fbpx

Af Dan Ibsen Foto: World Sailing, Colourbox, m.fl.

Frikendelse af Kim Andersens 'sag no. 3' ankes!

World Sailing Ethics Commission frikendte for kort tid siden Kim Andersen i den tredje og sidste klagesag mod ham – men nu er den anket af klageren Mr. Wossola, til World Sailing Judicial Board.


Det har taget World Sailing (WS) mere end et år at færdigbehandle den tredje klage mod Kim Andersen. Gad vist hvor længe det nu kommer til at tage at behandle denne anke...?

Klageren, Council medlem Georgy Wossola (Ungarn, red.) har indbragt to sager mod Kim Andersen. Begge er afvist, men det er afgørelsen i den såkaldte TSE-sag (No. 3, red.)  han nu anker. Bådmagasinet har endnu engang forsøgt at få oplysninger fra World Sailing om begrundelserne for anken - men intet svar! 

Det virker besynderligt, at det skal tage så lang tid for WS at behandle klager og appeller. Man skulle tro at WS ønskede at fremstå som en moderne og effektiv organisation - og, udover at sagsbehandlingstiden er meget lang, er det sjældent, at World Sailing overhovedet besvarer henvendelser om organisationens arbejde.

Samtidig er det tillige urimeligt overfor de involverede parter, såvel klager som indklagede, at det tager mere end et år at behandle og afgøre sager.

Klage mod medlemmer af etik-kommissionen

I kølvandet på de tre klager mod Kim Andersen, indgav han selv en klage over to af de personer, som havde været direkte involveret i Ethics Commissions behandling af sagerne mod ham. Kim Andersens klage blev indgivet umiddelbart efter præsidentvalget primo november 2020, og er endnu ikke færdigbehandlet mere end et år efter.

Sandsynligvis har Ethics Commission ønsket at afvente afgørelserne i de to sidste af klagerne mod Kim Andersen, hvor de to personer har været involveret.

Forvirret - her på Bådmagasinet forsøger vi at give dig et overblik.


Læs også: Nye rapporter frikender Kim Andersen

Kim Andersens 4-årige periode som Præsident for World Sailing - med CEO Andy Hunt, var præget af interne opgør, og aldrig før i forbundets historie har en præsident været udsat for så mange klagesager. For nyligt troede vi det hele var overstået. Nu har Wossola indbragt frifindelsen af Kim Andersen for WS Judical  Board!


Klagen fra Kim Andersen til den nye WS Ethics Commission vedrører en interessekonflikt, hvor to tidligere medlemmer af kommissionen var med til at bedømme hans sager: 

  • Dieter Neupert fra Schweiz, tidligere fungerende formand for kommissionen, og 
  • IOCs vicepræsident Ser Miang Ng fra Singapore, tidligere medlem af kommissionen, som også blev anklaget for at misbruge sit IOC-medlemskab til at blande sig i World Sailings præsidentvalg

De centrale klage punkter mod Dieter Neupert er:

  • Dieter Neupert udpegende Josef Pla som undersøgelsesofficer på trods en klar interessekonflikt, og på trods af protest fra Kim Andersen
  • Han fortsatte med at agere som formand for en uretmæssigt sammensat kommission (ikke nedsat ifølge WS lovregulativer)
  • Han ignorerede/afviste en protest fra Kim Andersen om hans egen og Ser Miang Ng’s habilitet
  • Han undlod at respektere princippet om fortrolighed i sagerne og 
  • Han fastholdt en løgn om, at Kim Andersen forsøgte at komme af med den etiske kommission

Når det gælder IOC vicepræsident Ser Miang Ng, også medlem af Ethics Commission, er de centrale klagepunkter:

  • at IOC's vicepræsident i sin egenskab af medlem af WWS etiske kommission undlod at afsløre en klar interessekonflikt, både i relation til sin egen habilitet i kommissionen, samt med hensyn til udnævnelsen af ​​Josef Pla som undersøgelsesofficer i den anden sag mod Kim Andersen
  • Den påståede interessekonflikt vedrører IOC-mødet i Lausanne i januar 2020, hvor Ser Miang Ng og Josef Pla ifølge et vidneudsagn, var direkte involveret i et møde om, hvordan de kunne støtte Gerardo Seeligers kampagne for at stille op som præsident for World Sailing mod Kim Andersen

IOC tog afstand fra sin vicepræsident

Herudover er Ser Miang Ng også indklaget for at blande sig i World Sailings præsidentvalg. Han sendte en e-mail til World Sailing Election Committee forud for valget. E-mailen refererede kommentarer tilskrevet Paquerette Girard Zappelli, IOC's chef for etik og compliance. 

Ifølge e-mailen hævdede Zappelli, at valgkomiteen "bør give en fuldstændig oplysning om de personlige engagementer" for World Sailings siddende præsident Kim Andersen og vicepræsident Scott Perry forud for valget. 

Mailen refererer direkte til de tre etiske sager mod Andersen, samt det faktum, at Perry har indrejseforbud i USA (pga. terrorrelaterede kontaker i Saudi Arabien).

IOC tog hurtigt afstand fra Ser Miangs handlemåde, og WS valgkomite fordømte på det skarpeste hans indblanding i præsidentvalghandlingerne.

Bådmagasinet omtalte allerede i oktober 2020 denne sag:

IOC vicepræsident i magtmisbrug mod Kim Andersen

Men, nu er afgørelsen, hvor Kim Andersen bliver frikendt, altså blevet anket, så vi tager lige en runde mere i manegen..! 
Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.