fbpx
TEKST PETER BRINCH FOTO PRIVAT, SEA.AI #586

AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Kunstig intelligens skyller snart ind over din båd

Kunstig intelligens eller AI (Artificial Intelligence) er et bredt begreb, men dækker i bund og grund over en computer med evnen til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. De toptrænede computere anvendes i alt fra selvkørende biler til kaffemaskiner, men også i elektronisk udstyr til både, og det er kun lige begyndt. Men hvad vil sejlerne egentlig, hvad gør fx Garmin, og hvad er det, vi skal bruge det til – kunstig intelligens?


6 multidisplays, flere kortplottere og en masse andet sexet elektronik. Henrik Jørgensens 44 fods X-Yacht er indrettet til både cruising og kapsejlads. Sejlbåden XBOX er nærmest bordfyldt med elektronik, og Henrik elsker det. ”I 1970’erne kom de elektroniske hjælpemidler krybende på amøbeniveau, i dag laver en lille skærm 10 mands arbejde på få sekunder,” siger han begejstret.

Selvom Henrik sammenligner udviklingen indenfor kunstig intelligens med en flodbølge, så mener han ikke, vi skal være nervøse: ”Tag det nu roligt, og anvend det, der er relevant.” Er det at kunne se flyvende badebolde på to kilometers afstand, eller er det hjælp til effektiv ruteplanlægning?

For Henrik er det elektronik og systemer, der øger sikkerheden på familieturen over Atlanten eller til Anholt og giver optimal balance mellem stress og performance på kapsejladserne Silverrudder og Sjælland Rundt. Det er avancerede og millimeterpræcise vejrprognoser, hvor kunstig intelligens har arbejdet med enorme datamængder.

Men ved roret sidder også sejlere, der har svært ved at gennemskue gevinsterne med den kunstige intelligens, som gast. Forvirringen bliver ikke mindre af, at de store producenter som Garmin og Navico ikke rigtig har sat kursen endnu, men indtil videre undersøger mulighederne og holder kortene tæt på kroppen.

Artiklen i denne udgave af Bådmagasinet #586 er åben og gratis for alle - så du kan læse artiklen færdig i e-udgaven ved at klikke på linket her. (side 42 og frem, red.)
Med den teknologi, vi allerede har, vil nogen sikkert mene, at det eneste navigationshjælpemiddel, vi behøver for en jordomsejling, er en iPad med apps fyldt med kunstig intelligens, vejrtjenester og søkort. Foto: Kunstig intelligens

Jeg behøver kun min egen intelligens om bord.
Lennart, folkebådsskipper

Ikke alle er lige begejstrede
I et af Danmarks største fora for sejlere, Facebook-gruppen Tursejlads & Sejlsport, med næsten 40.000 medlemmer, stillede vi spørgsmålet, om kunstig intelligens overhovedet er noget, vi vil have om bord? Selvom de fleste svarede ja og mente, at det bl.a. kan være med til at øge sikkerheden, var mere end 30% skeptiske. De ville hellere selv have fuld kontrol – vi har talt med en af dem.

Midt i Lillebælt sidder Lennart i sin 7 meters Folkebåd. På dørken ligger et papirsøkort, og på ruffet viser det gamle bronze-kompas en sydøstlig kurs. ”Jeg har ingen anelse om, hvornår jeg er fremme på Ærø, men det er en del af eventyret,” fortæller han, når vi fanger ham på telefonen en lørdag formiddag i juni. Lennart skal bare have en ”hyggelig” vejrudsigt og lidt vind, resten tager han ”sgu da, som det kommer.”

I den lille Folkebåd, der i øvrigt nåede til Ærø et par dage senere, er det Lennart, som bestemmer. ”Jeg behøver ingen anden intelligens end min egen her om bord. Når jeg selv har regnet på det hele, er det mig, der bestemmer kursen,” siger den pensionerede sømand, som dog anvender en smartphone til at tjekke vejrudsigten – men ”det er noget, min kone har bestemt,” griner han.

I undersøgelsen på Facebook var mere end hver tiende i tvivl om, hvad kunstig intelligens egentlig kan bidrage med på deres båd. Noget, producenterne af maritimt udstyr er i gang med at finde ud af.

