fbpx

Tekst & Foto Peter Brinch

Kend dit grej:

Søvejr - farvandsudsigter

Sæsonen for at komme på søen som fritidssejler er endelig godt i gang, men det betyder ikke at vejret er til det. Heldigvis har vi i dag utrolig mange muligheder for at tjekke vejret på hjemmesider eller i apps via vores mobiltelefoner, tablets, computere og satellitenheder.


Vi har desuden aldrig tidligere haft så stabile og højtopløste vejrudsigter som vi har nu, men hvilken skal du vælge forud for en sejlads, for selvom alle regner på de samme globale vejrdata er der forskel på prognoserne. 

I denne artikel vil jeg forsøge at klæde dig på til at vælge den tjeneste og prognose, som passer bedst til dit behov, men jeg vil også sammen med fagfolk på området give dig nogle værktøjer til bedre at kunne forstå grundlaget for vejrudsigterne, og hvordan du skaber de bedste forudsætninger for en sikker sejlads. For selvom dårligt vejr kan være subjektivt alt efter hvilken bådtype du sejler eller hvilken erfaring du har, så er viden om vejret og hvordan det udvikler sig vigtig.

Hvilken tjeneste?
Nogle af de mere populære tjenester som Predict Wind og Windy anvendes flittigt af blandt andre langturssejlere og professionelle navigatører i hele verden. Men eftersom deres beregningsmodeller på de globale vejrdata, ifølge meteorolog ved DMI Lars Henriksen, bygger på enten det amerikanske vejrcenters GFS model eller det engelskes ECMWF model, er lokale vejrtjenesters beregninger på de globale vejrdata vigtige for at kunne skabe en mere præcis prognose i et specifikt område. På DMI’s hjemmeside og i deres app findes gode visualiseringer, radarbilleder, varsler osv. udarbejdet efter danske forhold.Når man sejler oceansejlads er det ikke af så stor betydning om vejrudsigten har en opløsning på 9-13 km eller 2,5 km. Der er desuden heller ikke lokale forhold som øer og kyster, der påvirker vinde og fronter. Men er du på tur ned gennem.

Smålandsfarvandet, Lillebælt eller Øresund kan 9-13 km være hele din passage, og en højopløst vejrudsigt kan derfor være altafgørende for om du opdager lokale udfordringer som kraftige vinde, strømforhold og/eller bølger. En vejr, vind og bølgeprognose i en af de populære tjenester som Predict Wind og Windy har typisk en opløsning på 9-13 km, og der er ikke taget højde for danske forhold. På vejrtjenester som DMI (Danmark), SMHI (Sverige) og YR (Norge) arbejder man med de samme globale data som de to nævnte tjenester, men man bearbejder dem ud fra lokale forhold og kan give prognoser i en opløsning helt ned til 2,5 km. På Grønland arbejder DMI nogle steder med en præcision helt ned til ca. 750 m. Kort fortalt kan de mere globale tjenester hjælpe dig med at skabe et overblik over et større område og hvordan fronter flytter sig, men skal du ned i detaljer, hvor til og med sø- og land-briser efterhånden også er registreret, er de lokale vejrtjenesters prognoser og farvandsudsigter bedre.

Hvad siger meteorologen?
Lars Henriksen, DMI arbejder dagligt med prognoser som blandt andre vi sejlere skal kunne stole på og agere efter. For selvom computere hjælper med at beregne meget i dag er DMI’s prognoser, i modsætning til f.eks. computergenererede gribfiler, bedre set med en meteorologs øjne.En vejrudsigt består af virkeligheden på nogle givne punkter, alt der imellem beregner man sig frem til. Der er typisk 9-13 km mellem de givne punkter i de globale data, som alle vejrtjenester tager udgangspunkt i, en computer beregner så f.eks. 50 gange hvordan vejret vil opføre sig mellem punkterne, og des mere regnekraft man anvender des mere præcis bliver prognoserne mellem punkterne. Til sidst gennemgås beregningerne af en meteorolog for ud fra erfaring at beslutte hvilken beregning, der er den mest sandsynlige.

Lokalt tordenvejr kan være svært at få øje på i en prognose med lav opløsning som 13 km, og eftersom tordenvejr betyder utilregnelig vind, risiko for regn og risiko for fare, er en højopløst prognose vigtig for sejlere.Det er med vejrprognoser som med digitale søkort, selvom du kan zoome helt ind til et lille lokalt område, er det jo ikke sikkert de givne data har samme opløsning. At du kan zoome helt ind til 500 m på din vejrapp giver dig ikke flere informationer, så længe vejrprognosen kun har en opløsning på 9-13 km.På spørgsmålet om hvad der som meteorolog er nemmest at forudsige, svarer Lars at det er vinden.

Den har de lokale vejrtjenester ofte ret godt styr på og i forhold til lokale forhold bliver det bare bedre og bedre. Sol og skyer er derimod noget sværere, da det bl.a. afhænger af stabiliteten i atmosfæren. Temperaturer kan også være sværere at beregne over en kommende periode. Som meteorolog vil Lars godt gøre opmærksom på, at uanset hvilket land du sejler i eller til, kan du med stor fordel benytte dig af lokale vejrtjenester for de mest præcise data, men du skal altid være kritisk og opmærksom, præcis som med søkort. Virkeligheden kan vise sig at være en helt anden end du er blevet fortalt.

