fbpx
TEKST ØYVIND BORDAL FOTO WETTERWELT, ØYVIND BORDAL, ARKIVFOTO #581 

KEND DIT GREJ:

Forstå vejret bedre med nye værktøjer

Både tursejlere og kapsejlere er prisgivet vejret. I dag har vi langt bedre muligheder for at vide, hvad vi kan forvente. Dermed kan vi være forberedt og ikke mindst vælge de rigtige tidspunkter og ruter. Men hvordan virker de digitale tjenester egentlig? Og hvordan bruger vi dem bedst?


De senere år har brug af stadig mere avancerede prognosemodeller og præsentationsmoduler betydet, at vi med langt større sikkerhed end tidligere kan undgå de forhold, vi ikke har lyst til at sejle i. Det vil i praksis sige storm og kuling i den ene ende af spektret og vindstille i den anden ende. Kan man i tillæg undgå kryds, så vil mange også sætte pris på det.

Den udvikling har haft stor betydning for sejlsporten: Pålidelige forudsigelser om vejret gør sejlads tryggere, sjovere, nemmere og mere komfortabelt.

Enorme datamængder
Men alle forudsigelser af nogen værdi må være baseret på data, det vil sige observationer. Når det gælder vejrudsigter, er mængden af data i dag eksploderet. Information indsamles konstant fra tusinder og tusinder af vejrstationer rundt om i verden. De fleste er fra satellitter og landbaserede stationer, men der kommer også en del fra skibe. Den enorme mængde data giver et rigtig godt billede af, hvad der sker i jordens atmosfære lige nu – endda i 3D.

Routing-software kan beregne den sikreste og mest effektive rute.

Supercomputere
Det første, systemerne forsøger at sikre, er, at informationen er pålidelig, og at man kan arbejde med data, der er indhentet på samme tidspunkt. Sorterede data proppes så ind i en supercomputer – en meget kraftig og avanceret computer, som regel ejet af en stat eller et statslig meteorologisk institut.

Den står og tygger på det hele i nogle timer – der er snak om enormt store beregninger, som involverer millioner af tal, i dataformater ingen af os andre engang har hørt om. Nogle modeller arbejder statistisk: Hvis der nu er en koldfront på vej mod en bestemt landskabsformation, i en bestemt temperatur, på en bestemt årstid og så videre, så kan dagens supercomputere sammenligne den situation med mere eller mindre identiske situationer for et år siden – eller for fem, ti år eller 20 år siden – og se, hvad der skete dengang.

Mere end 90% præcision
Den digitale revolution har fuldstændig ændret meteorologifaget. Man arbejder stort set udelukkende med computere, og resultatet er vejrprognoser med langt større præcision, end man tidligere kunne opnå.

Alle modeller ligger over 90% indenfor de kommende 24 timer. Men præcisionen er meget afhængig af, hvilken vejrsituation det drejer sig om – og hvilken opløsning man bruger.

Orkaner, for eksempel, lever sit helt eget liv og er meget svære at forudse.

Mere relevant for os sejlere er, at upræcise vejrudsigter ofte er forbundet med lokale effekter.

En enorm mængde data, behandlet af avanceret software i supercomputere, giver meget detaljeret vejrinformation.

Kyst og skyer
Lokale effekter til søs er tit forbundet med havets grænseflade mod kysten. Bjerge eller andre landskabsformationer påvirker både temperaturen og vindens flow, og dermed påvirkes luftmassernes bevægelser over kystnært farvand.

Lokale effekter kan også handle om skyer. Skyer har større luftfugtighed, og luften er også koldere. Den er derfor tungere og vil søge nedad, hvor den møder varmere, lettere luft.

Det sætter gang i vertikale bevægelser og kan skabe ret pludselige og voldsomme stigninger i vindstyrke. Ikke kun vindstyrken, men også vindretningen bliver påvirket.

