fbpx
TEKST PETER BRINCH FOTO TROELS LYKKE #588

SIKKERHED

En gnist, et brag og en båd i flammer – undgå brand på vinterpladsen

Pilen peger på det elektriske, når årsagen til de fleste bådbrande skal findes, og ofte er det for sent at redde båden, når først ilden buldrer. Vil du ikke miste din båd, anbefales det, at du forebygger og er opmærksom – og der er meget, du kan gøre.


Lugten af brændt elektronik er ofte starten på mareridtet, og din båd kan være i risikozonen. Et hurtigt kig på flere af de både, der nu står som sild i en tønde på vinterpladserne, afslører en del potentielle brandfælder. Tilsluttet landstrøm, skadede elstandere, defekte batterier, gør-det-selv-installationer, møre gasslanger, olieklude og brændstof – men også kabeltromler, varmeblæsere og værktøj er med til at gøre listen lang.

Har du gør-det-selv-installationer om bord eller en ældre båd, kan det være en ekstra god idé at gennemgå alt, der kan udvikle sig til en katastrofe. Men selv med professionelle installationer og nye både kan faren lure.

Ud fra tal og anbefalinger fra bl.a. brandmyndighederne, Søsportens Sikkerhedsråd og ekspert i marineelektronik, Benjamin Götke, har vi sammenkogt en artikel om hyppige årsager til brand om bord, og hvad du selv kan gøre for at undgå, at din båd bliver den næste.

Det skal du være opmærksom på
Fejl i tekniske og elektriske installationer og følgerne af det er – ifølge Søsportens Sikkerhedsråd og en rundringning til flere forsikringsselskaber – den hyppigste årsag til brand om bord.

Sluk for hovedafbryderen og fjern landstrøm
En kortslutning eller en fejl i bådens elektriske system kan nemt forårsage en brand. Gamle, beskadigede eller fejldimensionerede ledninger, defekte batterier, forkert sikring af ledningsnetværk eller fejlbehæftede batteriladere kan alle være kilder til brand i din båd.

Sluk for hovedafbryderen, når du forlader båden, eller fjern kabelskoene fra batterierne, hvis ikke hovedafbryderen fjerner al strøm og ladning. På mange opstillingspladser er det desuden forbudt at efterlade båden med tilsluttet 220 V – af den anledning, at landstrøm er en medvirkende faktor ved mange danske bådbrande.

KABELTROMLE
Der er stor forskel på, hvor meget du må tilslutte en kabeltromle oprullet og udrullet. Specifikationerne for en kabeltromle kan være: 
  • Oprullet maks. 1100 W
  • Udrullet maks. 3680 W
Ved for høj belastning udvikles der varme i tromlen – og den kan bryde i brand.
Skal tromlen anvendes udendørs, så kontroller, om den er godkendt til det.

HER OG NU
Det er en god idé at få lavet en tjekliste og gennemgå din båd og dens omgivelser for potentielle brandfælder. Forebyg, hvor du kan, og snak med dit forsikringsselskab om, hvordan du er dækket ved brand, også hvis en anden båd starter den.

Alternative energikilder som solceller og vindmøller
Ifølge marineelektriker og forfatter til fagbogen 'Elektriske installationer i skibe og både under 24 meter', Benjamin Götke, skal et korrekt installeret anlæg kunne sættes mekanisk helt ud af drift (afbrydes mellem energikilde og regulator). Men "vil du være på den sikre side," siger han, "så er det af med kabelskoene, tildæk solpanelerne og bind vindmøllen fast."

Elinstallationer i øvrigt
En god idé er at foretage regelmæssige kontroller af bådens elektriske system som fx:
  • Er dine elinstallationer fri for fugt og tæring?
  • Er der brud på ledninger?
  • Er ledningerne korrekt dimensionerede?
  • Er dine sikringer de korrekte?
  • Er dine batterier i god form?
Isoleret set er en mindre elektrisk fejl ikke de facto lig med brand, men kommer den i kontakt med noget, der er letantændeligt, er katastrofen hurtigt detoneret.

Vær opmærksom på brændbare materialer
Flere både på vinterpladserne indeholder letantændelige materialer. Det kan være brændstof, batterigasser, rengøringsmidler, fortyndere osv., men også tekstiler som olie- og kemikalieklude.

Fjern benzindunke og tøm eventuelle tanke. Benzin bør ikke opbevares på båden, når den står på land. Dampene kan let antændes ved en elektrisk fejl eller fx med en gnist fra værktøj, hvis du arbejder på båden. Diesel er ikke letantændeligt som benzin og kan derfor opbevares i bådens tank.

Har du et gasanlæg, så fjern gasflaskerne, når båden efterlades på vinterpladsen. En lille utæthed kan få fatale følger, og ved brand er der risiko for, at flaskerne eksploderer.

Tænk på, at klude, der har været brugt til visse typer af olier som rå linolie, teaktræsolie eller fernis, kan selvantænde. Når der kommer ilt til olien, starter en kemisk proces, hvor olien hærder, afgiver varme og kan bryde i brand.

Læg kludene et sted, hvor de ikke kan gøre skade, fx i en lufttæt og ikke brændbar beholder af metal eller glas, og sørg for, at den bliver fjernet fra båden. Lad aldrig en olieklud ligge på træ.

Vær opmærksom på dunsten af gasser og brandfarlige væsker.
Den elektriske fejl behøver ikke at være på din båd, for at faren lurer. En beskadiget elstander kan meget vel kickstarte en bådbrand.

Tænk dig om, også på båden
Uagtsomhed eller manglende viden kan føre til brand. Ikke kun når du forlader båden, men også når du opholder dig eller arbejder på den. En glemt tændt cigaret, fejlagtig brug af udstyr, en defekt varmeblæser, en skadet elstander eller overophedet kabeltromle er alt sammen noget, der kan kickstarte branden.

Vær altid opmærksom på potentielle brandfælder og foretag regelmæssige kontroller af båden og dit udstyr. Mange bådbrande er af eksplosionsagtig karakter, og selvom det efterlader dig med få chancer for at bekæmpe en katastrofe, er de større med det rigtige udstyr.

Brandslukningsudstyr
Den generelle anbefaling for, hvordan du kan forhindre en brand i at udvikle sig, er, at der er tilstrækkeligt brandslukningsudstyr om bord, at dit udstyr er korrekt vedligeholdt, og at du har sat dig ind i, hvordan du anvender det.

Det kan være svært at navigere i reglerne for udrustning og systemer, du skal have om bord. Reglerne for brandslukningsudstyr på fritidsfartøjer varierer efter bl.a. bådens årgang, installationer og anvendelse.

Er du i tvivl om, hvad der eventuelt skal være på netop din båd, henvises der til Søfartsstyrelsen – den ansvarlige myndighed på området. Lokale brandmyndigheder kan hjælpe dig med at vælge udstyr som brandslukkere, brandtæpper og brandalarmer.

Sund fornuft
Sluk for hovedafbryderen, fjern landstrøm og enhver anden form for ladning, og vær opmærksom på brandfarlige materialer, som ikke bør være på båden, når du forlader den – lyder anbefalingerne. En cocktail af elektriske fejl, fugt, brændbare materialer og uagtsomhed kan betyde, at et ellers mindre problem hurtigt udvikler sig.

Selvom flere danske havne og opstillingspladser har helt klare regler for, hvad du må og ikke må, er du ikke fritaget for at tænke dig om en ekstra gang. Fra Foreningen af lystbådehavne i Danmark lyder det, at regler ikke alene kan forhindre katastrofer, "der er også brug for sund fornuft." 


Båd 588

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.