fbpx
TEKST & FOTO TORSTEN RASMUSSEN

BUNDMALINGSTEST

Fokus på hvid bundbehandling

Er de hvide bundmalinger bedre end deres rygte? Se her hvordan fire producenters hvide malinger klarede sig gennem sæson 2021.


Hvid bundbehandling på bådens bund ser flot og ren ud, når de står nymalede på land. Noget andet er, når bådene har været søsat og udsat for havets begroningsaktivitet gennem en hel sæson. På overfladen af alle bundbehandlinger foregår der en voldsom aktivitet gennem sæsonen forårsaget af mange forskellige mikroorganismer og dyr. Grunden til aktiviteten er dels de anvendte biocider og temperatur, men også lysintensiteten fra sol har stor betydning.

Hvide og lyse bundbehandlinger reflekterer lyset bedre end mørke bundbehandlinger. Dette betyder, at begroningsorganismerne og dyr får ideelle betingelser for at vokse og hæfte sig til bunden. Takket være nye biocider og bindemidler i moderne bundmalinger er det lykkedes for producenterne at producere hvide og lyse bundmalinger med lavt indhold af biocid. Samtidig er den begroningshæmmende effekt forøget. Vi viser, hvilke hvide bundmalinger der er effektive og kan sammenlignes med mørke bundbehandlinger.

Nye regler
Flere bundmalinger indeholder biocidet Zinkpyrithion i forskellige mængder. Denne mængde er fra den 1. marts 2022 fastlagt til at være maksimalt o,1 gram i hver bundmaling. Derfor vil mange af de gamle bundmalinger ikke være godkendt til salg og påføring i 2022. På Miljøministeriets hjemmeside mst.dk under bundmalinger til både er alle godkendte bundmalinger nævnt. Disse malinger er godkendt til salg og påføring i Danmark.

Formål
Bådmagasinet har gennem sæson 2021 fulgt markedets hvide begroningshæmmende bundmalinger. Behandlingerne har været eksponeret for marint miljø i forskellige danske farvande. Testbåden har været søsat i 7 måneder og sejlet ca. 200 sømil med en periode for svaj på 30 døgn i et strømfyldt farvand. Derudover har båden ligget i havn og har været anvendt til weekendture.

Konklusion
Bådens testarealer er opdelt i fem arealer med hvide behandlinger og sammenlignet med et reference testareal med mørkere testmaling. Alle testmalingstyper er af polerende type. Efter landsætning er testfelterne vurderet med hensyn til begroningsart og mængde. Flere hvide testarealer havde samme begroningstype og mængde som de mørkere testarealer.

Af de hvide bundbehandlinger havde Seajet 027 den bedste begroningshæmmende effekt. Dog skal bemærkes, at flere producenter har valgt at udtage biocidet Zinkpyrithion i deres bundmalinger. Zinkpyrithion holder bundmalinger hvide og begroningshæmmende i den eksponerede periode i vandet.


TESTRESULTATERNE BLEV VURDERET
MED STJERNE-RATING FRA 1 TIL 5,
HVOR 1 ER DEN LAVESTE OPNÅELIG OG
5 DEN HØJSTE OPNÅELIG.


BÅD 576

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.