fbpx
Tekst henrik hansen FOTO henrik hansen, hempel

Hempel udvider campus i Lyngby til 26.000 m2

Trapperne er elegant svungne
som skruelinjer

Da de fysiske rammer i danske Hempels hovedsæde på Lundtoftegårdsvej i Lyngby begyndte at stramme, valgte koncernen at gøre noget ekstra ud af en udvidelse og at få alle funktioner under et samlet tag, hvor den nye hovedbygning nu står som et fint vartegn for et samlet Hempel Campus.


Hempel har bygget en helt ny og specialindrettet forsknings- og laboratorie-bygning samt en imponerende kontorbygning, der nu er et synligt vartegn for malingkoncernen fra Helsingørmotorvejen. Dermed har Hempel mere end fordoblet sit etageareal til ca. 26.000 m2.

De to nye bygninger blev påbegyndt ultimo 2018 og ligger på hver side af den tidligere hovedbygning. Den nye bygning til administration, salg og marketing er bygget på den modsatte side af Lundtoftevej og er forbundet med en lang lukket gangbro.
Hempels nye kontorbygning er et flot vartegn for Hempel. Til venstre i billedet ses den tidligere hovedbygning og gangbroen, der forbinder de to bygninger over Lundtoftevej.

Nyt & gammelt i brug
Den nye forsknings- og laboratoriebygning er sammenbygget med den tidligere hovedbygning, der stadig er i fuld brug. Hvor Hempels aktiviteter tidligere var fordelt på flere enkeltstående, og i dag forældede bygninger, hvor medarbejderne skulle have overfrakken på, når de skulle fra den ene bygning til den anden i dårligt vejr, så kan de nu bevæge sig rundt i hele det sammenhængende Hempel Campus i deres almindelige påklædning. Den gamle laboratoriebygning vil blive omdannet til et nyt parkeringsareal.

Det nye forskningscenter er topmoderne, men det er faktisk trapperne i den nye og gamle hovedbygning, der umiddelbart imponerer mest. De snor sig som de linjer, også kaldet helix eller vortex, der opstår, når man rører i maling. Disse linjer er også ideen bag Hempels logo, og man ser tydeligt referencen til disse linjer, når man rører en ny farve i en maling.

De nye bygninger og deres indretning er tegnet af Sweco Architects, der virkelig har gjort noget ud af designet, så det er en æstetisk oplevelse af gå rundt i de nye bygninger.

Det gælder specielt den nye hovedbygning, mens den nye forsknings- og laboratorie-bygning er mere stram og praktisk anlagt i et rektangel omkring en atriumgård, så der sikres optimalt lysindfald. Her er der laboratorier og rum med avancerede testmaskiner i to etager, på hver side af en lang gang. Der er taget vidtgående hensyn til arbejdsmiljøet, fordi der arbejdes med opløsningsmidler.

Således er der et undertryk i laboratorierne, så man er sikker på, at al luft suges ud gennem bygningens filtre. Derfor er der også flere steder luftsluser, hvor dørene kun kan stå åben i kort tid.

Laboratoriebygningen
Alle de rum, hvor der opbevares større mængder maling, er placeret nederst og yderst i laboratoriebygningen med døre i ydermuren, så brandvæsenet hurtigt kan komme ind i tilfælde af brand. Disse rum er desuden brandsikret med overrisling, og gulvet er forsænket i forhold til resten af bygningen, så vandet fra overrisling eller brandslukning ikke løber ind i bygningen, men kan løbe ud gennem dørene i ydermuren.

Teknikken i laboratoriebygningen er yderst avanceret med f.eks. eget vandrensningsanlæg, så vandet til brug ved testning er 100 procent rent. Hele teknikken i den nye laboratoriebygning er udviklet af Hempels egen ingeniørafdeling.

Den nye forsknings- og laboratoriebygning ses til højre i billedet og den nye hovedbygning ses i baggrunden til venstre. Man kan lige ane broen mellem bygningerne.

Et kig henover den nye forsknings- og laboratoriebygning, hvor man kan se atriumgården med et beskyttende hegn omkring. I forgrunden ses en del af Hempels avancerede udsugningsanlæg. De markerede felter er parkeringspladser på taget.


I mange af de enkelte rum i laboratoriebygningen står der avancerede testmaskiner, der tester maling og primer. Testmaskinerne er designet til at simulere alverdens virkninger på Hempels testprodukter fra f.eks. vand, saltvand, havgus, bølger, luftfugtighed, varme og kulde. Disse maskiner er designet, så de på få måneder kan simulere flere års påvirkning fra hav og luft.

Foruden Hempels nye laboratorie i Lyngby, så har koncernen tilsvarende avancerede laboratorier i Barcelona og Singapore, der hver især er specialiserede. De nye biocidfri bundmalinger Silic One og Hempaspeed TF er udviklet på det danske laboratorium, hvor der også forskes i overfladebeskyttelse til industrisektoren, og især epoxy til vindmøller, broer, boreplatforme og andre store stålkonstruktioner. Tower Bridge i London er f.eks. malet med Hempel-produkter. 

Disse laboratorie-rotors i Hempels nye forskningscenter simulerer polering af bundmaling.

Klimaskabe til at teste produkters egenskaber ved skiftende temperatur og fugtighed.
Et kig ned gennem et teknikrum med avanceret teknik i kælderen under Hempels nye forskningscenter.

Her udføres accelererede test af korrosionsbeskyttelse.

Den nye hovedbygning rummer et kæmpe auditorium med over 300 siddepladser og en imponerende digital skærm. Salen strækker sig over to etager.
Der er flere rum til afslapning, kaffe og frugt i pauserne i den nye hovedbygning.

BÅD 576

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.