Små forskelle, stor betydning
Tyske Sebastian Wache er meteorolog, sejler og driver rådgivningsvirksomheden Wetterwelt. Han hjælper både professionelle sejlere og ambitiøse tursejlere med vejrprognoser og routing. Wache var ”hus-meteorolog” ved årets Silverrudder, hvor Bådmagasinet fik en snak med ham.

Selvom vi har de her fantastiske værktøjer, tager prognoserne nogle gange helt fejl. Hvordan kan det være?

”De ligninger, vi arbejder med, er meget komplicerede,” fortæller han. ”Og effekten af selv små ændringer i parametrene er store. Hvis vi for eksempel antager, at temperaturen i en prognose er 20 grader, og det viser sig, at den i stedet bliver 22 grader, er det nok til at ændre billedet. Mere skal der ikke til, før udviklingen går en anden vej. Det hele kan ende et andet sted nogle dage senere. En anden begrænsning er, at selv de meget kraftfulde supercomputere, vi har i dag, ikke kan knuse de enorme mængder data hurtigt nok. Vi er nødt til at sænke opløsningen og arbejde med et større net. Vi kan ikke lave en detaljeret prognose for hvert eneste punkt på Jorden. Vi må så at sige zoome lidt ud og lave den for et område af en vis størrelse. Dermed falder der noget igennem nettet, hvis man kan sige det sådan. De forskellige nationale vejrtjenester har hver sin måde at håndtere den proces på, og det er en af årsagerne til, at vejrudsigterne fra forskellige kilder ikke altid er ens. En yderligere begrænsning ligger i, at der er intervaller mellem opdateringerne, de såkaldte ”updates”. ECMWF opdateres for eksempel med 12 timers intervaller og GFS med seks timer.”

Sebastian Wache er meteorolog og arbejder med routing og rådgivning til sejlere.

Store systemer lettere end små
Sebastian Wache arbejder meget med kapsejlere – både til offshoresejlads og olympisk banesejlads. ”Det er egentlig svært at gøre så meget for olympiske sejlere,” fortæller han. ”De sejler på små baner tæt på land, og eftersom området er så småt, og lokale effekter er så fremtrædende, bliver det mest en snak om, hvad man rent faktisk kan observere på stedet – hvad man for eksempel kan forvente, hvis en bestemt skyformation danner sig på en bestemt side af banen. Det er egentlig langt mere givende og interessant for mig at arbejde med offshore distancesejlads, og det er det, jeg gør det meste af tiden. Her starter vi med et ret godt kort over situationen; hvor befinder lavtrykkene og højtrykkene sig, hvor og hvornår vil en eventuel koldfront opstå, hvilke vindforhold vil vi se før og efter passagen og så videre.

Nu er der efterhånden routing-tjenester tilgængelige hos for eksempel PredictWind, men de er baseret udelukkende på software. Det er ikke sådan vi arbejder. Vi har andre kilder til data og ser på dem med et menneskeligt, fagligt blik. Vi kan også arbejde med en lavere opløsning, altså mere præcist for det sted, båden befinder sig. Vi ser først efter en sikker rute, derefter den der giver den hurtigste og eventuelt mest komfortable rute lidt afhængig af, hvilken slags sejlads der er tale om.”


Klimaændringerne er kommet
Wache fortæller også, at klimaændringerne allerede er blevet tydelige. ”Først og fremmest er havets temperatur højere,” siger han. ”Varmere vand afgiver mere damp og varmer luften op. Samtidigt er jetstrømmen, som bevæger sig som et bånd ca. 10.000 meter oppe, begyndt at bevæge sig langsommere og i mindre lige baner. Alt det her betyder mere energi i systemet og mere ustabilitet. Vi får flere og dybere lavtryk og større og mere stabile højtryk, og det fører, blandt mange andre ting, til flere og stærkere stormvejr. Vi kan se det markant, fordi vi kan sammenligne med data for de seneste tredive-fyrre år og faktisk endnu længere tilbage.”