Hvad siger navigatøren?
Mette Hundahl er forfatteren bag bogen ”Vejret på vandet”, lektor på Marstal Navigationsskole, uddannet skibsfører, underviser i meteorologi og har mange års erfaring i at tolke vejr-prognoser. ”Selvom der i dag findes gode prognoser, er egne præferencer og observationer stadigvæk vigtige og afgørende for at undgå store overraskelser.” Præcis som meteorologen, mener også Mette det er vigtigt at være kritisk. At stole på én enkel vejrtjeneste fordi du føler den oftest passer kan være farligt eftersom vi mennesker er tilbøjelige til at huske de gange hvor den passede, og glemme de gange hvor den ikke gjorde. Derfor kan det også være farligt at bare anvende den tjeneste alle de andre gør, måske har de ikke været kritiske nok. Måske har du motorbåd og de har sejlbåd, måske sejler de kapsejlads og du tursejlads med familien, hvilket kan betyde at I har helt forskellige præferencer for hvornår vejret bliver ubehageligt eller til og med farligt. 

Skal du rundt om Stevns Klint i en lille motorbåd er det ekstra vigtigt med en prognose, som tager højde for lokale forhold, men skal du med en stor sejlbåd krydse Øresund rækker det måske med en mere generel vindprognose. Hvor kyster og øgrupper har særlige forhold, er de mere åbne farvande mere eksponeret for de store udslag i vejret. Det er en rigtig god idé at kigge på farvandsudsigterne, og ligeledes at du skaber dig et overblik over vejret omkring dig og ikke bare lokalt. På den måde kan du nemmere vurdere om vinden er tiltagende eller aftagende, forudsige vejrets udvikling og reagere efter det, hvis virkeligheden altså pludselig ikke stemmer overens med din prognose.Sejler du ud i fint vejr syd for Ærø er det godt at vide, om der ligger noget dårlig vejr og lurer inde over Fyn som måske kan overraske dig eller give kraftige vindstød, når du kommer fri af Ærø.

Grafikken er enkel og overskuelig i mange apps, hvilket gør det nemt hurtigt at skabeGrafikken er enkel og overskuelig i mange apps, hvilket gør det nemt hurtigt at skabesig et overblik over vejrets udvikling.

Pas på forskellige prognoser
Er der varslet byger, torden eller andet dårligt vejr i nærheden af det område du befinder dig i, er der en stor sandsynlighed for at du kan blive ”ramt”, selvom vejret ser fantastisk ud når du forlader havnen og din vejrudsigt på telefonen siger strålende sol hele dagen. Varsler er gode, fordi de er skrevet af en meteorolog, der vurderer vejret ud fra mange mulige prognoser, og det er ikke kun computergenererede vejrkort, som kan overse små dybe lavtryk.Præcis som meteorologerne gør det, kan det være en rigtig god idé at også selv holde forskellige prognoser op mod hinanden. I de tilfælde hvor tre forskellige tjenester varsler tre vidt forskellige prognoser, skal du være forsigtig. Måske er det i så fald bedre at blive i havn til de er nogenlunde enige frem for at satse på den mest fordelagtige prognose.Som navigatør anvender Mette Hundahl altid radarbilleder.

De er et godt værktøj til at forstå hvordan en evt. front flytter sig, om der er mange byger på vej og hvor kraftige de er. Husk at radarbilleder ikke er prognoser, det er virkeligheden registeret over de seneste timer eller dage. En lokal vindprognose på 5-7 m/sek. lyder som perfekte forhold for de fleste sejlbådsfolk, men er der varslet byger i området eller ser du byger i nærheden på radarbillederne, kan det betyde meget ustabil vind med store udslag i kraften til følge. Du skal undgå de farlige situationer. Hold øje med om vejrudsigten stemmer, for på den måde at kunne forberede dig selv, din båd og besætning i god tid. Hold øje med vindretning, bølger og skyer. Stemmer virkeligheden med prognosen?

I app’en Predict Wind kan prognosen tages med offline. På den måde kan du også uden dækning enkelt holde øje med om prognosen stemmer. Desuden ser du hele tiden prognosens opløsning og beregningsmodel.

Sejl sikkert
Tipsene fra DMI og fra Mette Hundahl koncentrerer sig i denne artikel om lokal sejlads, eller sejlads i hjemlige farvande, men også langturssejlere kan drage fordel af den måde at gribe planlægningen an på. Windy kan f.eks. give en god forståelse for hvornår det rette vejrvindue kommer til at krydse Biscayen, og de lokale vejrudsigter fra Frankrig og Spanien kan give mere præcise oplysninger om hvad der venter på den kystnære del af sejladsen.Det samme gælder hvis du skal sejle til den svenske skærgård. Det store overblik over hvornår det er en god idé at krydse Kattegat kan du skabe i en global tjeneste, men de kystnære forhold kan du med fordel lade DMI og SMHI stå for. Vil du fordybe dig yderligere i emnet, findes der gode bøger på dansk som bl.a. ”Vejret på vandet” af Mette Hundahl og ”Himmel og hav” af Svend Albrechtsen. Et kursus i meteorologi er også en mulighed, mange foreninger og bådklubber afholder kurser årligt. Alternativt findes der flere online muligheder på nettet.På DMI’s hjemmeside finder du information om det at bruge en vejrudsigt under afsnittet ”Sådan sejler du sikkert”, og på www.respektforvand.dk finder du information om vejr og vind via app’en ”SejlSikkert”.

BÅD 569

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.