fbpx

TEKST  FLEMMING THOMSEN. FOTO BY & HAVN, REE MEDIA

Kend reglerne

Sikker sejlads i Københavns Havn

Pas på broer og badende, når du anløber Københavns Havn til sommer. Kend stederne, hvor du kan lægge til, og hvor må I bade uden at få en bøde. Hovedstadens havn har fået nye regler.


Den blåhvide færge er på vej til Hven med en streg af hvidt kølvand efter sig. Solen står højt på himlen. Det er tidlig sommer for danskerne, og turister fra det meste af verden myldrer rundt i Nyhavn og omkring Skuespilhuset, mens en hærskare af byens cyklister baner sig vej over Inderhavnsbroen med kimende cykelklokker. 

På vandet er trafikken ikke mindre hektisk. Gule havnebusser, flotte træskibe, kajakker i skrigende farver og padlende unge på SUP-brædder krydser rundt i havneløbet sammen med polterabender i udlejningsbåde og på motoriserede tømmerflåder i hjertet af Københavns Havn. I de seneste tre år er trafikken blevet tredoblet på vandet ifølge automatisk måleudstyr opsat i havnen. By & Havn, som står for den daglige drift, har grebet bolden og indført et nyt havnereglement, som trådte i kraft den 24. marts.”For sejlerne er der kun tale om få ændringer i forhold til tidligere. Sejljoller kan nu hejse sejlet i Teglværkshavnen og øve sig. Vi ser gerne flere børn og unge på vandet som en del af deres fritidsudfoldelser, og her har de nu en mulighed for at træne deres færdigheder. Vi har sat mere fokus på sikkerheden og udsendt nye regler for anvendelsen af havnen, men overordnet ønsker vi ikke at begrænse brugen. 

Tværtimod ser vi havnen som et fælles kultursted med mange forskellige brugere, som vi udvikler i samarbejde med lokale foreninger, organisationer, Søfartsstyrelsen og politikere,” siger projektleder hos Udviklingsselskabet By & Havn, Jan Bruun Jensen.Som tidligere må man ikke sejle med sejl i det meste af havnen, farten er fortsat maksimalt seks knob i hovedløbet og fire knob i kanalerne. Syd for Jernbanebroen er den maksimale hastighed fem knob. Brugen af vandscootere, jetski, kitesurfing, windsurfing og dykning med udstyr er forbudt i hele havnen, der strækker sig fra Nordhavn til udmundingen i Køge Bugt i syd. Der gives dog en generel dispensation til windsurfing i det lavvandede område vest for Kalvebodløbet i syd for at imødekomme klubberne i området.

Gæstesejlere
Det skønnes, at flere end 2000 gæstesejlere kommer ind til Københavns Havn i løbet af et år. Kommer du ind fra den nordlige del af havnen, skal du sejle via Lynetteløbet. Ønsker man at lægge til i Inderhavnen, så kan havne-afgiften betales ved ankomsten i billetautomaten i Nyhavn eller på Ofelia Plads. Uden for sæsonen fra den 1. oktober til 1. maj skal man have vest på, når man sejler. I sommerperioden er det tilstrækkeligt, at den er med i båden.Med det nye reglement bliver ”Stand Up Paddle” tilladt i hele havnen. SUP-brugere og kajakroere opfordres dog til ikke at padle midt i sejlrenden, som benyttes af de tungere både, og der anvises en rute ind fra den nordlige del af havnen specielt for disse mindre fartøjer. ”En god tommelfingerregel er, at jo mindre båden er, des tættere på kanten bør man være. SUP-boards, kajakker, robåde og udlejningsbåde skal derfor holde sig tæt ved land og altid have kajkanten på højre side,” siger Jan Bruun Jensen.

 


Lokal vejrstation ved stigbordene 

Planlæg din tur til Slusen og Stigbordene hjemmefra ved at bruge vejrstationen, der viser vejr- og vanddata for de seneste 12 timer. Byoghavn.dk/vejrstation


Miljøstation 

Toilettanke og olieholdigt vand kan tømmes ved Københavns Havns Miljøstation for enden af Lautrupkaj.


Byens blå rum

Københavns Havn er tretten gange så stor som Fælledparken og dobbelt så stor som Central Park i New York. Havnen strækker sig fra Nordhavn til udmundingen i Køge Bugt i syd. Havnereglementet gælder for Københavns Havns søområde, hvor By & Havn er havnemyndighed.

Bøde for at bade

Måske det mest opsigtsvækkende ved det nye havnereglement er, at man kan få en bøde for at bade uden for de ni afmærkede badezoner. Og det er ikke uden grund: I 2019 oplevede Movia-havnebusserne omtrent 200 nærved-kollisioner, hvor næsten halvdelen skyldtes badegæster uden for de afmærkede områder. Svømmeture uden for de afmærkede områder har været ulovlige i årevis, men hidtil har myndighederne manglet en sanktionsmulighed. By & Havn anslår, at omkring 200.000 hvert år bader ulovligt i Københavns Havn.”Når man nu kan få en bøde for at bade ulovligt i havnen, så er det for at give politiet nogle værktøjer til at bakke dialogen op om at tage hensyn til hinanden. Vi har fået meget mere trafik i havnen, så det er ikke mindst også for de badendes egen skyld.

Desuden ligger der nogle overløbsbassiner langs havnen, og vi vil gerne holde de badende væk fra de områder, som udgør en sundhedsrisko, når eventuelt bakteriefyldt vand ledes ud,” forklarer Jan Bruun Jensen.”Der skal være plads til alle, så det er kun tilladt at afspille forstærket musik i Københavns Havn i dagtimerne fra kl. 07-22. Politiet kan udskrive en bøde, hvis reglen ikke overholdes, men vi håber selvfølgelig, at vores løbende dialog med havnens brugere vil give de lokale beboere lidt mere nattero. Vi arbejder også på at opsætte nye skilte, så vi kan give tydeligere anvisninger til de grupper, som ikke er vant til at færdes ved eller på vandet,” siger Jan Bruun Jensen.Det nye havnereglement giver som noget nyt mulighed for at fiske med stang i hele havnen, dog med undtagelse af de helt centrale områder i perioden 1. maj til 1. oktober, hvor der skal tages hensyn til de mange brugere og den tætte trafik.

Der er mindst 10 havne, hvor gæstesejlere kan lægge til i Københavns Havn.

Københavns Havn skal have ny bro

Politikerne på Københavns Rådhus har afsat to millioner kroner til forundersøgelser af en broforbindelse fra Nordre Toldbod i Indre By til Refshaleøen på den modsatte side af havnebassinet. Undersøgelsen ventes at være færdig i løbet af sommeren eller efteråret 2022. Broen er tænkt som cykel- og gangbro, og den bliver dermed den fjerde cykel- og gangbro, der krydser havnebassinet.


Med det nye reglement bliver ”Stand Up Paddle” tilladt i hele havnen.

BÅD 569

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.