fbpx
TEKST HENRIK HANSEN FOTO HENRIK HANSEN, HEMPEL #585

VIRKSOMHEDSINTERVIEW: Bundmaling på vej...

Mod en biocidfri fremtid

Bundmaling med biocider som f.eks. kobber er sandsynligvis ikke relevant i fremtidens lystbådehavne. Der er allerede lande og lokaliteter, hvor der er indført mere vidtgående regler end EU’s BPR, der er en forordning for godkendelse af biocider i bundmaling.


”Vi stoppede al forskning i bundmalinger med kobber for fire år siden. Kobber som aktivt stof bliver revurderet, og vi vil gerne være på forkant med de direktiver, vi regner med, der kommer i fremtiden fra f.eks. EU. Samtidig kan vi også se, at vores kunder i stigende grad efterspørger de biocidfrie løsninger,” fortæller Thomas Olsen, Hempels Yacht Marketing Director.

”EU’s BPR-direktiv giver de maksimale grænser for kobber og andre biocider i bundmaling, men de enkelte lande og nationale lokaliteter kan selv indføre strengere regler for at beskytte farvandenes biodiversitet mod biocider. Det gælder især søer, fjorde, skærgårde og snævre farvande med meget trafik af lystsejlere, hvor biodiversiteten er udfordret af det, som bådenes bundmaling efterlader,” forklarer Thomas Olsen.

”Det gode ved de nye regler er, at vi skåner miljøet, men at de også kræver, at producenterne også skal dokumentere, at nye bundmalinger virker i praksis for at blive godkendt,” mener Thomas Olsen.

”Svenskerne går mest til stålet med lokale regler. Der er f.eks. masser af havne i den stockholmske skærgård, der kun søsætter og tager både på land, hvis de er ”skrog-ren”. Det vil sige, at de enten ikke har nogen bundmaling eller kan dokumentere, at deres bundmaling er biocidfri. Det er den vej, udviklingen går, og den kommer ikke til at gå baglæns,” fortæller Thomas Olsen.

Herhjemme er der således allerede restriktioner på mange havne, hvor man ikke må vandslibe bundmalingen, fordi havnepladsen bliver forurenet af biociderne, der over tid kan risikere at sive ned til grundvandet. Derfor bør man altid slibe bundmaling med en excentersliber, der er monteret på en egnet værktøjsstøvsuger. På samme måde bør man også bruge en skraber, der er tilsluttet en støvsuger, når man skraber løs bundmaling af, eller f.eks. skraber malingen helt af.

Der er også regler for, hvad værfter og private må bruge af produkter, hvor det f.eks. er forbudt gør det selv-bådejere at male med produkter, der indeholder isocyanater. Det må kun værfter med lovpligtigt uddannede medarbejdere. Det er for at beskytte GDS-brugerne mod helbredsskader og miljøet for skadelige stoffer, at disse regler også bliver skærpede.

Det er også vigtigt at understrege, at det ikke er tilladt selv at tilsætte nye ting til de godkendte bundmalinger.

”Vi bør som bådejere holde os til de nuværende og de kommende regler, fordi vi så er med til at beskytte miljøet, og dermed os selv.

Desuden giver snyd bare mere lovgivning og mere kontrol. Vi bør derimod være med til skubbe på en udvikling frem mod en biocidfri fremtid, fordi det giver respekt for os bådejere hos myndighederne,” mener Thomas Olsen.

Thomas Olsen står her med de Hempel-produkter, der allerede gør det muligt at sejle med en biocidfri bund.

Biocidfri testvinder
”Heldigvis findes der allerede flere gode biocidfrie bundmalinger som f.eks. Hempels Silic One og Hempaspeed, der er resultatet af mange års forskning på området. Det tager typisk fem til otte år at udvikle en ny bundmaling,” forklarer Thomas Olsen.

Begge disse biocidfrie bundmalinger har vist sig effektive og Silic One har vundet flere test af bundmalinger. Det finske bådmagasin Vene har testet fem nyere biocidfrie bundmalinger samt den velkendte Hempel Hard Racing Xtra, og her er Silic One testvinder foran Hempaspeed.

Det internationale magasin Practical Boat Owner har testet otte biocidfrie og biocid-baserede bundmalinger, og her er Silic One kåret som ”Best on test”, mens Hempel Tiger Xtra 7100 havde ”Best Value”. Tiger Xtra er et specielt engelsk produkt, der svarer til Mille Xtra.

Netop disse to kåringer viser en af forskellene på de gamle bundmalinger og de nye biocidfrie som Silic One og Hempaspeed. Det er rimelig nemt at skifte til de biocidfrie farver på både med hård bundfarve i god stand. Her skal bunden blot slibes, så den er jævn og hård. Derefter kan man prime bunden med Hempels Conversion Primer ovenpå den tidligere hårde bundfarve.

På både med andre bundfarver og både med ujævn overflade er der lidt flere omkostninger ved at skifte til Silic One og Hempaspeed, fordi den gamle bundmaling først skal fjernes, og derefter skal der påføres op til fire gange Hempel Light Primer, inden man påfører Silic One.

Til gengæld skal man kun forny Silic One hvert andet år, og Practical Boat Owner har beregnet, at testvinderen er faktisk den mest økonomiske af de biocidfrie bundmalinger i et gennemsnit over seks år.


Sejlklub hjælper medlemmerne
”Odense Sejlklub vil fremover hjælpe medlemmerne med information og praktisk vejledning til at konvertere til biocidfri bundmaling. Jo mere bådejerne er med på den nye biocidfrie teknologi, jo bedre.

Teknologien er her allerede, og hvis man alligevel skal skrabe sin bund af, så vil det være klogt at skifte til biocidfri bundmaling med det samme,” mener Thomas Olsen.

De klassiske klink- og kravelbyggede træbåde er desværre ladt lidt i stikken med de effektive biocidfrie bundmalinger, fordi bundmalinger som Silic One og Hempaspeed kræver en bund af den hårde to-komponente Light Primer, men Thomas Olsen fortæller, at der bliver forsket i Hempels laboratorier på at udvikle en blødere primer, så træbåde også kan benytte de biocidfrie bundmalinger. Desuden får klassiske træbåde sandsynligvis en særstatus, hvis det ikke lykkes at have en brugbar løsning klar, når de nye regler træder i kraft.

Der forskes intenst i Hempels forskningslaboratorier i biocidfrie bundmalinger og de nødvendige primere.

10 procent brændstofreduktion
”Motorbådsejere får en mærkbar besparelse med vores Silic One. Vi har erfaring med, at den glatte silikone-overflade giver en brændstofreduktion på ca. 10 procent på motorbåde i forhold til almindelig bundmaling. Eller at man kan sejle 10 procent hurtigere til samme pris,” fortæller Thomas Olsen med et stort smil.

Der findes også en biocidfri Hempel Ecopower bundmaling på markedet, men der er en helt traditionel bundmaling uden biocider til ferskvandsområder. 


Båd 585

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.