fbpx
TEKST ØYVIND BORDAL 
FOTO OCEANS OF HOPE, JOSH HALL, ØYVIND BORDAL #584

Oceans of Hope Højskole

”At forberede & gennemføre en længere sørejse”

Mikkel Anthonisen og holdet bag Oceans of Hope sejlede jorden rundt med mennesker med sclerose og opdagede, hvilken helbredende og udviklende kraft der ligger i at sejle. Nu samles alle erfaringerne i en ny højskole – en blå linje, som tilbydes eksisterende højskoler.


De fleste bevægelser i samfundet starter med, at nogen samler noget op, som ligger i tiden. Det kan være et sæt ideer, nogle tendenser eller tanker – og gør noget ved dem. Noget, der er handlingsbaseret.

Sådan var det med Grundtvig, som startede højskole-bevægelsen. Og sådan var det, om end i en lidt mere beskeden skala, med Mikkel Anthonisen, som startede Oceans of Hope.

Læge, skipper, projektleder, far
”De tanker og ideer, som ligger til grund for højskoletraditionen, og dem som ligger til grund for Oceans of Hope, er langt hen ad vejen de samme,” forklarer Anthonisen over sild og hjemmelavet leverpostej i Sydhavnen, København. Udenfor vinduerne er det koldt og blæsende. Men indenfor er det varmt og fredeligt. Ingen af Mikkels talrige børn er kommet hjem fra skole og børnehave endnu. Mikkel arbejder som læge på Anholt en uge om måneden, og i de andre uger er han far til fire – og projektleder for det, der nu hedder Oceans of Hope Højskole.
En væsentlig målsætning er, at eleverne forstår hvordan man kommer fra idé til handling.
Mikkel Anthonisen, skipper

Højskole-tanker fra begyndelsen
”Faktisk har jeg tænkt på Oceans of Hope som en højskole, lige siden jeg fik ideen tilbage i 2012. Den gang lagde vi ud på en jordomsejling med mennesker med sclerose kun halvandet år efter, at ideen første gang dukkede op. Jeg kan huske, at det føltes som noget, der bare skulle ske – og som skulle ske igennem mig. Lynhurtigt var der samlet et hold med de rigtige folk. Og så sejlede vi ud i verden. Da vi kom hjem i 2014, vidste vi, at vi havde fat i noget,” fortæller han.

Målbare positive effekter
”De mennesker, vi havde med som mandskab, var på mange måder dømt ude af livet og samfundet. De havde mistet troen på sig selv. De havde mistet troen på fremtiden. Men via den fortælling og det hold jeg fik sat dengang, så vendte de tilbage til livet. Ved hjælp af sejladsen og det fællesskab vi skabte, fik de bygget deres identitet op. De fik troen på sig selv og livet tilbage. Efterfølgende igangsatte vi et forskningsprojekt, som så nærmere på effekterne af at sejle, og forsøgte at måle dem på en række forskellige parametre. Det gjorde vi i samarbejde med Rigshospitalet og flere anerkendte universiteter, blandt andet SDU og Aarhus Universitet. Projektet kører stadig, men vi kan allerede se en lang række målbare resultater.”

Teamwork, samarbejde, kommunikation. Det er bare nogle af de kvaliteter. sejlads fremmer.

Hvad er Oceans of Hope Højskole?
  • Målgruppen er alle over 18 år, som er tilmeldt et højskoleforløb. Højskolen er en blå linje, som er et tilbud til eksisterende højskoler, og som dermed bidrager til at binde højskolerne i Danmark sammen. 
  • I år er det tale om et pilotprojekt, som starter med Ranum Højskole, med kursstart 16. april (8-16 elever), og derefter Oure Højskole, med kursstart efter sommerferien (8-16 elever).
  • Oceans of Hope kommer ud til højskolen og underviser. Elevernes opgave bliver at forberede, planlægge og udføre en sørejse med Oceans of Hope. Togtet er 8-10 døgn for hver gruppe elever, og der er 8 elever i hver gruppe.
  • Der er også et stærkt fokus på FN’s verdensmål, især dem der omhandler livet i havet (14), samt klima (13) og partnerskaber for handling (17). Undervisningen vil være baseret på temadage. Den vil være dialog- og debatpræget og foregå i samarbejde med bl.a. DTU, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. 
  • Højskolens motto er ”I samme båd, på samme planet”. 
  • For mere information og tilmelding, se www.oceansofhope.org

