fbpx
TEKST & FOTO HENRIK HANSEN #590

 FÅ BÅDEN SOMMERKLAR OG SIKKERT I VANDET

Tjekliste til en sikker søsætning

Et grundigt forårstjek af bådens vitale funktioner er altid vigtigt, inden båden søsættes eller gøres sejlklar i vandet, fordi det kan forhindre fatale fejl i løbet af sæsonen, hvor man bare helst vil nyde problemfri sejlads.


Foråret er kommet, og nu venter der en helt ny sæson med båden. I løbet af den næste måned er de fleste både i vandet og klar til nye eventyr. Derfor knokler alle vi bådejere med at vaske, polere, vokse og lakere.

Inden båden rører vandet, så må vi i forårets travlhed dog ikke glemme at tjekke alle de vitale ting på båden, så sæsonen kan nydes uden havarier og nedbrud på grejet.

Det er især vigtigt at tjekke alle de steder, hvor der kan trænge vand ind, hvis der opstår defekter på skrog, gennemføringer, slanger, propelaksel, sejldrev, ror eller andet, der kræver, at båden skal på land igen for at udbedre skaderne. Eller i værste fald at båden synker. Disse tjek er i store træk de samme for sejlbåde som for motorbåde.

Dernæst er et grundigt forårstjek af riggen, sejlene og en ansvarlig sætning af masten vigtig for sejlbådenes vedkommende, hvor et flænget sejl eller defekter i riggen er årsag til, at masten knækker, så en ellers afslappet sejltur ender kaotisk. Det sker heldigvis yderst sjældent, hvis man ellers tjekker sine sejl og rig grundigt inden sæsonen.

Flere og flere lader masten stå på båden om vinteren, fordi det er lettere end at tage masten af om efteråret og sætte den på igen om foråret. Man skal bare huske, at riggen bliver slidt og belastet mindst lige så meget gennem vinteren som gennem en sejlsæson. Derfor er det vigtigt at komme en tur i masten og tjekke det hele igennem. Lad eventuelt en professionel rigger klare opgaven.

Tjek og servicering af motoren og eksterne motordele er især vigtigt om bord på motorbåde, der er hjælpeløse uden motorkraft. De kan ikke som sejlbåde sejle i havn for sejl, hvis motoren svigter. Det er dog skroggennemfører, søventiler og slanger, der er vigtigst at tjekke inden søsætning.

Foruden forårets tjek, så er det en god idé at vaske sidste sæsons snavs og salt ud af bådens tovværk, inden båden søsættes og rigges.

Det kan ske med almindelig sæbe til tøjvask, i enten badekarret eller en tur i vaskemaskinen, hvor det skal i et pudevår eller et dynebetræk med en stram knude, så man ikke risikerer, at tovværket sniger sig ud omkring vaskemaskinens aksel.

De fleste brande om bord i både opstår i det elektriske system. Det er derfor en særdeles god idé at gå bådens elsystem igennem en gang i mellem. Dette tjek kan snildt foretages, når båden er i vandet.

Det er vigtigt at tjekke især enden af salingshornene og sørge for, at de er beskyttede mod at rive genuaen i stykker i en vending.

 • BÅDEN
 • 1. Båden skal være bundmalet.
 • 2. Alle gennemføringer og søventiler skal tjekkes for tæring.
 • 3. Sørg for, at alle søventiler nemt kan lukkes.
 • 4. Se alle bådens slanger efter for revner eller andre svagheder.
 • 5. Bådens anoder skal være nye eller rengjorte og være så intakte, at de kan klare en hel sæson.
 • 6. Rusk i roret som tjek for slør i rorlejet.
 • 7. Tjek om neopren-manchetten er intakt og tæt på både med kort rorbrønd.
 • 8. Tjek lænsepumpen og andre pumper om bord.