Kunstig intelligens anvendes allerede i stor stil til optimering og produktion af både, men kan fx også anvendes til at producere billeder, som det her – personerne på billedet findes ikke i virkeligheden.
Foto: Kunstig intelligens

Vagtskifte: Kunstig intelligens holder udkig
”Vi udforsker alle områder, som kan forbedres med kunstig intelligens,” siger Jarred Clayton, der er software ingeniør og Vice President for digitale systemer i Navico Group (B&G, Simrad, Lowrance, C-MAP og Mastervolt m.fl.).

Ifølge Jarred er det lige nu automatiske ruteberegninger og autopiloter, de har fokus på at forbedre med kunstig intelligens. Men også systemer, der kan trænes til at opdage objekter og alarmere om kollisionsrisiko – og det er Navico Group ikke alene om.

Det østrigske firma SEA.AI er allerede kommet langt med sit system. Med informationer fra specielle termiske og optiske kameraer om bord opdager det objekter, der undslipper konventionelle systemer som radar eller AIS – fx uidentificerede fartøjer, flydende forhindringer, containere, bøjer, oppustelige genstande, kajakker og menne-sker i vandet.

SEA.AI har en konstant voksende database på mere end otte millioner forskellige, flydende objekter og over 300.000 sømils registreringer af vandoverfladen. Det er med den database, systemet trænes til at opdage stor set alt, der flyder på vandet – uanset størrelse og materiale. Der er tale om viden, sejlere umuligt selv kan rumme i hovedet og handle ud fra på nogle få sekunder.

Det lyder dyrt, men kan være relevant for større og hurtige motorbåde – eller evt. for sejlbåde på langfart. I områder med mange badende vil det kunne mindske ulykker og på de længere ture gøre bl.a. nattevagterne mere sikre.

De automatiserede funktioner, vi ser dukke op, handler i stor grad om hjælp til at udføre komplicerede opgaver mere end at overtage opgaver helt.

Det østrigske firma SEA.AI laver avancerede overvågningssystemer med kunstig intelligens og har en database med mere end otte millioner forskellige, flydende objekter.

Jeg tror stadig, at der vil være behov for en ansvarlig skipper på en fritidsbåd
i mindst fem år endnu. 
Daniel Andreasson, produktchef, Garmin

Automatiseret navigation og ruteplanlægning
Ruteplanlægning med mange vejrtjene-ster, som fx PredictWind, sker i dag på få sekunder ved hjælp af kunstig intelligens, der har tilgang til enorme mængder data.

Før har det taget et helt team af vejrspecialister flere dage at komme frem til de samme beregninger.

Du kan døgnets 24-timer få en uhyggelig præcis prognose og en rute skræddersyet til dig og din båd. Tænk, hvis en autopilot kunne ”tale” med de avancerede vejrtjenester, overvågningssystemer og andet habengut, så var båden jo helt selvgående – noget, mange forestiller sig, når snakken falder på kunstig intelligens om bord på både.

I Garmin-lejren er produktchef Daniel Andreasson dog tilbageholdende i forhold til at lade kunstig intelligens overtage autopiloten.

”Selvom den allerede har funktioner, som sker automatisk afhængig af situationer og vilkår, er automatiseringen 100% afgrænset af de faste parametre, vi giver ud fra vores erfaringer og indsamlede data,” siger han og forklarer, at det er vigtigt at være åben for nye muligheder, men også at sætte grænser for, hvad der tillades. Det er vigtigt med en balance mellem automatisering og menneskelig styring. Selv med meget avanceret teknologi er der behov for en ansvarlig skipper.

”Jeg tror ikke, at AI (kunstig intelligens) er en speciel god sømand, derfor er det vigtigt, at vi definerer beslutningerne,” siger Daniel.

Men Daniel ... kan man ikke forestille sig, at fx autopiloten kan blive en god sømand ved at lære af andre autopiloter via en database. Tesla og andre bilproducenter gør det med biler, så de kan køre selv eller assistere føreren i kritiske situationer, og Garmin har jo allerede en auto land-funktion til flyvere.

”Hvis ideen er, at autopiloten skal lære fra andre både, er det nødvendigt, at forholdene er de samme. Normalt brug af en fritidsbåd i løbet af et år er ikke så meget i forhold til den tid, folk kører i bil. Forskellen mellem forskellige biler og hvordan man kører, er meget mindre sammenlignet med forskellene mellem både og sejlads”

”Men inden for fem år kommer vi helt sikkert til at se eksempler på, at både ved hjælp af kunstig intelligens kan navigere selv,” vurderer Daniel Andreasson.

