images/PLUS/Artikel/560/Dehler30OD/Dehler_30_OD.jpg
TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Comfortina 32:

Rummelig med attraktiv sejlglæde

Den attraktive og velbyggede svenske Comfortina 32 var en af firsernes mest populære bådtyper, og i dag bevarer bådene stadig værdien flot. Vi har kigget på en fin 31-årig båd fra 1988, der er udbudt til en gennemsnitlig pris på 249.000 kr.


Den svenske Comfortina 32 blev hurtigt en meget populær båd, da den kom på vandet i 1982, fordi det var en velsejlende båd, der var solidt bygget i høj kvalitet. Samtidig var båden usædvanlig rummelig i forhold til den tids både, og fik hurtigt det ry, at den var et halvt nummer større end sine 32 fod.

Det viste sig hurtigt, at den nye Comfortina ikke bare bød på rummelighed og masser af sejlglæde. Den var også særdeles konkurrencedygtig på kapsejladsbanerne, fordi den var hurtig og især gik højt på kryds i forhold til mange af konkurrenterne.

Båden var derfor en ideel cruiser/ racer, og det var netop hvad datidens sejlere efterspurgte. Comfortina 32 er i dag stadig en anerkendt cruiser og kapsejler med et rigtig godt ry. Båden har DS-standardskrog og i alt 83 danske Comfortina’er er DH-målt og har haft DH-certifikat. I år er det dog kun ni både med gyldigt certifikat. Det er dog over middel for datidens cruiser/racere.

De få gyldige DH-certifikater viser tydeligt atComfortina 32 i dag først og fremmest anvendes som en stabil og tryg turbåd, der kan bære sit store sejlareal på sin 7/8’s svenskerrig uden bagstag i op til frisk vind på grund af bådens store bredde og høje kølvægt.

Alt efter sejlererfaring, og hvor komfortabel sejlads man ønsker, så bør man dog reducere sejlføringen ved 7-10 m/sek. Storsejlet kan rebes fra cockpittet, og man kan vælge at sejle med fok eller rulle ind på genuaen.
Nogle Comfortina 32 har fået selvslående fok med løjgang foran masten. Comfortina 32 er en relativ tung båd, der opfører sig som en større båd i store bølger, og altid er tryg at sejle.

Der er forskellige meninger om rortrykket. Nogle mener den ligger godt på roret, mens andre mener, at Comfortina’en er luvgerrig. De fleste Comfortina-ejere synes dog at båden er nem at styre.
Sejl- og mastetrimmet betyder meget for om en båd bliver tung på roret, og man kan f.eks. nemt mindske luvgerrighed ved at presse båden en smule mindre med storsejlet.

Bådens store popularitet indikerer tydeligt, at det ikke er noget problem. En smule luvgerrighed gør den faktisk lidt nemmere at styre. Alle hal er ført til bådens store enkle cockpit med afrundede former. Her er der en kistebænk om bagbord og et stort stuverum i hele agterskibet med en stor luge foran rorpinden.

Der er to handskerum i hver side og et for datidens usædvanligt vindue i styrbord kistebænk ned til agterkahytten.
PLADS TIL HELE FAMILIEN
Comfortina 32 har et for den tid forholdsvist højt fribord, og sammen med bredden giver det god plads om læ. Derfor blev Comfortina’en en populær familiebåd, der kunne rumme en familie i både cockpittet og om bordet i salonen.

Båden har op til seks køjepladser. Indretningen er i hovedtræk magen til nutidige både med en stor dobbeltkøje i agterkahytten om styrbord agten for et L-formet pantry, et stort toiletrum om bagbord, placeret delvist i bagbord kistebænk.

Om bagbord er der også et kortbord med eget sæde, der er noget større end i en moderne 32 fods båd. Der er et skot med søjler op mod ruffet, der afgrænser selve salonen mod kortbordet og pantryet. Med den moderne placering af toiletrummet agter er den tidstypiske mellemgang ud mod den dobbelte forkøje blevet sløjfet.

Der er ingen fri dørkplads i forkahytten, med mindre man vælger at benytte forkøjen som to enkeltkøjer. Man kryber i køjen fra salonen og kan lukke forkahytten af med en pladsbesparende foldedør. Agterkahytten lukkes med en traditionel dør. Salonen er hyggelig med et stort klapbord, der dog er rigelig bredt ved agterkanten, fordi voksne ikke kan komme imellem bordet og skottet agter, når klapperne er slået op. Derfor har flere Comfortina-ejere lige skåret de agterste hjørner af klapperne.

GOD SOM FAMILIENS FØRSTE BÅD
Comfortina 32 var en af firsernes mest populære bådtyper, og er i dag en af datidens bådtyper, der bevarer værdien bedst, netop fordi den er velbygget og solid. Udbudspriserne i Danmark og Europa ligger på mellem 195.000 kr. og 320.000 kr., og vi har set en enkelt båd fra 1991 til 368.000 kr.

Det kan diskuteres om Comfortina 32 er perfekt som familiens første båd, for den kræver nok som minimum en elementær sejlererfaring, men den sejler så trygt og pålideligt, at vi mener det er en god båd til førstegangskøbere. Man behøver jo ikke at starte med at sejle ud for fulde sejl i hård vind.
MASSIVT SKROGLAMINAT OG BLYKØL
Comfortina 32 er bygget med et næsten overdimensioneret håndoplagt massivt laminat på ca. 44 mm i bunden og med sandwichlaminat i dæk og ruf. Det massive laminat er solidt og relativt nemt at reparere, men det isolerer f.eks. ikke mod koldt vand omkring båden i det tidlige forår og sene efterår. Kølen er en solid blykøl, der ikke ruster og som lige tager det værste stød ved en hård grundstødning mod sten. Derfor er det sjældent at bådens solide innerliner løsner sig ved grundstødning.

Roret er samlet omkring rorakslen som på de fleste både. Her kan opstå revner i samlingen, som på tusindvis af andre bådtyper, men det er heldigvis relativt enkelt at udbedre. Der hersker lidt usikkerhed omkring målene på Comfortina 32. Ifølge Dansk Sejlunions DH-standardskrog er længden overalt fem centimeter kortere end specifikationerne, og den DH-målte vandlinje er anslået næsten en meter længere end den oprindeligt opgivne i bådens data. Det svarer også til en visuel vurdering af vandlinjen på en sejlende Comfortina, og efter vores oplysninger blev vandlinjen ændret til 8,30 meter i bådens brochure sidst i 80’erne.

BÅD 556

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.