fbpx
Tekst & foto Henrik Hansen

Test Bavaria C42

Cruiser som en leg

Med en skarp chine agter og et mere fyldigt forskib markerer Bavarias nye C42 et stilskift i værftets C-linje af cruisingbåde. Det giver mere plads om læ med unikke agterkahytter og optimerede sejlegenskaber. Vi var en tur på Aarhus Bugten med nyheden.


 Lad os afsløre med det samme at tyske Bavarias nye cruiser C42 var helt utrolig nem at sejle på vores tur på Aarhus Bugten, hvor vi sejlede i svag til let vind fra skiftende vestlige retninger og næsten fladt vand. Heldigvis fik vi også et par gode pust i en let mellemluft, hvor vi fik prøvet at sejle med krængning. 

Vi sejlede en version med tre kahytter og to toiletter, men C42 fås også i tre andre versioner. Testbåden var udrustet med rullemast og Sporttech sejl i lamineret sejldug fra Elvström Sails, hvor der var gennemgående lodrette sejlpinde i storsejlet. Det er standard med selvslående fok. 

Farten var særdeles tilfredsstillende til afslappet cruising med dette setup. Vi gik generelt 6,2-6,4 knob på kryds i ca. 4 m/sek. vind, og slog generelt over ca. 85 grader i dagens meget springende vind. Det var lige på den positive side af bådens VPP, der forudsiger 6,2 knob ved 4 m/sek. og en kurs til den sande vind på 45 grader.  

Det er næppe muligt at gå meget højere med Bavarias efterhånden klassiske og meget enkle hanefodslignende skødesystem, hvor storsejlet skødes via en blok på hver side af nedgangen til kahytten. Med denne skødning kan storsejlet ikke skødes så tæt ind mod midten af båden som med løjgang eller et fast skødepunkt midt i cockpittet.

Skødesystemet er samtidig en form for tyskerskødning, fordi skødet er ført frem til masten og derfra ud til blokke på dækket i hver side og ført tilbage til cockpittet langt ruffet og cockpitkarmene. Skødet hales med skødespil i hver side af cockpittet.


C42 er desuden som standard udstyret med en selvslående fok, og alene af den årsag var det nemt at krydse med båden, fordi rors-manden blot kan vende uden der er hænder på skøderne. Vi kunne også konstatere, at C42 er nem at krydse med, fordi den er overraskende tilgivende for, om man er helt skarp på styring og det perfekte trim. Styrefejl og optimal trimning snupper kun lidt på toppen på farten, og det betyder reelt intet under afslappet cruising.

Skødningen af den selvslående fok fungerede perfekt under testsejladsen. En selvslående fok koster ofte på farten, fordi fokken helt naturligt er mindre end 100 %, men C42 har fået masten placeret længere agterover og har samtidig fået forhøjet masten og sejlplanet, så fokken på 46,8 m2 har næsten lige så stort sejlareal som storsejlets 51,2 m2. Det er med til at give båden usædvanlig god fart på kryds med rullestorsejl og selvslående rullefok. Til sammenligning har C42 18 m2 større krydsstel end Bavarias Cruiser 41 fra 2013 med samme skroglængde, og båden føles mindst lige så stabil. Den gode stabilitet kommer også fra et dybt tyngdepunkt i bådens moderne L-formede torpedokøl af støbejern.

 C42 er også usædvanlig kursstabil på alle kurser, og balancen på roret er næsten helt neutral, og der kom ikke mere tryk på roret, når vi ”lagde øret til” og krængede med den hårde chine i vandet. Det viser alt i alt at Bavarias nye designteam fra italienske Cossutti Yachtdesign, der ellers er mest kendte for at designe hurtige racere, har givet C42 nogle meget letdrevne og velsejlende linjer. Den hårde chine og bådens runde linjer under chinen giver stor bredde agter og en mindre våd overflade i let vind, set i forhold til den store bredde agter. Stævnen er usædvanlig bred og rund oppe i dæksniveau, men spidser til ned mod vandlinjen, uden dog at blive helt så skarp i stævnen som vi er vant til at se.