Udviklere og branchefolk peger på flere fordele ved en båd, der kan navigere selv. Det kan fx være praktisk ved ulykker, hvor skipper bliver dårlig. Eller ved til- og fralægning i udfordrende forhold.

Sejlbåden XBOX er nærmest bordfyldt med elektronik.

Indimellem møder vi hurtigsejlende (motor)både,
hvor vi ville sætte pris på en hvilken som helst form for intelligens – kunstig eller ej.
Paul Vang
 

Fællesnævneren er sikkerhed når ai integreres i det maritime
Producenterne af maritimt udstyr vil generelt ikke sige meget om, hvordan kunstig intelligens kommer til at ændre måden, vi færdes på til søs – måske i frygt for at afsløre, hvad de selv arbejder på.

Men Henrik Jørgensen, om bord på sejlbåden XBOX, som tidligere har arbejdet for et af verdens største softwarefirmaer, tror, det er integrationen af supplerende funktioner med kunstig intelligens, vi kommer til at se mere af – fx bedre vejrtjenester, ruteplanlægning, overvågning og performance-optimering. ”Men tager vi den her snak om fem år, vil jeg nok sige, at det havde jeg sgu ikke set komme,” griner han.

Udvikling og fornyelse skaber ofte debat, det gælder også det, flere kalder den største opfindelse siden internettet – kunstig intelligens. Vi er snart i stand til hvad som helst, men måske skal vi ikke fokusere så meget på, hvad vi KAN, men hvad vi BØR – hvad er relevant?

Og mon ikke de fleste er enige med Paul Vang, som i vores lille Facebook-undersøgelse gav udtryk for relevansen af, at al intelligens er bedre end ingenting:

”Indimellem møder vi hurtigsejlende (motor)både, hvor vi ville sætte pris på en hvilken som helst form for intelligens – kunstig eller ej.”

I 1970’erne kom de elektroniske hjælpemidler krybende på amøbeniveau, i dag laver en lille skærm 10 mands arbejde på få sekunder,” Henrik Jørgensen.

 • 5 eksempler på oplagt anvendelse af kunstig intelligens om bord
 • 1. Vejrprognoser og ruteplanlægning
 • Hvornår skal man sejle, hvilken rute skal man vælge, og hvilket vejr, sejler båden bedst i. Det er bare nogle af de parametre, flere vejrtjenester allerede lader kunstig intelligens arbejde med. I takt med, at de laver mere avancerede beregninger og får adgang til voksende mængder af data om strøm, vind og bølgeforhold, bliver resultaterne mere og mere præcise. Desuden er det også begyndt at dukke op i færdige navigationsløsninger, hvor der tages hensyn til søkortdata.
 • 2. Håndtering af nødsituationer
 • Bliver skipper dårlig, vil kunstig intelligens fx kunne overtage navigation, udsendelse af mayday, mayday-relay og øvrig radiokommunikation.
 • 3. Overvågning
 • Med radar, AIS og avancerede kameraer om bord kan kunstig intelligens arbejde med alle datakilder om bord og sammenligne det med store, online eller lokale databaser for på den måde at kunne nedsætte risikoen for kollision.
 • 4. Til- og fralægning
 • I hårdt vejr eller under andre krævende forhold kan ellers simple havnemanøvrer blive komplicerede. For at undgå skader eller ulykker arbejder flere af de store brands på løsninger med kunstig intelligens, som kan hjælpe med at udføre opgaven sikkert.
 • 5. Overvågning af vedligeholdelse
 • Har motoren det godt, hvad med riggen eller sejlene, hvornår bør du skifte motorolie eller filtre til brændstof osv. osv. Alt sammen noget, kunstig intelligens kan regne på for at spare dig for en kedelig eller farlig situation.
Multidisplays, flere kortplottere og sejlprocessorer, men mere er på vej på Henrik Jørgensens 44 fods X-Yacht.

Hvad er kunstig intelligens
Kunstig intelligens bygger på en teknologi, som kaldes maskin-læring. Det bruges til at udtrække mønstre fra data, og de fundne mønstre samles så i en matematisk model, som efterfølgende bruges til at lave forudsigelser eller automatiserede beslutninger. Disse modeller kommer til udtryk i form af computerprogrammer, som indeholder en lært algoritme, som beregner forudsigelserne.

Maskinlæring er ikke et nyt fænomen, men øget computerkraft og nye teknikker til at identificere mønstre har ført til nye anvendelsesmuligheder. 
Thomas Kobber Panum, Aalborg Universitet for Videnskab.dk

Båd 586

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.