fbpx
Tekst & foto Lars Hector Koudal #583
 

Nihil Intentatum står der på Flyvevåbenets eskadrille 722’s våbenskjold.

"Intet Uforsøgt" - at forsøge at redde menneskeliv

Intet Uforsøgt er den danske oversættelse fra latin. Det tankevækkende motto er særdeles dækkende for eskadrillens hovedopgave: Søredning.
Eskadrille 722 indgår i det danske Search And Rescue-beredskab, i daglig tale kaldet SAR, og navnet fortæller, hvad det drejer sig om: At eftersøge og redde menneskeliv, hvis overhovedet muligt. Og så hurtigt som muligt. Jeg besøger 722 og fortæller i artiklen om eskadrillens arbejde som en enhed i det danske søredningsberedskab.


Klokken er 15:13. ”Vi løfter,” sådan lyder det i mine hovedtelefoner, da fartøjschef Niels Vogt giver gas til den godt ti tons tunge og 23 meter lange EH 101 Augusta Westland Merlin helikopter fra Flyvestation Aalborg. Jeg er inviteret med på en øvelsestur over Kattegat til Læsø Rende, farvandet mellem Vendsyssel og Læsø.

Det giver et lille ryk i mit sikkerhedsbælte, da den store maskine i en let krængende bue sætter kursen mod nordøst. På denne tur skal besætningen øve hoist (ned- og opfiring, red.) fra helikopteren til et skib samt bårehoist fra skibet og patienttransport fra land.
Hastigheden er omkring 250 km/t., højden 390 fod (ca. 120 m.)

Situationen i dag er ikke ”skarp”, som besætningen siger, så EH 101 har kun to motorer i sving for at spare på brændstoffet. Er de tre motorer med godt 7000 hk tilsammen i gang, kan marchhastigheden øges til omkring 275 km/t. Boostes motorerne yderligere, kan den store helikopter komme op på 300 km/t. Er der medvind lidt mere. 17 minutter senere hænger vi over den 85 meter lange bulk carrier Rix Crystal af Limassol, der forinden er kaldt op på kanal 16 og givet tilladelse til, at EH 101 må øve hoist. Det blæser 10 m/sek., og hvidt skum flyver fra bølgetoppene. Rix Crystal pløjer sig uændret gennem bølgerne med små ti knob, så scenariet er det perfekte til en øvelse.

Hver mand sit job
Foruden fartøjschef Niels Vogt, der har det overordnede ansvar for flyvningen, udgør besætningen i dag: 2. pilot Jesper H. Kristensen, der assisterer fartøjschefen og er næstkommanderende, systemoperatør Thomas B. Thomsen, der er ansvarlig for kommunikation med JRCC (Joint Rescue Coordination Center i Karup, red.) og andre redningsenheder, hvis flere enheder deltager.

Systemoperatøren er også navigationsansvarlig og betjener FLIR (se Faktaboks, red.) samt helikopterens kamera og radar og er tillige backup-redder, hoistoperatør Ulrik Nyholm, redder Benny Friis og SAR-læge Henrik Jensen Vodstrup.

Redder Benny Friis og hoistoperatør Ulrik Nyholm er begge uddannet flymekanikere og har tilligemed ansvaret for klarmelding af helikopteren.
Redderen klar til hoist.

Menneske plus hardware
”Vi har forskellige hjælpemidler om bord, for eksempel FLIR som kan spore kropsvarme fra en person i vandet, men det er fortrinsvis om natten, det bliver brugt, ved dagslys bruger vi øjnene og vores langtrækkende kamera, hvis det er en person i vandet, vi leder efter.

Det er jo ikke meget mere end hovedet, der stikker op, så det kan være vanskeligt at se noget på en skærm selv med FLIR. Lykkes det os at lokalisere et objekt i vandet, der måske er et menneske, skal vi ned til objektet for at identificere det, og når vi kommer med omkring 100 km/t. i 100 meters højde og skal stå stille 20 meter over vandet, kan det godt tage lidt tid,” fortæller Niels Vogt.

Hvem koordinerer
Drejer det sig om søredning, er det JRCC i Karup, som er den koordinerende og styrende myndighed, som alle involverede enheder i en redningsaktion til søs er underlagt.

