fbpx
Tekst ØYVIND BORDAL FOTO HENRIK J. HANSEN/ØPL, ØYVIND BORDAL #579

De holder liv i vores rødder

Maritimt Værksted Hal 16 er blevet et kraftcentrum for maritim kulturarv i Danmark. Anden weekend i august kan alle se, hvad der sker, når kapsejladsen Øresund på Langs samler alle typer klassiske træbåde.


En ofte overset fraktion af det sejlende folk er de ildsjæle, der brænder for de klassiske fartøjer. Alle dem, der tilbringer måneder og år med at istandsætte og klargøre både, der repræsenterer vores maritime kulturarv, og dermed viser os alle, hvor vi kommer fra. Som bevarer en forståelse for, hvad det alt sammen er bygget på – inklusive de glasfiberbåde, de fleste af os sejler rundt i.

KORT OM ØRESUND PÅ LANGS
Øresund på Langs 2022 afholdes 12.-14. august. Bådene samles i Svanemøllehavnen i København fredag eftermiddag, hvor alle deltagere er inviteret til at deltage i KTS’s aftenkapsejlads. Lørdag morgen starter selve ØPL-sejladsen, fra Svanemøllen til Helsingør. Københavnsmesterskabet for træbåde afgøres som del af weekendens program. Søndag er der fælles morgenmad efterfulgt af en uformel ”gentleman’s kapsejlads” til alle dem, som skal sejle sydpå mod København. Her åbnes der op for mandskabsbytte, så man kan lære nye mennesker at kende.

Se mere og meld dig til her:
https://mfs.dk/historisk-havn/oeresundpaalangs/

A
rtiklen er at finde i Bådmagasinet som udkommer torsdag den 28. juli - men grundet ovennævnte aktuelle sejlads, bringer vi allerde nu artiklen på vores  website - åben, god fornøjelse.

”Det gør ikke sig selv”
Klassiske fartøjer vækker altid glæde. Når vi ser dem, uanset om det er ude på vandet eller i havn, peger vi tit på dem fulde af begejstring over linjerne og den stemning, de bærer med sig. Der er noget historisk og visuelt smukt over den slags både, og vi mærker det alle sammen.

Men som man siger i de kredse: ”Det gør ikke sig selv.”

Her i Danmark er der faktisk tale om et ret stort miljø bestående af hårdt arbejdende mennesker, som sørger for, at en sjælden viden og kompetence bevares og går i arv fra de ældre til de yngre. Et væsentligt stykke kultur ville simpelthen forsvinde, hvis det ikke var for dem.

For det handler ikke kun om bådene og skibene i sig selv. Det handler i høj grad også om kundskaben om, hvordan de er bygget, hvordan de vedligeholdes – og ikke mindst hvordan de sejles.


Det gamle Skibsværft
Der er flere centre for den slags aktivitet i Danmark, for eksempel Svendborg, Holbæk og Svanemøllehavnen i København.

Men de senere år er der især et sted længere mod nord, som har vokset og udviklet sig med voldsom kraft. Det er Historisk Havn i Helsingør.

Rigtig mange danske sejlere kender Helsingør Nordhavn, udgangspunktet for Sjælland Rundt og en af landets største lystbådehavne. Nordhavnen har i de senere år udvidet kapaciteten yderligere med havnepladser ved flydebroer i Statshavnen på den anden side af Kronborg Slot. Her ligger man lige foran det, der engang var Helsingør Skibsværft. Og det er her, man finder Historisk Havn.


Arkitektoniske perler
Skibsværftet gik konkurs i 1983, og lige siden har området ved de gamle værftshaller ved foden af Kronborg Slot været genstand for talrige kulturelle tiltag. Kulturværftet, en arkitektonisk perle på havnefronten, åbnede i 2010. M/S Museet for Søfart blev bygget ind i en tørdok i 2013 – et prisbelønnet arkitektonisk mesterværk af Bjarke Ingels. Værftets Madmarked er også kommet til.

Og selvom det er et tiltag i noget mindre målestok, så er Maritimt Værksted Hal 16, selve kraftcenteret i Historisk Havn, også blevet en vigtig spiller på havnen.

