fbpx
TEKST HENRIK HANSEN  FOTOS HENRIK HANSEN, JETTE JANSEN & KJELL STORM HANSEN

Klip skeget på de ældre både

Sjovere med mindre skeg

Ældre glasfiberbåde er typisk bygget med et stort skeg mellem køl og ror. Nu har bådebygger Kjell Storm Hansen skåret en tredjedel af skeget på sin 37-årige Nimbus 30 og har fået en sjovere båd, der vender hurtigere og manøvrerer bedre.


Det er altid sjovere at sejle, når båden manøvrerer adræt med god retnings- stabilitet. Moderne både med frithængende balanceror og kort køl manøvrerer meget adræt, mens ældre både med skeg og hængslet ror typisk reagerer langsommere med større venderadius. Til gengæld har de ofte bedre retningsstabilitet.
Kjell Storm Hansen har sin Nimbus 30 ”Stormskaden” fra 1982 liggende i den lille Espergærde Havn, hvor det er udfordrende at manøvrere ind og ud fra pladserne. Især med en ældre sejlbåd, der typisk har længere køl end både fra de seneste årtier. Derfor har han taget konsekvensen og skåret omkring en tredjedel af skeget, for at få en mere adræt båd.

”Båden vender nu med en mindre radius, og den er også blevet nemmere at bakke med for motor i havnemanøvrerne. I forvejen var den meget retningsstabil, og det har heldigvis ikke ændret sig efter jeg har skåret af skeget,” fortæller Kjell Storm Hansen om sejlegenskaberne efter ombygningen.
BÅD har været en tur på vandet ud for Espergærde med både ”Stormskaden” og en anden Nimbus 30 med originalt skeg. Her testede vi venderadius med begge både for motor. ”Stormskaden” drejede overraskende fint og smidigt rundt om kostene ved indsejlingen til havnen, når vi lagde roret helt i borde, men havde stadig en noget større vende- radius end en moderne cruiser, der typisk har noget kortere køl og ingen skeg. Vi benyttede kostene som referencepunkter.
Referencebåden med det originale skeg overraskede os ved at dreje næsten lige så godt. Vi opdagede dog hurtigt, at vi kunne lægge roret ca. 15 grader mere i borde på denne båd. Her havde vi forklaringen på, at forskellen ikke var større.

Rorpinden på Nimbus 30 er ikke monteret på rorstammen, men er ført frem i cockpittet, så man f.eks. kan sidde i ly under sprayhooden og styre i dårligt vejr. Rorpindens aksel er forbundet til selve rorstammen med to langskibs stålstænger, der er monteret i drejekopper på tværbjælker i stål på henholdsvis den fremførte akslen til rorpinden og selve rorstammen. Bag tværbjælken på rorpindens aksel er der monteret en træklods til at forhindre roret i dreje helt i borde.
Efter turen i referencebåden vil Kjell Storm Hansen nu modificere træklodsen, så han også kan dreje roret 15 grader mere.

VINKELSLIBER, DIVINYCELL OG EPOXY
Kjell Storm Hansen har som bådebygger selv reduceret og bygget det nye skeg, men det er absolut ikke et selvbyggerjob, med mindre man er meget fortrolig og erfaren med at bygge både og bruge glasfiber, epoxy og distancematerialer.
Hvis man alligevel selv vil til at ombygge skeget på sin båd, så bør man som minimum rådføre sig med en konstruktør og en bådebygger, fordi det både konstruktionsmæssigt og balancemæssigt kan være et vidtgående indgreb. Kjell rådførte sig med den erfarne og højt respekterede yachtdesigner Niels Hjørnet inden han begyndte at skære i båden.
Skeget på en Nimbus 30 er monteret oppe i en reces i bunden af båden. Forfinne-delen af skeget oppe under bunden var i massiv glasfiber, men skeget var hult i den nedre del foran roret.

”Jeg skar først den del af skeget af, der skulle fjernes, med en vinkelsliber og en bajonetsav. Derefter sleb jeg den resterende del af skeget i facon foroven og sleb siderne ned på den hule del af skeget foran roret,” fortæller Kjell.

”Derefter limede jeg en stor klods af Divinycell ind i den hule del af skeget. Klodsen blev limet i med epoxy, og havde en overstørrelse på fem centimeter til at forme den nye front. Da epoxyen var hærdet op, sleb og spartlede jeg Divinycell-klodsen i facon og lagde derefter glasfibermåtter i epoxy om hele forkanten og otte centimeter ind på den gamle del af skeget.
På den måde gjorde jeg skeget foran roret stivere, så jeg ikke risikere at rorstammen begynder at bøje, når der er pres på roret,” fortæller Kjell Storm Hansen.

”Nu har jeg sejlet med båden en hel sæson uden nogen form for ulemper. Der har kun været de forventede fordele med at båden manøvrerer bedre,” siger Kjell Storm Hansen med et bredt smil.
skeg big 05YACHTDESIGNER NIELS HJØRNET:

Fjern skeget helt
Niels Hjørnet, Sæby, har konstrueret alt fra fær- ger til mindre sportsbåde, har tegnet lystbåde i mange år og har hjulpet med at modernisere en lang række både som f.eks. at fjerne skeget og designe nye ror. En af hans senere designs er sportsbåden Ternen, som Bådmagasinet fulgte design og bygning af over 10 artikler.

”Jeg foreslog Kjell, at han helt skulle fjerne skeget og få et nyt ror med en skrå rorvinkel, men så vidt ville han ikke gå,” fortæller Niels Hjørnet.

”Man kan fjerne skeget på de fleste ældre både, bare båden også får et nyt ror. Mange er dog nervøse for at man mister den retningsstabilitet som forfinne og skeg giver båden, men det er en skrøne. Det nye ror skal bare designes med den rigtige balance og placering af rorstammen. Hvis man samtidig gør rorvinklen mere skrå, så giver det en lige så god retningsstabilitet. Skeget øger kun modstanden gennem vandet og giver derfor større afdrift,” forklarer Niels Hjørnet.

Han fjernede selv hele skeget på en Farr 727, der var hans første båd, og fire nybyggede Molich 10 metre er blandt de både han har hjulpet med at modernisere. Den ene er Per Risvangs ”Trines tvangsarv”, som vi tidligere har skrevet om i Bådmagasinet.

”Jeg tegnede nyt ror og på tre af bådene skar vi forfinnen helt af, så de drejede hurtigere. Mange af de gamle både kan optimeres meget, men det afhænger også meget af f.eks. motorinstallationen, hvis man skal ned og forstærke bundkonstruktionen agten for kølen,” fortæller Niels Hjørnet.

BÅD 558
BÅD 558

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.