fbpx

TEKST Dan Ibsen FOTO: Frederikssund Kommune, m.fl.

Maritimt Center skal skabe en kulturforandring på lystbådehavn

Et storstilet pionerprojekt er ved at blive søsat i Frederikssund. Visionen er at skabe en kulturforandring på lystbådehavnen, der kan give plads til at flere kan få glæde af fjorden og havnens arealer.


Sejlsporten, men også andre maritime sportsgrene, har i mange år haft udfordringer med at tiltrække børn og unge til klubber og aktiviteter. Alt for mange klubber har haft ry for at være for lukkede i forhold til lokalsamfundet.

Fremtiden for lystbådehavnene kan ligge i at blive omdannet til maritime centre for alle vandsportsaktiviteter og folk med maritime interesser, og nøglen hertil kan være i højere grad at skabe fælles faciliteter på lystbådehavnene, som kan bruges af mange flere interessenter.

Det ser ud til, at sådanne projekter også vil være i stand til at tiltrække økonomiske ressourcer fra kommuner, Lokale- og Anlægsfonden samt andre fonde, idet fremtidige fælles faciliteter og anlæg kan få en langt bedre udnyttelsesgrad og dermed udgør en langt bedre og mere attrakiv investering.

Bådmagasinet her netop omtalt et spændende projekt Esbjerg indvier unikt maritimt center med vandsportsklubber, bådopbevaring, træningsfaciliteter, værksted og sociale funktioner, adgang for skoler m.v.

Nu er endnu et maritimt center på vej i Roskilde Fjord.

Et storstilet pionerprojekt - endnu et Maritimt Center i Danmark, er ved at blive søsat i Frederikssund. Nytænkning handler blandt andet om at bådene skal forblive i vandet året rundt.

Unikke rammer for fremtidens lystbådehavn
Frederikssund Kommune har i over et år samarbejdet med lokale foreninger og Lokale og Anlægsfonden om at konkretisere visionerne for nye rammer for det maritime liv på Frederikssund Lystbådehavn. Det arbejde kaster nu en imponerende bevilling på 15 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden af sig til støtte til det samlede visionsprojekt.

Visionen i Frederikssund er at skabe en moderne rekreativ havnepark og et maritimt center, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle, og hvor der er plads til fællesskab og aktivitet. Projektet skal støtte borgernes, foreningernes og besøgendes mulighed for at være aktive på og ved vandet. 

Udvalgsformanden for Unge, fritid og idræt Niels Martin Viuff (C), siger om projektet:

”Det er vigtig for mig, udvalget og hele Byrådet, at vi i Frederikssund som fjordkommune med dette projekt styrker borgernes, foreningernes og besøgendes muligheder for at være aktive på og ved fjorden. Vi skal skabe nogle unikke rammer for fremtidens lystbådehavn, som også har en høj arkitektonisk værdi. Samtidig er det utroligt vigtigt for mig at projektet skaber plads til at børn og unge kan bruge faciliteterne til undervisning og formidling og at der kan skabes plads til at der kan udlejes kajakker, SUPs og både. Jeg glæder mig til i august at se alle visionerne lagt sammen i et vindende projektforslag.”

Visionen i Frederikssund er at skabe en moderne rekreativ havnepark og et maritimt center, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle, og hvor der er plads til fællesskab og aktivitet. 

Storstilet projekt - vand til alle 
Det er ikke hverdag at modtage fondsstøtte til kommunale anlægsprojekter. Derfor er Borgmester Tina Tving Stauning (A) også meget begejstret for den store fondsbevilling, og siger:

”Det er utroligt glædeligt, at Lokale og Anlægsfonden har besluttet at støtte vores projekt om et maritimt center. Det skylder vi dem stor tak for. Opbakningen fra fonden betyder utroligt meget for projektets videre udvikling både økonomisk og med faglig rådgivning. I Byrådet er vi enige om, at vi skal turde være ambitiøse og visionære i udviklingen af fremtidens lystbådehavn, og med Lokale og Anlægsfonden ombord har projektet fået et kvalitetsstempel overfor andre potentielle fonde.”

Ideen om et maritimt center tog første gang form i 2020, hvor byrådet besluttede, at de maritime foreninger skulle have nye fælles rammer til at udøve deres aktiviteter på og ved fjorden. Frederikssunds maritime foreninger var taknemmelige for den politiske opbakning, men ønskede at projektet sigtede bredere og mere ambitiøst. De maritime foreninger drømte om, at lystbådehavnen kunne åbnes for flere brugere af vandet, flere borgere og besøgende. Det blev anledningen til at Frederikssund Kommune og Lokale og Anlægsfonden indledte et partnerskab om udviklingen af fire bærende visioner, der skal danne rammen om en kommende arkitektkonkurrence. 

