fbpx
Tekst Øyvind Bordal Foto Marineshift 360

Marineshift 360

Fra vugge til vugge

Bådbranchen er, som alle andre brancher, inde i en grøn omstilling. Marineshift 360 er inspireret af bilbranchen, og tilbyder et digitalt værktøj der kan at beregne et produkts miljømæssige fodaftryk.


”En bådbranche som fuldt ud forstår sine produkters miljømæssige fodaftryk, og som har handlekraft til at skabe et målbart skift fra en lineær til en cirkulær økonomi.” 

Kend og reducer grønt aftryk
Det er visionen, som den er formuleret af Marineshift 360. Organisationen er dedikeret til at informere, dele viden, og skabe forbindelser i bådbranchen. Målet er at vores både, og det grej der følger med, ikke alene produceres, men også transporteres, pakkes, sælges, leveres, bruges og bortskaffes med en bevidsthed om hvilke miljømæssige konsekvenser der følger med. Det grønne fodaftryk skal være velkendt og dokumenterbart, og selvfølgelig reduceret til et minimum. 

Life Cycle Assessment
LCA ”Life Cycle Assessment” er et begreb som er ved at snige sig ind i vokabularet for folk, som er optaget af grønne løsninger og miljø. Det er en metode til at forstå hvilke miljømæssige konsekevenser, der følger med et produkt igennem hele dets livscyklus – hele vejen fra vugge til grav. Ja, faktisk endnu længere, for den ideelle situation opstår først når et produkts efterladenskaber danner basis for et nyt produkt. Det er det, der kaldes ”vugge til vugge”.
Tyske GreenBoats har udviklet teknologi til bådebyggeri i naturmaterialer.
Stærke samarbejdspartnere
Marineshift 360 blev lanceret under METS, den internationel branchemesse i Amsterdam, i 2018. I dag samarbejder de med centrale aktører i bådbranchen – blandt andre RS Sailing, Multiplast, 11th Hour Racing, Allen Brothers, Princess Yachts, One Sails, Marlow Ropes og GreenBoats. Målgruppen er først og fremmest designere, producenter og leverandører af materialer.

Britisk AC-team bygger grøn RIB

INEOS, hovedsponsor for Ben Ainslies AC-hold, er bestemt ikke en grøn virksomhed. Tværtimod er virksomheden en stor aktør i kemi– og olieindustrien med aktiviteter i nogle af de mest miljøbelastende former for produktion der findes. Det har affødt en hel del kritik, og måske derfor har holdet gennemført et pilot-projekt, initieret af deres ”sustainability partner”, 11th Hour Racing. To af holdets hurtig-gående motorbåde (RIB’s) er bygget med brug af alternative materialer. Tanken er at skaffe data og viden om mulighederne og begrænsningerne ved at bruge materialer som hørfiber, recirkulerede plastflasker og delvis biologisk epoxy. Metoden er i øvrigt udviklet af tyske GreenBoats, som du kan læse mere om i BÅD udgave 564 (det foregående nummer). Resultaterne blev efterfølgende sammenlignet med en tilsvarende båd, produceret på tradionel vis. De viste blandt andet en CO2-besparelse på 1,5 ton, og en besparelse på godt og vel 15.000 kr.
Engelske RS Sailing har bygget en 100 % elektrisk drevet RIB med skrog i bæredygtige materialer.
Hørfiber og delvis biologisk baseret epoxy med sandwich-kerne af kork er én måde at gøre det på.

Brugt i America’s Cup

Klassereglen til bådtypen der skal bruges i den kommende America’s Cup er udviklet med brug af pilotversionen af Marineshift360’s LCA værktøj. Det var et ønske fra både forsvarerne, Emirates Team New Zealand, og de officielle udfordrere, Luna Rossa. Mere præcist skal alle AC-75’ere opfylde mindst to af følgende krav:
  • Plug til støbeformen skal bygges af genanvendelige materialer
  • Plug til støbeformen skal bygges af materialer fra en bæredygtig kilde (f.eks. træ)
  • Mindst 10 % af den kulfiber der bruges til forstærkninger i støbeformen skal være genanvendt
  • Støbeformen skal bygges af fibre produceret med lavt energiforbrug (f.eks. basalt)
  • En LCA (Life Cycle Analysis) skal udføres på skroget, på en måde som tilfredsstiller målekomiteen
Kork er et udmærket alternativ til teak.

Sådan måler man sit grønne fodaftryk

Hvis man ikke kan måle det, kan man ikke håndtere det. Marineshift 360 har udviklet sit eget digitale LCA-værktøj til bådbranchen. Det foregår ved først at vælge materiale og mængde fra en database. Derefter vælger man produktionsmetode. Databasen er bygget op af eksperter med 30 års erfaring i bådbranchen. Software beregner de miljømæssige konsekvenser for produktet, hele vejen igennem dets livscyklus. Med det i hånden kan man afprøve alternative løsninger, sammenligne resultaterne, og tage beslutninger på et informeret grundlag. 
Se mere: marineshift360.com
Verdens største jolleproducent, RS Sailing, er med på holdet, og benytter nu LCA i deres produktion.
11th Hour Racing er et økonomisk stærkt racingteam. som arbejder for et renere havmiljø. De støtter Marineshift 360.

BÅD 566

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.