Nu står vi endelig et sted, hvor vi kan blive en egentlig højskole med den søjle af kontinuitet,
der ligger i den tradition.
Mikkel Anthonisen, skipper

Få flere med
”Det næste naturlige skridt var jo at brede det længere ud, få flere mennesker med. Folk med andre ståsteder i livet, som havde andre udfordringer. Den idé har været igennem flere runder, og det har taget lidt tid for den at modne. Men nu har den taget form. Nu står vi endelig et sted, hvor vi kan blive en egentlig højskole med den søjle af kontinuitet, der ligger i den tradition.”

Binder højskolerne sammen
”Højskolen er jo en af det danske samfunds søjler, både kulturelt og historisk – højskolebevægelsen har været med til at forme demokratiske institutioner, som har vist sig modstandsdygtige mod snart sagt hvad som helst. Så nu bliver vi en blå højskole, en sejlende højskole, formet som et tilbud til eksisterende højskoler. Og ved at vi tilbyder det her kursus til flere højskoler i Danmark, er vi med til at binde dem sammen.”

Forberede og gennemføre en længere sørejse
”En væsentlig målsætning er, at eleverne forstår, hvordan man kommer fra idé til handling. Og det sker helt konkret ved at forberede og udføre en længere sørejse på en stor sejlbåd. Og sådan en har vi jo. Så nu sejler vi ud til farvande med stor betydning for livet i havet, og dermed livet på land, og det gør vi i samarbejde med højere læreanstalter, universiteter og forskningsinstitutioner.”


Centrale kompetencer
”Hvis man skal drive en sejlbåd på havet, så skal man kunne en hel masse. Man skal vide noget om vind og vejr, man skal kunne håndtere sejlene og vide, hvordan de skal bruges i skiftende forhold. Man skal kunne skifte et dieselfilter. Man skal kunne løse en masse situationer, som opstår undervejs, og man skal kunne samarbejde. Man skal gøre sig umage, for konsekvenserne af ikke at gøre tingene ordentlig er store. Ikke kun for en selv, men for alle om bord.”

Nødvendigt at møde udfordringerne
”Når du er på en båd, er det lige meget, om du har to, syv eller tolv i gennemsnit i skolen. Der handler det om din indstilling. Hvad du er villig til at give. Hvordan du er i stand til at samarbejde med de andre. At du er villig til at gøre dig umage. Og vores erfaring er jo, at det helt naturligt sker. At folk rejser sig og møder den udfordring. Ganske enkelt fordi de kan se, at det er nødvendigt. Og de kan mærke, at det kan de godt.”

Ud i verden, ind i livet
”Noget andet, der er væsentligt, er at forstå, at det tager mange, mange år at blive en god sømand. Du kan godt lære at sejle ved at tage et kursus, det kan du gøre mange steder. Men det gør dig kun til kandidat. Det gør, at nu kan du gå ud og begynde at blive god til det. Og det tager lang tid. Men at forstå det betyder også, at man kan sænke skuldrene og slappe af. Og tage skridtene et efter et. Når man skaber den ramme, som man jo gør, når man er en god sømand, så kan livet udfolde sig på en meget smuk måde. Det er det, vi forsøger at beskrive med vores motto: Ud i verden, ind i livet.”


Da vi kom hjem i 2014, vidste vi, at vi havde fat i noget. 
Mikkel Anthonisen, skipper

Forskning og formidling
”Den ene undersøgelse efter den anden viser, at rigtig mange unge mistrives. Der er meget angst og ensomhed. Og der tænker jeg, at en maritim højskole har noget at byde på. Vi kan give eleverne fornemmelsen af, hvordan man arbejder projektorienteret med sine drømme, så de rent faktisk bliver til noget. For eksempel planlægger vi at sejle ud til et bestemt område ved Færøerne. Der ligger nogle helt særlige koraller, som man kunne dykke ned til. Der er flere steder i Nordsøen, som er interessante i forhold til biodiversitet, og hvor man kan lære meget om, hvordan livet i havet hænger sammen med livet på land. Vi vil også besøge forskningsinstitutioner, gå i dialog med mennesker, der hvor vi går i land. Få undervisning af folk, der er på højeste niveau på sit fagområde. Det er også en væsentlig del af forløbet, at eleverne skaber et formidlingsprodukt – det kan være en video, en podcast, en artikel – hvor de videregiver og præsenterer det, de har oplevet, det de har lært.”

