fbpx

TEKST Dan Ibsen FOTO Bjørn Friis + Danske Tursejlere

 

Dansk Tursejlere i konstant fremgang

Danmarks Tursejlerforening (DT) opstod i 1992 som en selvstændig organisation for tur- og fritidssejlere, efter at Danmarks Motorbåds Union havde ’mistet fodfæstet’. Siden har DT haft en stabil kursus med konstant medlemsfremgang, selv i perioden efter den seneste finanskrise, hvor Dansk Sejlunion (DS) modsat mistede mange tusinde medlemmer. Samlet set udvikler sejlsport, tur- og fritidssejlads sig igen meget positivt hos familien Danmark.


Navnet blev senere ændret til det mere mundrette betegnelse ”Danske Tursejlere” (DT), som hurtigt fanger sejlerens opmærksomhed. DT’s medlemsblad hedder ”Tursejleren” og udkommer 3-4 gange årligt.

Grundlaget for Danske Tursejleres virksomhed var fra starten primært en forsikrings-ordning, baseret på en kollektiv ansvarsforsikring inkluderet i medlemskontingentet, og med mulighed for at supplere med en kaskoforsikring, dog også med mulighed for at tegne et individuelt medlemskab uden ansvarsforsikring, men hvor man modtager foreningens blad ”Tursejleren” 3-4- gange årligt samt andre services.

Danske Tursejlere har hele tiden ligesom Dansk Sejlunions haft et forsikringstilbud. DT’s aftale er etableret i samarbejde med Søassurance Danmark, hvor de fungerer som agent. DS populære aftale med Codan ophørte i 2013, og DS har nu en aftale med First. Begge kalder deres ordning for ’Danmarks bedste’, men det ser ud til at DT’s aftale generelt har større appel hos sejlerne med ansvarsforsikring som en del af det individuelle medlemskab af DT.


Siden 1992 har der kun været en vej frem for Danske Tursejlere, idet de har haft en kontinuerlig årlig tilvækst gennem snart 30 år og nærmer sig 14.000 medlemmer.

Bådmagasinet har talt med DT’s forretningsfører siden 2010, Leif Nielsen, som fortæller om Danske Tursejlere, tursejlads udvikling, DT’s mest populære services, nye initiativer m.v.

Hvad er det som i disse år tiltrækker et stigende antal danskere til livsformen på og ved vandet, herunder tursejlads?

”Vand drager og det har det altid gjort. I mange år har det store udland også draget mange med billige rejseformer og spændende oplevelser. Men megen fokus på den danske natur og ikke mindst de skønne indre danske farvande har fanget mange. Her må vi nok også sende en tak til ”Beha-effekten”, disse skønne udsendelser har fanget manges interesse for naturoplevelser til søs.”

Tror DT at udviklingen på tursejlads området vil fortsætte i de kommende år?  Mange havne melder nu igen om længere ventelister.

”Der er ingen tvivl om, at Covid-19 situationen har smittet positivt af på interessen for at holde ferie i Danmark herunder også på tur- og fritidssejlads. Men der har også været en stigende interesse gennem flere år for at nyde naturen og de oplevelser, vi finder i de indre danske farvande. Vi ser flere havne, der moderniserer og udvider og også dette er et udtryk for stigende efterspørgsel efter ’blå oplevelser’.”

DT nærmer sig 14.000 medlemmer. Hvad er forklaringen på, at DT har haft konstant medlemsfremgang, også i en periode hvor DS og sejlklubbernes medlemstal stagnerede?

”Jeg tror, at vi danskere er meget individuelle mennesker, og det tiltrækker nok en del, at man tegner et individuelt medlemskab hos DT, hvorimod man skal være medlem af en sejlklub for også at blive medlem af DS.

Personligt synes jeg denne holdning er uheldig, idet vi netop gennem fællesskabet i en klub kan dele vores oplevelser med andre og samtidig hente inspiration til egne oplevelser. Men mange fortravlede danskere er nok mest til den individuelle model, hvor fællesskabet i en klub for nogle virker ’forstyrrende og måske som en skræmmende tidsrøver’.

Samtidig må vi heller ikke glemme, at rigtig mange sejlere er tilfredse med, at DT fokuserer 100 % på tur- og fritidssejlads.”

Har det været en fordel for DT, at DS i 2013 droppede deres markante planer for tursejlads området?

”Nej tværtimod. Vi har haft mange situationer, hvor vi gerne ville noget mere sammen med DS.

Vi har haft en god dialog med først Mads Kolte og nu med Christian Lerche, men pga. manglende ressourcer har vi ikke kunnet løfte flere emner sammen.”

Hvilke services er blandt topscorerne hos DT's medlemmer?

”Hvert år i november gennemfører vi et medlems survey blandt vores nye medlemmer. Gennem de seneste 5 år er spørgsmålet: Hvor har du hørt om DT – blevet besvaret med et stort flertal ’anbefalet af andre Tursejlere’. Det opfatter vi selv som den bedste anbefaling.

Herudover er spørgsmålet om: Hvilke services fra DT lægger du mest vægt på? blevet besvaret med: anvende de udlagte turbøjer, medlemsbladet Tursejleren og naturligvis vores attraktive forsikringstilbud.”

Hvilke nye services til medlemmerne planlægger DT de kommende tre år?

”Vi har en del nye tilbud på bedding, som man siger. Men inden vi foretager stabelafløbning, skal disse lige finpoleres og have en ekstra gang bundmaling!”

Kan du nævne eksempler på hvilke 'givtige oplevelser og fællesskaber' som DT jf. årsberetningen vil prioritere de kommende år?

”Her må jeg nævne projekt Blå Oplevelser, flotille sejladser, uddannelse og sociale aktiviteter med et lærende indhold.”