”Vi er som regel de første, der er i søgeområdet på grund af vores hastighed, men andre enheder som for eksempel Marinehjemmeværnet, Søværnet og den civile skibsfart kan også hjælpe til i en redningsaktion. Er søgeområdet meget stort, kan vi få assistance fra vores andre redningshelikoptere, det afhænger af, hvad vi leder efter, og hvor lang tid aktionen vurderes at blive.

Vi er blot en brik i puslespillet. Det er JRCC, der bestemmer, hvad der skal gøres,” siger Niels Vogt.

JRCC kan også dirigere en eller flere redningsenheder til et nyt søgeområde eller anmode om, at man eftersøger området på ny eller, at en eftersøgning gentages dagen efter.

Det er ligeledes JRCC, der beslutter aktionens ophør. Typisk vil det være, når eftersøgningen drejer sig om en person i vandet og det vurderes, at såvel vandtemperatur som kropstemperatur indikerer, at det ikke længere er sandsynligt at finde personen i live.
Der er ikke meget plads.
Wiren til båretransport klargøres.
Båren fires om bord.
Redder og læge er om bord.

Eftersøgningen sættes i system
Ud fra et program hos JRCC beregnes forskellige muligheder for, hvordan en redningsaktion bedst udføres. Er det for eksempel en person, der er faldet overbord fra et fartøj, vil JRCC fortælle piloterne positionen, hvor den savnede formodentlig er faldet i vandet og formodes at kunne findes under hensyn til den stedlige bølgeretning samt strøm og vindforhold i eftersøgningsområdet.

”Det er derfor ikke altid, vi ved præcist, hvor en hændelse er sket, men uanset den sparsomme information skal vi i udstyret og så hurtigt som muligt komme i luften.

Undervejs kan vi få supplerende oplysninger fra JRCC for eksempel, at det er en mand, hvilken beklædning har han på og så videre, og ud fra disse informationer kan vi begynde at danne os et overblik over, hvad vi gør og hvad JRCC foreslår, vi skal gøre, og så laver vi en plan over, hvordan vi griber denne operation an,” forklarer fartøjschef Niels Vogt.

På vej til eftersøgningsområdet tildeler JRCC de enkelte enheder, hvis flere deltager, hver sit søgeområde, så man optimerer eftersøgningen bedst muligt.

Er det et lystfartøj, der er kommet i vanskeligheder, er det alt andet lige nemmere at undsætte fartøjet, som ofte selv har anmodet om hjælp for eksempel via VHF og oplyst en omtrentlig position samt skibets størrelse, farve og andre kendetegn. Det samme gælder for en havarist i den erhvervsmæssige skibsfart.

Op til sikkerheden
”Vi har mange muligheder, og jeg har ikke hørt, at eskadrille 722 nogensinde har opgivet et redningsforsøg,” fortæller fartøjschef Niels Vogt og fortsætter, ”vi kan for eksempel være ude ved et skib med en slagside på omkring de 40 grader, og hvor vi har bedt besætningen om at springe i vandet, da et hoist til fartøjet er for risikabelt. Det kan godt være, det er svært at overtale dem, hvis det også er koldt og blæsende, men heldigvis er det altid lykkedes for os.

Kommer vi ud for den slags situationer har vi mulighed for at kaste en selvoppustelig flåde ned til besætningen og herfra samle personerne op en efter en.

Vi er især bange for, at personer inde i skibet bliver fanget der. Jeg har set skibe på 80 meters længde gå ned på mere eller mindre et fingerknips. Det går bare forbløffende hurtigt, så er det trods alt bedre at hoppe i vandet.”
SAR-lægen klar til hoist.
SAR-lægen fires om bord.
Operationen forløb tilfredsstillende.
Operationen er afsluttet.

Vi skal også passe på os selv
Selvom besætningerne har indøvet forskellige redninger igen og igen, snakker de altid en redning igennem, før de går i aktion.

”Det kan være, at hoistoperatøren melder ud, at et hoist på en given måde er for farligt, så går jeg ikke ned, så prøver vi at finde en anden måde at lave redningen på, og så er der pludselig en løsning, som gør hoistet forsvarligt.

For eksempel kan vi komme ud for at skulle transportere syge eller tilskadekomne passagerer fra en færge eller andre fartøjer til havs. En krævende operation på grund af faren for, at redder eller grej hænger fast i skibet. Vi skal altid sørge for, at vores egen sikkerhed er i top, da vi jo ikke kan redde andre, hvis vi selv risikerer at komme til skade.