Få din egen forståelse
”Jeg opfordrer gerne sejlere,” siger Wache, ”til at sætte sig bedre ind i, hvordan vejret fungerer. Hvordan de vigtigste dynamikker er kædet sammen. Både ved at se på vejret i den virkelige verden, og på de prognoser vi finder på en skærm. Selvom vi nu har de her ret fantastiske hjælpemidler, så er det vigtigt at forstå, at vejrprognoser stadig kan tage fejl. Der er begrænsninger ofte i form af lokale effekter, og hvis man har en forståelse, eksempelvis for termiske effekter som nattebrise eller landbrise, og hvad de forskellige typer skyer betyder – ja, så er man langt bedre stillet, og man kan komme mere effektivt frem og føle sig mere tryg til søs.”

Klimaændringerne er allerede en realitet, siger Sebastian Wache. Det betyder blandt andet flere og stærkere storme. Og mere vindstille.

Dagens digitale vejrtjenester: SÅDAN GØR DU
De vejrtjenester, vi sejlere mest bruger i dag, producerer ikke sine egne prognoser. De videreformidler data og ikke mindst databehandling, de har købt tilgang til, og som oprindeligt kommer fra store, meteorologiske aktører (som regel nationale meteorologiske institutter). Websites og apps som Windy, Yr, Windfinder og så videre arbejder primært med præsentationen, det vil sige brugergrænsefladen. Deres opgave er at gøre meget kompleks information tilgængelig og overskuelig og gøre det muligt for brugerne at finde netop den information, de har brug for.

ECMWF bedst
Der er bred enighed om, at den bedste og mere præcise model til brug for sejlere er ECMWF (European Centre for Medium Range Forecasts). Den finder du hos Windy i en 9 km-version – det vil sige med en forholdsvis god opløsning. ECMWF er appens standardvisning, og den er et godt sted at starte. Som regel vil den være alt, du har brug for. Men også ECMWF tager fejl engang imellem. Meteorologi er en videnskab med en enorm mængde uforudsigelige faktorer. Udfordringen er at vide, hvornår man kan stole på den, og hvornår man skal være klar over, at der er en høj grad af usikkerhed forbundet med prognoserne.
Tjek flere modeller
Hvis man vil have et fingerpeg om en prog-noses sikkerhed, er det en god idé at tjekke, hvad de forskellige modeller siger. Hos Windy kan man vælge mellem i alt fem modeller: ECMWF 9 km, GFS 22 km, ICON-EU 7 km, ICON 13 km og NEMS 4 km. Hvis man bladrer igennem dem alle, (inklusive en simulering over den tidsramme, du ønsker at kende), og det viser sig, at de siger nogenlunde det samme (også fire-fem dage frem), kan man være ret tryg ved, at det nok skal passe. Peger de i vildt forskellige retninger, er det et signal om, at usikkerheden er høj, og man skal regne med, at vejret kan udvikle sig i andre retninger end først antaget. Her er det en god idé at tjekke et par gange dagligt for at se, om modellerne nærmer sig hinanden i takt med, at der kommer nye opdateringer. Fortsætter de at pege i forskellige retninger, er det klart, at prognoserne er ret usikre. Tit viser sandheden sig at ligge et eller andet sted imellem yderpunkterne.

Leg med værktøjerne og se på himlen
Som Windy-bruger er det i øvrigt en god idé at lege lidt med appens forskellige muligheder. I menuen finder man en lang række data tilgængeligt, blandt andet radar og satellitbilleder. Strømdata findes også. Du kan ligeledes finde deciderede målinger af vindstyrke fra udvalgte målestationer.
En god vane vil være jævnligt – også når det ikke skal bruges til noget – at tjekke vejrsituationen. For eksempel kan man kigge ti dage frem. Derefter kan man følge med i det reelle vejr, som dukker op i de efterfølgende dage og samtidig tjekke, hvordan prognoserne ændrer sig dag for dag. Det vil give en større forståelse for vejr og vind, og hvordan man kan aflæse forandringer. 

BÅD 581

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.