Det er et design man lige skal vænne sig til, men det giver mere volumen om læ i forskibet, der også har langt mere bæring, så båden ikke sætter sig så dybt i bølgerne. Det er en klar fordel, når der også er så meget bæring i det voluminøse agterskib. Under vandlinjen er forskibet samtidig så skarpt, at båden næppe vil banke i søerne på kryds. Det havde vi desværre ikke mulighed for at prøve på dagens flade vand.


Fire versioner

Bavaria C42 fås i fire varianter med enten en eller to agterkahytter og med eller uden separat toiletrum i den store forkahyt. Salonen med pantry og stort toiletrum nedenfor trappen om styrbord er identisk i alle fire versioner. Alle versioner fås i enten i hvid eg eller mahogni som i testbåden. 

Fordel med friktion i rattet
Bådens bredde agter afspejler sig også i det store cockpit, der tydeligt er indrettet til både afslappet cruising for besætningen, og til gode arbejdspladser for rorsmanden bag de to store rat. De lange L-kistebænke giver fine sidde- og liggepladser, med gode, mindre stuverum over agterkøjerne.Testbåden var ekstraudstyret med et stort cockpitbord, hvor der med god vilje kan sidde mindst seks voksne omkring, når de to store klapper i teak er slået op. Der er kopholdere og køleboks indbygget i bordet, hvor agterkanten udgør en konsol til kortplotteren.Der var desuden gode analoge kompasser agter på cockpitkarmene og instrumenter som log, ekkolod og vindinstrument på agterkanten af karmene. Der er ikke sparet på det dobbelte ratsystem, der er fra danske Jefa Steering. Der var lidt mere friktion i systemet, end vi er vant til med Jefa, men det er formodentligt blot et mindre justeringsspørgsmål.

Desuden oplevede vi under testen, at det er en fordel med den lille ekstra friktion i styringen på både til afslappet cruising, fordi det gør det nemmere at holde kursen i en kursstabil båd som C42. Ved cruisingsejlads sidder man sjældent og styrer præcist efter de små vindskift med to fingre på rattet, som man gør i performance cruisere eller racere.Hun får nærmest lys i øjnene under fortællingen om, hvordan skipper overlod hende roret, hvor hun endte med at stå i tre timer.”Jeg var helt elektrisk. Den der følelse af, at jeg stadig kunne … og stadig havde flair fra kapsejladserne, hvor jeg altid var skipper. Det skyldtes primært, at jeg havde dårlig ryg og ikke lige kunne springe på fordækket eller hive ind i et skøde. Men jeg har også været god til at få båden til at sejle en halv knob mere.”

Cockpittet er stort og usædvanlig bredt med gode brede cockpitkarme, der er gode at sidde på. Det gode store cockpit er ekstraudstyr.
Båden har døre i tonet plexiglas i stedet for luger ved nedgangen. Båden har døre i tonet plexiglas i stedet for luger ved nedgangen.
Der er en stor og lav badeplatform indbygget i hækken. Trinnet ned til platformen er hængslet, så det selv folder sig ind og ud fra en reces i hækken.
Ratkonsollerne er trukket så langt agterud, at rorsmanden sidder næsten helt ude på hækken. Der er dog god plads til at stå og styre, eller sidde på sidedækket eller på toften agter, der kan vippes op til lodret.

Fordel med friktion i rattet
Bådens bredde agter afspejler sig også i det store cockpit, der tydeligt er indrettet til både afslappet cruising for besætningen, og til gode arbejdspladser for rorsmanden bag de to store rat. De lange L-kistebænke giver fine sidde- og liggepladser, med gode, mindre stuverum over agterkøjerne.Testbåden var ekstraudstyret med et stort cockpitbord, hvor der med god vilje kan sidde mindst seks voksne omkring, når de to store klapper i teak er slået op. Der er kopholdere og køleboks indbygget i bordet, hvor agterkanten udgør en konsol til kortplotteren.Der var desuden gode analoge kompasser agter på cockpitkarmene og instrumenter som log, ekkolod og vindinstrument på agterkanten af karmene. Der er ikke sparet på det dobbelte ratsystem, der er fra danske Jefa Steering. Der var lidt mere friktion i systemet, end vi er vant til med Jefa, men det er formodentligt blot et mindre justeringsspørgsmål.