Ind i hallen, ud i havnen
Hal 16 er en rå, gammel værftshal, og indenfor står historiske træ-fartøjer klodset op på rad og række. I et lokale ved siden af er en hel maskinpark i fuld sving. Hvert år kommer nogle fartøjer i vandet, og andre kommer ind.

Foreningen har været i gang i en del år allerede og nyder godt af support fra flere kanter: Helsingør Kommune, M/S Museet for Søfart og flere private fonde og sponsorer støtter op om arbejdet. Ude i den gamle dok ligger en lang række fartøjer af forskellig art, nogle små joller, andre skibe med flere master.

Det største af dem er Fyrskib XVII Gedser Rev, udlånt af Nationalmuseet og vedligeholdt af Foreningen for Fyrskib XVII med støtte fra M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommune. (#573).

Sidste efterår fik fyrskibsforeningen bevilget Danmarkshistoriens største enkeltstående donation til et historisk træfartøj: 9,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fyrskibet, som vejer 300 ton, skal nu på værft og gennemgå en omfattende renovation.

Fyrskib XVII Gedser Rev fra 1895 er Danmarks ældst bevarede fyrskib.

Anden weekend i august
Årets højdepunkt i Historisk Havn er kapsejladsen Øresund på Langs, som foregår i begyndelsen af august hvert år. Man sejler fra København til Helsingør, en distance på ca. 18 sømil, så alle kan være med – også helt små både. Eventet har femårs fødselsdag i 2022.

På trods af at pandemien satte sit præg på de seneste to arrangementer, er ØPL allerede blevet en institution i miljøet for klassiske fartøjer og er stille og roligt ved at udvikle sig til det event, det fra starten var tænkt som: En omfattende, samlende begivenhed for klassiske fartøjer og maritim kulturhistorie – ikke kun på langs, men også på tværs af Øresund. Med andre ord: Svenskerne er også inviteret.

Undfanget på et dæk
I år strækker aktiviteterne sig over en hel weekend med sejlads både fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. august. Banen for selve ØPL, som sejles om lørdagen, bliver en smule længere og ikke mindst mere varieret end tidligere år med flere udfordringer undervejs.

Konceptet opstod, som den slags tit gør, i en samtale mellem to ildsjæle. Passende nok fandt den sted på et skibsdæk – mere præcist om bord på den rødmalede skonnert Lilla Dan.

Nicolai Vædele, formand for Maritimt Værksted Hal 16, fortæller om episoden: ”Tilbage i 2017 var vi inviteret på en visionssejlads for at snakke om mulighederne for at bygge en ny træskibshavn i København. Vi sejlede rundt i Københavns Havn, og det var lige der, i en samtale med Henrik Effersøe fra Kjøbenhavnske Træsejlere, vi fik ideen til en samlet kapsejlads for alle sejlende træfartøjer. Og den skulle gå fra København til Helsingør. Henrik var fyr og flamme og ti minutter senere, havde vi lagt rammerne. Vi fik ret hurtigt engageret Joakim Quisdorff-Reffn fra Sundby Sejlforening i arrangementskomiteen. Først tænkte vi at kalde sejladsen Øresund på Tværs, men efter et kig i søkortet, blev vi enige om, at det var mere logisk at kalde den Øresund på Langs.”


Åbent hele året
Som i enhver kapsejlads er det sociale meget væsentligt, og derfor har der lige fra begyndelsen været rigelig plads i programmet til, at folk kan mødes og dele deres passion. Øresund på Langs afholder altid en berømt festmiddag lørdag aften, hvor der serveres god mad, spilles musik, deles præmier ud og snakkes på kryds og tværs.
Men det er ikke kun den ene weekend i august, hvor havnefronten og det gamle skibsværft i Helsingør er et interessant sted at komme, hvis man interesserer sig for både og sejlads. Hele sommerhalvåret er der aktivitet og flotte skibe og både at kigge på i Historisk Havn.

Og inde i Hal 16 står de hårde hunde, der renoverer og istandsætter fartøjerne. Det gør de hele året. Og de viser gerne frem, det de laver – og fortæller måske endda en historie eller to fra dengang, man lugtede af tjære efter en tur på vandet. 


BÅD 579

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.