Hænger vi over et skib, har hoistoperatøren ved den åbne cargodør (den store dør på siden af EH101, red.) et bedre overblik end piloterne og kan hjælpe dem med at placere helikopteren i den bedste position over fartøjet,” fortæller redder Benny Friis.

Fartøjschef Niels Vogt supplerer: ”Hvis vi skal sende redderen ned, er det vigtigt, at vi i cockpittet hele tiden holdes orienteret om, hvad der sker under hoistet.”

Behandlingen begynder i helikopteren
Hvad enten der er tale om en søredning eller en patienttransport fra land til hospital kan lægen straks begynde at stabilisere patienten, enten fra skibsdækket, som øvelsen i dag skal demonstrere, eller når patienten er hevet op med et sling (bælte om livet, red.) eller med en båre. Bagest i helikopteren findes et behandlingsmodul med samme udstyr som i en ambulance.

I det omfang det er nødvendigt, for eksempel ved en alvorlig forbrænding, flyves der direkte til Rigshospitalet, hvor der er specialister på dette område. Det er SAR-lægen, der vurderer, hvilket sygehus det er relevant at flyve til med en patient. Alle danske sygehuse har en heliport.
SAR-læge tjekker behandlingsmodulet (arkiv).
Systemoperatørens arbejdsplads (arkiv).

  • Der er 20 SAR-besætninger, alle har gennemgået den samme træning i redningsarbejdet.
  • SAR-helikopterne er udstationeret i Skrydstrup, Aalborg og Roskilde og ved særligt dårligt vejr kan en helikopter også være placeret på Bornholm.
  • FLIR: Forward Looking Infra Red.
  • En avanceret autopilot aflaster piloterne under lange ture og kan også holde helikopteren stille i luften over et bestemt område.
  • En speciel radar opdager, hvis helikopteren har retning imod for eksempel en antennemast eller andre forhindringer i landskabet.
  • Der er flere vinduer i EH 101, hvilket betyder, at hele helikopterens besætning bedre kan hjælpe med at spejde efter nødstedte i vandet. Besætningen kan også udstyres med Night-vision goggles, der forstærker for eksempel stjernernes lys om natten flere tusinde gange.
  • Højttalere under helikopteren gør det muligt at give beskeder til nødstedte, der ikke er i radiokontakt med helikopteren.
  • EH101 kan også operere fra Søværnets fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.
  • Den generelle flyvehøjde er omkring 1000 fod (350 m).
  • Reaktionstid: Det vil sige tiden fra en alarm går til besætningen er om bord i helikopteren og kan starte fartøjet.
  • Om dagen: 15 minutter, men besætningen er som regel klar indenfor 7-8 minutter.
  • Om natten (22-07): 30 minutter, men besætningen er som regel klar indenfor 15 minutter.
  • I tilfælde af dårligt vejr og andre svære forhold, hvor en akut-lægehelikopter (den gule) ikke kan indsættes, kan en SAR-helikopter sættes ind i stedet.

Vi hjælper hinanden
”Vi mødes en gang imellem med vore nabolandes søredningstjenester for at holde fælles redningsøvelser, og nogle gange bliver vi også kaldt til en skarp mission uden for det danske søterritorium. For eksempel blev eskadrillen for nylig anmodet om at assistere den tyske søredningstjeneste ved en ulykke i Femern Bælt, og vi har også ydet assistance til det britiske SAR-beredskab,” fortæller Niels Vogt.

Aftensmaden venter
Klokken er 16:24 og EH 101, og besætningen er atter tilbage på basen i Aalborg.

Fartøjschef Niels Vogt rapporterer til JRCC via en standardprocedure om flyveturen.

Ligeledes har besætningen altid en debriefing efter dagens aktioner, hvad enten det drejer sig om en øvelse eller en skarp mission.

Der er endnu to dage tilbage af de tre dages døgnvagt, dog med undtagelse af lægevagten, der skifter hvert døgn. Samme vagtturnus gælder de to øvrige SAR-enheder i Skrydstrup og Roskilde.

Besætningen køber selv mad ind til de tre dages vagt og står også selv for de kulinariske udfoldelser. I dag står aftensmaden på lasagne. 
EH 101 under landing på Flyvestation Aalborg (arkiv).

Båd 583

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.