Hvordan fik DT ideen til BLÅ OPVELEVELSER? Hvor lang tid forløber projektet over og hvad er det samlede budget for projektet ? (nævn gerne eksterne donorer og deres størrelse). Hvad er DT's forventninger til dette projekt ?

”Projekt ”Blå Oplevelser” blev født tilbage i tiden, da vi lancerede DT turbøjer som supplement til de turbøjer som DS allerede havde udlagt. Vi fandt, at det var en oplagt mulighed for at tilbyde naturformidling i de områder, hvor turbøjerne er udlagt i Danmark. Projektet er planlagt til at blive rullet ud over de kommende to år, men selve formidlingen skal naturligvis fortsætte når projektet er færdigudrullet.

Det samlede budget for projekt Blå Oplevelser er 2,5 mio. kr. som Nordeafonden støtter med 1,5 mio. kr., Friluftsrådet støtter med 0,5 mio. kr. via udlodningsmidlerne, og Danske Tursejlere støtter selv projektet med 0,5 mio. kr.”

Hvilke sager er lige nu særlig aktuelle, når det gælder at tale sejlernes sag overfor myndighederne ?

”Statsafgiften på kaskoforsikring er hele tiden i spil, men herudover er der aktuelt fokus på udfordringer med bro åbninger og endvidere er udkast til de danske havplaner netop sendt i høring.”

DT og DS samarbejde omkring flere opgaver, når det gælder at tale sejlerne sag overfor myndighederne, og dette samarbejde er blevet formaliseret i netværket Havforum Udvalget. Det er meget positivt at DS, FLID og DT står sammen og ’taler med samme tunge’ i disse vigtige sager.

Hvilke opgaver løses i netværket "Havforum Udvalget" ?

”Indsatsen i havforum udvalget - som sammensættes af repræsentanter fra DS, FLID og DT - går primært på fri adgang til de indre danske farvande, dvs. arealer der anvendes til eller er udlagt til vindenergi, aqua produktionsanlæg, farvandsafmærkning m.v. Det er vigtigt for tur- og fritidssejlerne at have fri adgang til havet således det ikke ender op i ’DET BLÅ WILD WEST’.”

DT er involveret i European Boating Association (EBA) og Nordbåt. I DTs årsberetning fremgår forskellige aktuelle drøftelser, kan du fortælle mere om disse drøftelser og deres indflydelse for danske sejlere?

”Det er rigtigt, at vi drøfter mange forskellige forhold som har betydning for de europæiske sejlere, herunder danske tur- og fritidssejlere hvad enten man sejler i dansk farvand eller man stikker en tur til de europæiske farvande eller de indre europæiske vandveje. Det drejer sig bl.a. om kompetencebeviser, regler for redningsudstyr om bord, alkohol og rusmidler, miljø, bortskaffelse af udtjente lystbåde. Skulle Danmark selv gå til EU med nogle af disse udfordringer, er vi kun et lille land, men kan vi drøfte udfordringer og mål i et større fora som både EBA og Nordbåd – ja så står vi stærkere.”

DT’s forretningsfører Leif Nielsen er i dag kasserer i EBA. DS er også tilknyttet EBA og Nordbåt, hvilket også er et væsentligt samarbejdsområde for DS og DT. DS har tidligere haft en vice-præsident i EBA, men Leif Nielsen sidder i dag på den danske nominering.

Hvad omfatter den nuværende samarbejdsaftale mellem DT og DS?

”Som navnet indikerer taler vi om samarbejde mellem DS og DT. Vi arbejder både sammen og hver for sig om tiltag, som understøtter interessen for tur- og fritidssejlads herunder bl.a. inspirere og motivere flere danskere til at blive sejlere, turbøjer, kursustilbud, øget sikkerhed og tryghed ved sejlads, udvikle havne og havnefaciliteter, samt naturligvis politiske indsatser som høringssvar, indsatsen mod statsafgiften og fri adgang til de indre danske farvande etc.”

Hvordan ser DT på DS nye satsning på tursejlads området? Bliver det en konkurrent til DT, eller ser DT muligheder for et tættere samarbejde med DS?

”Vi hilser DS’ initiativ meget velkommet. Jo flere ressourcer vi sammen allokerer til indsatsen for tur- og fritidssejlads, desto flere tilbud kan vi tilbyde sejlerne.”

DT har årlig omsætning på ca. 5,35 mio. kr. i årsrapporten er nævnt ’andre aktiviteter’ på i alt 553 tkr., hvilke aktiviteter dækker denne post over?

”I et regnskab vil der altid være nogle forskellige diverse beløb, og disse er samlet i dette netto beløb.”

Hovedposterne i DT’s årsrapport er (2019-tal, red.):
Samlede indtægter 5,353 mio. kr. Udgiftsposterne er: administration 2,692 mio. kr. – Kommunikation 855 tkr. - Udstillinger 262 tkr. – Bestyrelse & udvalg 294 tkr. – Int. Samarbejde 75 tkr. og Andre aktiviteter 553 tkr.

DT’s Årsberetninger og Årsrapporter kan ses her

DT har en samlet balancesum på 2,9 mio. kr., heraf er den frie egenkapital på 2.3 mio kr. Er det DTs plan at investere noget af den frie egenkapital i nye aktiviteter i de kommende?

”DT’s skal ikke være en opsparings forening. Bestyrelsen har besluttet, at DT’s egenkapital skal kunne dække driften af sekretariatet og andre forpligtelser i ét år, således vi er garderet til den værst tænkelige situation. Øget overskud/formue skal anvendes til tiltag og tilbud til vores tur- og fritidssejlere så pengene ”kommer tilbage” til medlemmerne.”

Her finder du Danske Tursejleres hjemmesideBådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.