Desuden oplevede vi under testen, at det er en fordel med den lille ekstra friktion i styringen på både til afslappet cruising, fordi det gør det nemmere at holde kursen i en kursstabil båd som C42. Ved cruisingsejlads sidder man sjældent og styrer præcist efter de små vindskift med to fingre på rattet, som man gør i performance cruisere eller racere.Hun får nærmest lys i øjnene under fortællingen om, hvordan skipper overlod hende roret, hvor hun endte med at stå i tre timer.”Jeg var helt elektrisk. Den der følelse af, at jeg stadig kunne … og stadig havde flair fra kapsejladserne, hvor jeg altid var skipper. Det skyldtes primært, at jeg havde dårlig ryg og ikke lige kunne springe på fordækket eller hive ind i et skøde. Men jeg har også været god til at få båden til at sejle en halv knob mere.”


Lys salon med kæmpe klapbord
Om læ er C42 helt traditionelt og funktionelt indrettet med L-pantry lige neden for trappen om bagbord og toiletrum om styrbord, med afskærmet brusekabine sammen med selve toilettet. Det eneste utraditionelle om læ er, at bådens kortbord eller hjemmekontor er placeret op mod hovedskottet om bagbord for enden af sofaen. Det er en placering vi har set på flere af markedets nye cruisingbåde.     

Bådens store bredde har givet plads til en stor U-sofa om styrbord og en sofa om bagbord. Når klappen på salonbordet er foldet ud, så rækker det meget store bord fra sofa til sofa. Der er således plads til at hele besætningen kan opholde sig komfortabelt i den rummelige salon, hvor der kommer masser af lys ind via lugerne og vinduerne i ruffet og skroget. Oppe under dækket er der gode stuverum.
Det udfoldede salonbord er usædvanlig stort. Det var dejligt at opleve en båd med nogenlunde overensstemmelse mellem antal af køjepladser og siddepladser omkring bordet. Kortbordet ses for enden af sofaen om bagbord.
Pantryet er L-formet med masser af bordplads og stuverum i overskabe og skuffer. Overskabene er dog uden indretning. Der er lidt rigelig med åben dørkflade nedenfor trappen, men heldigvis findes en gribestang ved trappen samt en kombineret beskyttelses- og gribeliste ved komfuret.
Agterkøjerne er brede og usædvanligt helt rektangulære. Der er endda blevet plads til åbne stuverum i borde.

Store brede dobbeltkøjer

Forkahytten er stor og nøje afstemt, så den ikke optager for meget plads om bord. Den udmærker sig især ved at have en dobbeltkøje, hvor fodenden mod stævnen er så bred, at man kan ligge med hovederne fremad. Vi sejlede en version med eget toilet i for-kahytten, hvor prisen er at det snupper et hjørne af dobbeltkøjen om styrbord. Køjen er dog stadig stor nok til to. 

Der er god højde over køjen Den store overraskelse ventede os dog i agterkahytterne, hvor bådens store brede agter har giver plads til noget nær de største dobbelt-køjer vi har set i denne bådstørrelse. De er lange, brede og ikke mindst helt firkantede som en almindelig seng. Der var også god plads over køjerne. Alle køjer om bord var 2,1 meter lange.Testbåden var apteret med en ensartet mahogni og generelt kunne vi konstatere at apteringen var meget fint og solidt udført, om end den visuelt er præget af et industrielt og noget kantet design med lige linjer og ubrudte flader. Vi kunne på den anden side også konstatere, at apteringen er gennemtænkt og meget funktionel til cruising, og hvordan man opfatter design, er altid yderst individuelt.

Motoren er kompakt anbragt under trappen mellem de to agterkahytter, hvor der også er adgang til at servicere motoren.
Konklusion
Den nye C42 er hurtig og nem at sejle og håndtere for selv en mindre rutineret sejler. Cockpittet er komfortabelt med god plads og en overdådig badeplatform. Der er lyst og god plads om læ i den veldisponerede aptering, så alt i alt er C42 en meget vellykket båd til afslappet cruising for såvel en lille duo-besætning som en børnefamilie eller besætning på 6-8 voksne om bord. Derfor er det efter vores vurdering en ægte cruisingbåd i dette koncepts allerbedste betydning.


BÅD 565

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.