Riggerne.

Løft i en line til svanehalsen

 ”Det er bedst at løfte masten fra bagkanten, men det kan man ikke med mange maste-kraner, og må derfor løfte masten fra forkanten. Uanset om man løfter på masten bagfra eller forfra, er det altid nemmest og mest sikkert at løfte så højt over mastens tyngdepunkt som muligt. Løftetroppen skal være fastgjort med en line til et solidt beslag nederst på masten som f.eks. svanehalsen. Det er denne line, der skal bære mastens vægt. Man skal huske, at linen skal være bundet rundt om masten under beslaget. Man skal også huske, at man aldrig må løfte i selve linen. Løft altid med kranens krog i stroppen,” fortsætter Frank Kirkegaard.

”Jeg har hørt, at der er bådejere, der bare løfter masten med en strop under beslaget til den nederste saling, men det er ikke en god ide, fordi det belaster salingsbeslaget unødigt, og på en måde det ikke er konstrueret til. Jeg kender ingen mastefabrikanter, der anbefaler at man bruger salingsbeslaget til at løfte masten med,” mener Frank Kirkegaard. Man skal løfte så højt som muligt over tyngdepunktet, fordi det så bliver lettere at holde masten lodret og stille, når den skal gennem mastehullet eller ned på mastesporet. Eller op igen om efteråret.

Husk at gå helt roligt rundt på båden indtil de vigtigste vant og stag er sat.Har man en rullemast, er det en god ide at lægge en kile i hulkelen hvor løftestroppen klemmer om masten, så man ikke risikerer at hulkelen bliver mast deform. Kilen kan være af krydsfiner og kan holdes oppe med et fald, og man skal huske at gøre en line fast i kilen til at hale den ned når masten står på båden.

Tyngdepunktet over salingen

Mastens tyngdepunkt ligger imidlertid over nederste salingen på en hel del både, især på både hvor masten står på ruffet. Det giver ekstra udfordringer når man løfter masten af eller på. Hvis man løfter masten under tyngdepunktet, vil mastetoppen uundgåeligt kæntre, så mastetoppen vælter hårdt i jorden, i vandet, en anden båd, eller i værste fald en person. Nogen klarer det ved at en person holder godt fast i roden af masten, og bruger sin krop som modvægt, eller ved at hænge kontravægt på roden. Faren ved disse løsninger er at kontravægten måske ikke er bundet forsvarligt, eller at hjælperen mister grebet om roden, og så sker ulykken. Det er også mere udfordrende at holde masten lodret og styre den sikkert ned i mastesporet, når man løfter under tyngdepunktet.   

”Den nemmeste og mest sikre måde at løfte den type mast på, er at løfte den i en strop over salingen og tyngdepunktet. Når stag og vant er sat forsvarligt, henter man stroppen eller løkken ned ved hjælp af en bådsmandsstol. På mindre både kan man eventuelt bruge en stige,” fortæller rigger Frank Kirkegård. ”Der findes masser af cowboytricks med at binde løkker mellem salingerne, som man kan løsne nede fra ruffet, når masten står på båden, men dels er der altid en risiko for at komme til at løfte for lavt på masten, og med disse tricks kommer tovværket alligevel ofte til at hænge oppe i riggen. Cowboytricksene duer heller ikke, når man skal løfte masten af båden,” forklarer Frank Kirkegaard, og tilføjer at man ikke må løfte masten i en løkke med pælestik. Det kan løsne sig, når trykket går af linen.

 

Det er mest sikkert at løfte master med lavt tyngdepunkt med stroppen placeret mellem salingerne. Når de vigtigste vant og stag er sat, Det er mest sikkert at løfte master med lavt tyngdepunkt med stroppen placeret mellem salingerne. Når de vigtigste vant og stag er sat, så henter man stroppen og afmonterer kranens krog fra en bådsmandsstol.

Pas på rulleforstaget

Mange løfter masten fra forkanten, med rulleforstaget liggende ovenpå salingerne, men det rutsjer nemt ned, når man begynder at løfte masten. Derved bliver vægtbalancen forskudt, så masten meget nemt kæntrer sideværts rundt og vippe ned med toppen. Det er vigtigt at holde rulleforstaget så ret som muligt inde ved masten, indtil den skal styres gennem mastehullet eller placeres i mastesporet på ruffet. Det gøres helt enkelt ved at binde rulleforstaget ind til masten under løftet og løsne det inden forstaget rammer ruffet eller andet, når masten sænkes ned i mastesporet.

Når masten tages af, skal rulleforstaget tilsvarende bindes ind til masten, inden man sænker masten og lægger den på bukke eller en mastevogn. Man kan på nogle rigge også styre rulleforstaget på midten, ved at lægge en løkke af stageophalet omkring rulleforstaget, og trække det ind til masten. Hold desuden hele tiden øje med, at rulleforstaget ikke kommer i konflikt med kranens wire eller kæde. Det skal man helst forudse inden løftestroppen fastgøres. Både rulleforstaget og resten af  riggen bør lægges og fastgøres på ydersiden af masten. Altså væk fra kranen, når man sætter masten. Rulleforstagets profil får nemt et knæk og skal udskiftes, hvis man ikke passer på, når man løfter masten. Derfor er det altid en god ide at have en hjælper, der sørger for at rulle-forstaget holdes så lige som muligt, indtil det kan bindes ind til masten, når man tager den af. 

En giraf til masten

Roden er tung at håndtere på store master, især når man løfter masten af og skal lægge den på mastevogn eller bukke. Her kan man med fordel holde roden med en giraf, hvor roden kan hænge i en strop, så der er plads til rulle-forstaget, når det er længere end masten. En giraf er en lille værkstedskran på hjul, som vil være overkommelig for de havne, da de kan fås helt ned til 1500 kr. De kræver bare, at der er tilstrækkelig plads ved mastekranen. Man kan også bruge en af havnens grejvogne, til master der står på kølen, hvor rulleforstaget ikke når længere ned end masteroden.  

Stofposer til vantskruerneInden man løfter masten af om efteråret, er det en god ide at bruge tid på at mærke vant-skruerne op, hvor de hører til og hvor meget de er skruet sammen. Så har man et godt udgangspunkt, når man sætter riggen igen om foråret.Det er også en god ide at komme stofposer eller anden beskyttelse om vantskruerne og terminaler, og huske at wirer, rodrig, vantskruer og terminaler aldrig må skure hen over grus, asfalt og beton på vejen til og fra mastekranen. Gevind i terminaler kan tage skade og rustfri stål begynder at ruste når det bliver ridset.

Fedt og vaseline

Det er også en god ide at tjekke sit el-system i masten igennem inden masten lægges væk for vinteren og smøre vaseline på stik og andre ting, der er sårbare overfor fugt. Smør desuden vantskruerne ved afrigning om efteråret, så glemmer man det ikke om foråret. 

BÅD 561

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.