fbpx

Tekst Jens Høy, Øyvind Bordal Foto Jens Høy, Øyvind Bordal. Yanmar, Shell

Knap så klimasmart:

Syntetisk diesel kan skade din bådmotor

Danske sejlere har taget Shells GTL brændstof til sig. Fordelene er mange, men Yanmar vil ikke godkende brændstoffet, og fra flere motorværksteder er meldingen, at GTL giver problemer med smøring af vitale motordele.


Det lugter ikke. Det oser stort set ikke, og derfor er der ingen tung dieselrøg i cockpittet, når du starter en iskold gammel dieselmotor og straks sætter i bak, fordi du vil på vandet hurtigst muligt.Siden en forsigtig start i 2016 har GTL spredt sig til omkring 45 havne i Danmark, og stort set alle betydende producenter af dieselmotorer til marinebrug har vendt tommelfingeren op for brændstoffet, der afhængig af motoren udleder op til 38 % færre partikler, når man måler på udstødningen. 

Pakninger tørres ud
Præcis hvor meget den direkte partikelforurening bliver reduceret med, afhænger af hvor gammel og hvor avanceret din båd-motor er. Samtidig bliver motorgangen blødere, og støjniveauet sænkes, når du sejler på syntetisk diesel.Men et er, hvad producenterne af GTL reklamerer med, noget andet er, hvad sejlerne i praksis oplever.”Vi anbefaler, at man tilsætter et additiv, hvis man sejler på GTL. Vores erfaringer gennem de senere år er, at der mangler smøremiddel i brændstoffet. Pakninger tørrer ud, mens dyser og pumper risikerer at stå af,” siger indehaveren af Jespers Marineservice i Jyderup, der har 25 års erfaring med både Yanmar og Volvo Penta-motorer.
Yanmar anbefaler diesel
Oplevelsen af GTL som et brændstof, der smører dårligere, bekræftes af flere andre marineværksteder, og hos importøren af Yanmar-motorer ønsker ingen at udtale sig til citat om GTL. ”Yanmar har ikke godkendt brug af GTL i deres motorer, og vi har ingen tidshorisont for om eller hvornår det eventuelt bliver godkendt. Johs Thornam A/S anbefaler derfor brugen af diesel med Euronorm DN590 i deres motorer,” skriver importøren i et svar på BÅDs henvendelse.Hos Vetus, der er ejet af Yanmar, har man samme holdning til GTL, mens Bukh og Mercury oplyser, at alle deres motorer er godkendt til GTL.Hos en af de største leverandører af motorer til lystsejlere, Volvo Penta, har man siden 2016 vendt tomlen op for GTL, men af en servicebulletin fremgår det, at brændstoffet er godkendt, idet det overholder den såkaldte EN 15940-standard, men at man kan opleve at gummi og lignende materiale på indsprøjtningssystemerne kan blive påvirket af brændstoffet. Med andre ord kan GTL betyde, at pakninger og lignende bliver utætte.

Professionelle bruger det
Siden 2016 er GTL vokset til at blive to forskellige produkter, idet der senest i 2020 er ændret på kravet til iblanding af biokomponenter. Shell GTL Fuel Bio benyttes til vejtransport og kan tankes på udvalgte steder, mens Shell GTL Fuel Offroad er det, du kan tanke på havnen mange steder, og som ikke indeholder biokomponenter. For nylig er tankstationerne OK også begyndt at sælge GTL i direkte salg til professionelle aftagere. Produktet leveres af Shell.

Sådan fremstilles syntetisk diesel

GTL er fossilt brændstof til dieselmotorer, fremstillet af naturgas i stedet for råolie (som almindelig diesel).

GTL står for Gas-To-Liquid.GTL har stort set samme tekniske egenskaber som almindelig diesel.Brændstoffet kan anvendes rent eller i alle blandingsforhold.

GTL er godkendt efter normen for syntetisk diesel (EN15940), og er biologisk nedbrydeligt – ref. OECD-test 301 F og 307.

GTL Fuel brænder renere end råoliebaseret diesel og udleder derfor væsentlig færre skadelige stoffer og mindre røg. Det er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer, fremstillet af naturgas i stedet for råolie.