 • MOTOREN
 • 1. Skift olie, hvis det ikke er sket i efteråret.
 • 2. Skift oliefilter, hvis det ikke er sket i efteråret.
 • 3. Tjek, om der er tilstrækkelig kølevæske på motoren, hvis den er ferskvandskølet.
 • 4. Tjek motorens impellere.
 • 5. Tjek, om drivremmen kan holde endnu en sæson.
 • 6. Kig efter, om der er kondensvand i dieseltanken.
 • 7. Tjek, om batterierne er ladet helt op.
 • 8. Propellen skal være renset af og poleret eller beskyttet mod at blive begroet med især ruer.
 • 9. Hvis båden har vandsmurt gummipakning (Black Jack) mellem stævnrør og aksel, så tjek, om den ser ud til at kunne klare endnu en sæson. Husk at lufte den ud efter søsætning.
 • 10. Hvis stævnrøret er fedtsmurt, så sørg for, at der er presset fedt ud i stævnrøret.
Olieskift og nyt oliefilter samt tjek af impeller og drivrem er vigtigt, inden man tager på længere sejlture for motor, men kan også klares, mens båden ligger i vandet.

 • OUTBOARDDREV, SEJLDREV OG BOVPROPEL
 • 1. Tjek, om sejldrevets olie er blevet hvid.
 • 2. Tjek sejldrevets membraner.
 • 3. Tjek, om outboarddrevets kardanbælg er intakt og tæt.
 • 4. Tjek samlingen mellem tummel og skrog for revnedannelser.
 • 5. Propellen bør være rengjort for snavs og især for ruer.
Et eksempel på en tæret søventil, der har siddet i båden længe efter den burde være udskiftet.

 • RIGGEN - når masten har været taget af i vinter
 • 1. Gå masteprofilet efter for revner og tæring, især ved kanterne af mastens beslag af rustfrit stål.
 • 2. Se efter revner i og omkring terminaler og taloritter (vær især omhyggelig med at tjekke ældre terminaler).
 • 3. Gå den stående igennem for buk og lus (knækkede kordeler).
 • 4. Sørg for at sikre salingshornene mod unødig slid/skade på storsejlet. Det gælder især på bagudvendte salinger.
 • 5. Tjek, om alle fald og trimliner i masten er i orden til at klare en hel sæson (hele den løbende rig).
 • 6. Sørg for, at alle fald og liner i masten ikke krydser hinanden, men kan løbe frit, så f.eks. spileren altid kan komme let op og ned.
 • 7. Tjek, at skivgatterne, topsvirvlen i rulleforstag og blokke oppe i riggen ruller let og ubesværet.
 • 8. Sørg for, at rulleforstagets profil ikke bliver bukket, mens masten sættes.
 • 9. Sørg for, at der er fedt i vantskruernes gevind, før de bliver spændt hårdt.
Her er et grelt eksempel på, hvad der sker, når man ignorer tæring ved montering af rustfri beslag på en aluminiumsmast.

 • RIGGEN - når masten har stået på båden i vinter
 • 1. Giv riggen et grundigt forårstjek i bådsmandsstol. Her skal man tjekke alt, hvad man tjekker, når masten rigges til (se ovenstående).
 • 2. Tjek alle splitter og bolte i riggen, der bør være beskyttet med tape.
Når masten står på båden vinteren over, så er det vigtigt at komme en tur til tops i masten og tjekke hele riggen igennem.

 • SEJLENE
 • 1. Tjek sejlene for alle former for skader, inden de trækkes på bom og rulleforstag, hvis dette tjek ikke blev gjort i efteråret.
Så pænt og rent kan beskidt tovværk blive med en tur i vaskemaskinen.

 • TOILET OG VANDTANK
 • 1. Ferskvandstanken skal helst være rengjort.
 • 2. Tjek, om toilettet fungerer, som det skal, og er tæt.
Sådan fosser havvandet ind i båden, når en skroggennemføring, en søventil eller en tilsluttet slange knækker. Det sker jævnligt, at både må tages på land igen, umiddelbart efter søsætningen, fordi en søventil lækkede.

 • GAS
 • 1. Hvis båden har gaskomfur, så er det vigtigt at tjekke for utætheder. Der fås gastestere til montering mellem gasbeholderen og komfuret.
Med denne gasdetektor kan man tjekke om der er utætheder fra detektoren og frem til blusset på komfuret.

Båd 590

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.