fbpx
TEKST & FOTO HENRIK HANSEN #588

KEND DIT GREJ: RULLEMASTER

Nem sejlads med rullemast når man bruger den rigtigt

Der er efterhånden mange rullemaster på sejlbådene i de danske havne, og de bådejere kan normalt nemt rulle sejlet ud til sejlglæde, men rullesystemet kan også drille, så sejlglæden forsvinder. Her giver vi nogle anvisninger til at undgå problemer og få sejlet til at rulle let og uden problemer.


I takt med at nye sejlbåde bliver større og større, så er rullemasterne blevet tilsvarende meget populære, og med rullestorsejl i lamineret dug med lodrette sejlpinde og kappe, så slår denne moderne rig en pæl igennem alle gamle fordomme om rullemaster. Når rullesystemet, bommen og sejleren ellers fungerer godt sammen.

Der kan nemlig gemme sig en slange i paradiset med rullemast. Rullesystemet kan i uheldige tilfælde sætte sig fast, mens man ruller sejlet. Det værste mareridt er, hvis det sker i blæsevejr og høje bølger. Heldigvis sætter rullesystemer sig fast, når man begynder at rulle sejlet ud, for så kan man bare nøjes med at sejle for genua eller motor til man er i havn igen og kan klare problemet i stille vejr i havn.

Det er oftest en uheldig cocktail af uopmærksomhed, et ældre hult storsejl, en forkert stilling af bommen under indrulning, forkert opsætning af rullesystemets rulleprofil eller anden form for uheld, som kan være årsag til, at rullesystemet sætter sig fast.

Det hele er heldigvis sjældent så bøvlet som beskrevet.

Det handler helt basalt om at sætte rulle-masten korrekt, betjene den rigtigt under ind- og udrulning, med den rigtige vinkel på bommen samt ikke mindst at udskifte sit rullesejl, inden det bliver hult og udsejlet. Især det sidste bliver desværre overset af mange bådejere med rullemast.

Alle både er i dag afhængige af, at alt det tekniske om bord bliver vedligeholdt, og det gælder i høj grad også rullemaster, der bør have regelmæssige rigtjek. Specielt når man lader masten stå vinteren over på båden.

Hvis rullesejlet sætter sig fast under ind- eller udrulningen, så kan den eneste mulighed være at slække på udhalet og binde så meget af det blafrende sejl som muligt ind til masten. Med sejlet delvist rullet om mandrillen kan man ikke bare slække på storsejlsfaldet og hale sejlet ned.

En rullemast fungerer i princippet som et rulleforstag med en masteprofil udenom, og der er i dag ikke nævneværdig forskel i profilerne til almindelige master og profilerne til en rullemast.

Der er dog en vægtforskel, fordi rullemaster har en indre 'væg', der adskiller rulleprofilet fra fald og ledninger og selve rulleprofilet. Desuden har rullemaster en åbning på agterkanten, så sejlet kan rulle ud og ind.

Rullemaster fra forskellige masteproducenter adskiller sig fra hinanden på især to punkter, nemlig bredden på åbningen i agterkanten og masternes rulleprofiler, også kaldet mandrillen. Alle rullemaster skal altid sættes hårdt og næsten helt lige og må kun forkrumme maksimalt 1 procent af forstagshøjden. En Hallberg-Rassy 37 har f.eks. en forstagshøjde på 14,55 meter og kan forkrumme 100 millimeter. 

Denne type rullestorsejl i hvid polyestersejldug med en let negativ kappe er det mest almindelige sejl på rullemaster.

RULLESTORSEJLET
Man kan sejle hurtigere med bedre højde samt få en mere komfortabel sejlads med mindre krængning, hvis man vælger et moderne rullestorsejl i lamineret sejldug, eller i membrandug, med lodrette sejlpinde, i stedet for det typiske standardrullestorsejl i ulamineret polyestersejldug med negativ kappe uden sejlpinde.

LODRETTE SEJLPINDE
Alt andet lige så holder et avanceret rullesejl med lodrette sejlpinde faconen bedre og længere end rullesejl i polyestersejldug, hvor faconen bliver dybere og rykker agterover i frisk vind. Det giver mere krængning og mindre fremdrift. Samtidig bliver sejlet permanent dybere med tiden, og det kan give vanskeligheder, når sejlet skal rulles.
Sejl i strækstabil sejldug med gennem-gående lodrette sejlpinde kan få lidt kappe i sejlet og samtidig holde en god facon i pust og frisk vind.

EKSTRA KORTERE SEJLPINDE
Membransejl, der er bygget med ekstra korte sejlpinde mellem de typiske fem lodrette sejlpinde, er de bedste og samtidig dyreste rullesejl, hvor man kan få større kappe end med selv et i stabil lamineret sejldug med fem lodrette sejlpinde.
Sejl i lamineret sejldug og membransejl giver mærkbar større fremdrift og langt mere komfortabel og rolig cruising end et rullesejl i hvid polyesterdug uden sejlpinde og negativ kappe.
Lodrette sejlpinde giver ikke bare bedre sejlegenskaber, men holder også sejlet strakt i højden, når man ruller ind eller rullereber, så man undgår, at sejlet bliver dybere ved rebning. Ved rullerebning skal man bare huske at rulle sejlet ind, så en af de lodrette sejlpinde bliver rullet ind til mandrillen.