FN’s 17 verdensmål
”Så vores togt i år går mod nord og vest, langs Norges vestkyst, og derefter formentlig Orkneyøerne, Shetland, Skotland. Det kan også være, vi sejler ned til de frisiske øer udenfor Tyskland og Holland. Vi sejler efter vejrforholdene, og Nordsøen kan jo være barsk. Men uanset, så bliver der en masse rigtigt ocean-sejlads i Nordsøen. Vi skal løse to udfordringer: Vi skal skabe sammenhængskraft mellem mennesker. Og så skal vi tage hånd om de konkrete problemer, der er aktuelle i verden, og som er beskrevet i FN’s 17 verdensmål – ikke mindst verdensmål 14 for vores vedkommende, nemlig livet i havet.”

Skipper Anthonisen ved roret.

Ranum og Oure
”Her i det tidlige forår er der aftaler på plads med Oure og Ranum Højskoler. Men samarbejdet kommer til at udvides løbende med flere højskoler. Især er højskoler, der i forvejen har sejlads på programmet, velegnede. Men det behøver ikke være sådan. Uanset kommer vi ud og underviser, og så tager vi ud at sejle. Grupperne kommer til at overtage båden på skift, ligesom vi gjorde under vores jordomsejling, og på den måde binder vi også højskolerne sammen. De lever jo meget hvert sit liv i dag, og det er en af mine kongstanker at skabe en forbindelse mellem dem, via det her projekt – og så sejle ud i verden sammen og skabe dialog og viden om hinanden.”

”Jeg vil have jer med”
”Om bord på en båd opstår der et minisamfund med mange af de samme mekanismer og dynamikker, som vi oplever i større skala på land. Så nu sejler vi ud i verden med det her lille samfund, som kan blive stærkt i fællesskab. Det vil jeg gerne, som den mand jeg er, tilbyde de unge mennesker. Jeg vil gerne vise dem, at jeg vil noget. At jeg tør noget. Og at jeg vil have jer med. Det giver utrolig stor mening for mig at bruge resten af mit arbejdsliv på det. Og vi gør det, ligesom vi gjorde med jordomsejlingen: Vi sejler. Vi gør det. Det er et faktum. Så spørgsmålet er bare: Vil du med?”

Efterårets togter vil foregå i Nordsøen.

Båden
  • Oceans of Hope er en Challenge 67, bygget i 1996 i England til BT Global Challenge – en kapsejlads jorden rundt, mod de fremherskende vindretninger. 
  • S/Y Oceans of Hope deltog to gange i The BT Global Challenge Race (1996 og 2000) under navnet ”Motorola”. Efterfølgende sejlede den på ekspeditioner til Arktis under navnet ”Arctic Tern” og siden ekspeditioner til bl.a. Antarktis som ”Pakea Biskaia”, inden Mikkel Anthonisen anskaffede den i 2014 og døbte den ”Oceans of Hope”. 
  • Bådtypen anses for at være en af de mest sødygtige og søstærke sejlbåde, der nogensinde er bygget. Den er bygget af stål og har dertil både et kollisionsskot i stævnen og to vandtætte døre og skotter: et lige foran masten og et i agterskibet. Båden gennemgår i øjeblikket en større renovering med ny motor, nye el- og brandinstallationer samt nyt kommunikations- og navigationsudstyr. Sikkerhedsniveauet om bord holdes på højeste niveau, og båden er netop blevet godkendt af Søfartsstyrelsen til professionel oplæring i sejlads i højskoleregi. 
Bådmagasinet var med da Oceans of Hope ankom København efter jordomsejlingen i 2014.

Båd 584

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.