 

De 4 visioner er:
Nytænkende maritime faciliteter
En åben havn for alle
Byrummet helt ned til havnen
En moderne bæredygtig havn.


Frederikssund Sejlklub støtter kommunens projekt om udvikling af havne og et maritimt center, hvilket kan skabe meget mere liv på havnen i fremtiden. Det giver samtidig Frederikssund Sejlklub en unik chance for at rekruttere flere medlemmer, især børn og unge i lokalområdet, når der skabes mere liv på havnen.

Pionerprojekt skal skabe kulturforandring
Lokale- og Anlægsfondens bevilling går til at understøtte realiseringen af visionsprojektet for Maritimt Center Frederikssund. Visionsprojektet skal realiseres dels via Byrådets bevilling og dels via fondsstøtte.

Lokale og Anlægsfondens udviklingskonsulent Jakob Færch, som har fulgt projektets udvikling tæt, forklarer hvorfor fonden ser potentialet i Frederikssund Kommunes projekt:

”Maritimt Center i Frederikssund er et pionerprojekt, hvis ambition er at skabe en kulturændring, som giver plads til flere kan få glæde af fjorden og havnens arealer. Visionen er at skabe en moderne, rekreativ havnepark og et maritimt center, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle, og hvor der er plads til fællesskab og aktivitet. 

Sådan et projekt kræver en grundig proces, hvor der er fokus på viden og udvikling. Derfor støtter vi visionsprojektets realisering på baggrund af det ambitiøse konkurrenceprogram og arkitektkonkurrencen.” 

Området har den plads der skal til, for at skabe et nyt Maritimt Center i Frederikssund. Den nye trend med Maritime Centre i Danmark må godt nok siges at være en spændende udvikling for sejlkluberne, som i mange år har ligget hensynet og ubrugt hen. 


Basisprojekt og visionsprojekt
Arkitektkonkurrencen kommer til at omfatte både et basisprojekt og et visionsprojekt, således at havnens udvikling bliver en slags helhedsplan lystbådehavnen. Byrådet i Frederikssund igangsatte arbejdet i december 2021 og dengang sagde Niels Martin Viuff om projektet:

I dag ligger lystbådehavnen for enden af en blind vej, og de fleste borgere kommer der kun, hvis de har et ærinde på havnen. Vi kunne godt tænke os, at det bliver et sted, hvor man som borger eller turist har lyst til at komme og enten deltage i aktiviteter på land eller vand, eller bare gå en tur og nyde området og stemningen. Måske få en is eller en tår at drikke og lidt mad, mens børnene fanger krabber. Et Maritimt Center giver os mulighed for at udvikle området i en ny retning, som vil blive til glæde for alle.” 

Lystbådehavnen i Frederikssund drives i dag som de fleste danske lystbådehavne. Bådene bruges primært i sommerhalvåret og sættes på land fra oktober til april. Det efterlader havnens område som et opbevaringsareal i seks måneder om året.

For at kunne indfri projektets ambitiøse visioner for omdannelsen af havnen skal opbevaring af både nytænkes, så de fleste af bådene opbevares i havnebassinet året rundt. Et mindre areal afsættes dog til bådoplag på land i vinterhalvåret.

Basisprojektet med Maritimt Center på 2400 m2 bliver det første, som gennemføres med et foreløbigt budget på 51 mio. kr.

Visionsprojektet omfatter udover basisprojektet også 3 optionsprojekter, men her skal først skaffes supplerende finansiering:  1) Ekstra bygnings- og landtiltag – 18 mio. kr. – 2)Vintersikring af havn med bølgebrydende flydebro – 11 mio. kr. samt 3) Ny servicekaj – 20,5 mio. kr.

Vinderprojekt forventes til august
Bevillingen fra Lokal og Anlægsfonden bliver behandles politisk i Udvalget for Unge, Fritid og Idræt på et møde den 7. februar. Samtidig behandles også konkurrenceprogrammet for arkitektkonkurrencen for det maritime center. Endelig skal Byrådet den 1. marts behandle sagen, hvorefter arkitektkonkurrencen kan blive igangsat.

Det forventes, at der findes et vinderprojekt ultimo august.Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.