Omkring 45 danske havne sælger i dag GTL diesel.

Fordele:

  • Udleder færre skadelige stoffer, som følge af den renere forbrænding
  • Lugter og oser næsten ikke
  • Kan bruges i alle blandingsforhold med diesel
  • Er støjreducerende – mellem 1-3 dB(A) Har gode egenskaber ved koldstart 
  • Indeholder ikke biokomponenten FAME, som er kendt for at kunne fremme udvikling af dieselpest

Ulemper:

  • Mindre energitæthed, hvilket betyder, at du sejler lidt kortere for hver liter GTL
  • I EU har kommissionen udregnet brændstoffers ”vugge til grav”- CO₂-belastning
  • Af EU’s Brændstofkvalitets-direktiv 98/70/EC fremgår det, at GTL Fuel udleder 94,3 g CO2/MJ.
  • Til sammenligning udleder traditionel diesel 95 g CO₂/MJ Koster typisk 10-20 øre mere pr liter, end almindelig diesel. Kilde: Shell

Brugt i tungt maskineri
Herhjemme er den kommercielle brug af GTL steget massivt de seneste år, godt hjulpet af den stigende klimabevidsthed, og derfor har en stribe operatører af tunge maskiner valgt at skifte til GTL. Blandt de største er Københavns Lufthavn, hvor en flåde af tankbiler kører på syntetisk diesel, og i Københavns havn sejler Canal Tours på GTL. Det samme gælder Bådfarten på Furesø, Lyngby Sø, Vejle Sø og Bagsværd Sø. 

Positive effekter
Når det gælder færger, har M/F Endelave, som sejler mellem Snaptun og Endelave, det seneste år sejlet på GTL, og her har man udelukkende oplevet de positive effekter, så som mindre sod, lavere støjniveau og færre partikler i udstødningen. Brændstoføkonomien burde været blevet dårligere for færgen, der hver uge bruger lidt over fem tons GTL, for energi-tætheden er lavere i GTL end i traditionel diesel udvundet af råolie. Det har man imidlertid ikke kunnet måle. 

Ingen henvendelser fra sejlere
Blandt de store havne var Skovshoved Havn blandt de første til at omfavne GTL, og siden starten i 2017 har man ikke haft andet end gode erfaringer med GTL.”Jeg har ikke fået en eneste negativ henvendelse fra sejlere omkring GTL. Fra vores motormand har jeg godt hørt om kritikpunkterne i forhold til smøring, men det er underligt, at jeg ikke har hørt fra kunderne,” siger havnefoged Jesper Tjott.


Bådvarmere kan udfordres
For mange sejlere er det ikke kun bådens motor, som bliver påvirket af brændstoffet, men også de varmesystemer, som typisk henter brændstoffet fra samme tank som bådens motor.De to største leverandører af bådvarmere, Webasto og Eberspächer, siger umiddelbart ja tak til GTL:”Alle nyere Webasto-varmere kan uden problemer benytte GTL. På visse modeller står der direkte, at man kan benytte GTL. Desuden er det vores opfattelse og erfaring, at GTL heller ikke giver problemer med ældre varmere. Jeg vil vurdere, at op til 10 år gamle varmere kan benyttes. Ældre konstruktioner vil formentlig også fungere fint med GTL,” siger Anders Kjøller, Webasto.

Muligvis større forbrug
Hos konkurrenten Eberspächer har man ikke oplevet problemer med brændstoffet, men understreger, at man i praksis nok skal bruge mere GTL for at opnå samme varme.”Hvis vi skal tage det helt efter bogen, så har Eberspächer ikke godkendt GTL. I prak-sis har vi dog ikke hørt eller haft erfaringer med, at GTL har voldt problemer i vores båd-varmere. Men når man benytter GTL, skal man være opmærksom på, at energi-tætheden ikke er helt så høj som i traditionel diesel. Man vil derfor kunne opleve, at man skal benytte mere GTL for at opnå den samme varmeeffekt,” siger teknisk ansvarlig hos Eberspächer Danmark ApS, Thomas Laufer.

BÅD 569

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.