UNDER SEJLADSEN 
Hvis man haler hækstaget under sejladsen og krummer masten, så er det vigtigt at slække hækstaget igen, inden man ruller sejlet. Sejlet skal altid rulles med ret mast, modsat rullegenuaen, der skal rulles med så tæt rulleprofil som muligt.
Når man bestiller nyt rullestorsejl, så er det vigtigt, at sejlmageren sætter sig ind i, hvilken rullemast der står på båden og laver sejlet specielt til denne mast.


Mandriller uden opspænding
Der er solgt rigtig mange cruisingbåde med master, hvor mandrillen er monteret i lejer i toppen og bunden af masten, uden at kunne spændes op som f.eks. forstaget i et rulleforstag.

Mandrillen vil derfor typisk blive presset agterud, når man ruller sejlet ud, og kan lægge sig mod agterkanten af masteprofiler, sammen med det rullede sejl, og skabe en friktion ved rulningen.

Dette gælder især for ældre sejl med polyestersejldug, der ikke er særlig strækstabil. Disse sejl bliver med tiden udsejlet og hule, medmindre man kun sejler i let vind. Dermed kommer de til at fylde mere i masten og bliver mere løst rullet op. Når man ruller denne type sejl i blæsevejr, så vil sejlet også blive dybere på midten under rulningen, med mindre man har lodrette sejlpinde i sejlet.

Hvis sejlet samtidig bliver rullet ind med en forkert vinkel på bommen, så vil sejlet blive rullet for løst op i enten toppen eller bunden. Specielt hvis sejlet bliver rullet for løst i bunden, så kan det trække den løse sejldug med ud og gøre det vanskeligt at trække sejlet ud på master med en snæver åbning i profilet.

Master uden opspænding af mandrillen rulles oftest med et hal fra cockpittet via en 'snegl' på mandrillen under sejlet. Dette system går også trægt efter længere tids brug på grund af snavs og salt. Det klares ved jævnligt at spule det rent med ferskvand.

Master af denne type har også tit for lille åbning mellem læberne til, at man kan bruge lodrette sejlpinde i sejlet.


En tur i masten
Når sejlet er blevet for hult i tidens løb, og derved fylder mere i masten, løses det bedst ved at udskifte sejlet i tide og helst med et sejl i strækstabil sejldug. Det er den dyreste, men også den bedste og mest langtidsholdbare løsning.

Hvis sejlet sidder uhjælpelig fast, når man ruller det ud, så må man en tur i masten og presse mandrillen ind med f.eks. en stor rørepind eller andet stykke træ, der ikke skader sejlet, mens en gast langsomt haler sejlet ud imens. Det er langsommeligt og trættende, men kan være den eneste gangbare løsning, og det skal gøres i vindstille eller helt let vind.

Mandriller med opspænding
Rullesystemet i master fra Seldén adskiller sig fra andre rullemaster ved, at mandrillen kan spændes op forneden, så den ikke krummer så meget som i master, hvor den ikke kan spændes op. Det svarer til at totte forstaget til en rullegenua. Man skal bare være opmærksom på, at mandrillen bliver spændt op med den korrekte spænding, så man får det optimale ud af rullesystemet, uden at spænde den så hårdt, at man ødelægger rullesystemet. Hvis man er det mindste i tvivl, så lad en rigger spænde mandrillen.

Samtidig er åbningen i Seldéns rullemaster så stor, at sejl med lodrette sejlpinde kan rulles ind. Disse master adskiller sig også ved, at mandrillens kugleleje i topsvirvlen er opbygget så det skæve tryk fra faldet udlignes til flest mulige kugler. Mandrillen rulles med en tromle på bagsiden af masten, der er forbundet med mandrillen med tandhjul. Tromlen rulles med et hal fra cockpittet, men kan også drejes med et spilhåndtag. Mandrillen kan også rulle ved hjælp af et elspil inde i masten. På ældre master sidder motoren typisk på agterkanten af masten.


UNDGÅ MUG OG SKIMMEL
Et rullestorsejl skal hurtigst muligt rulles ud og tørres, hvis det bliver rullet vådt ind i masten. Ellers bliver sejlet hurtigt plettet og grimt af mug og skimmelsvamp.


Bommens stilling er vigtig
Rullestorsejl rulles ud med et dobbelt udhal på bommen, der løber på en skødevogn på bomprofilet. Denne skødevogn skal helst være en letløbende type, så den ikke øger de kræfter, der skal bruges til at rulle ind og ud.

Et rullestorsejl kan i princippet rulles ud og ind fra begge halser, blot båden ligger tæt på vindøjet, men det er bedst at rulle det ind på en kurs, hvor det ruller ind direkte på mandrillen uden at glide mere over læberne i mastens åbning end højst nødvendigt. Så ruller det bedst og slides mindst.

Det er desuden vigtigt, at bommen trimmes til den rigtige vinkel med rodkicken, inden man begynder at rulle sejlet. Bommen skal stå, så der er nogenlunde lige meget tryk på agter- og bomliget, så sejlet bliver rullet lige meget i toppen og bunden. Ellers bliver det rullet løst ind på den ene ende af mandrillen og kan krølle under rulningen. 

Her ses tydeligt, hvor meget kappe man kan få med et membransejl med fem lodrette sejlpinde og fire ekstra kortere sejlpinde til at støtte kappen.

Båd 588

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.